Certified Great Place to Work

Præsenteret af

Great Place to Work®

Modtager

$name

Tildelt i følgende år

2020-2021

I 2021 blev Fisher Investments UK officielt certificeret som en god arbejdsplads, Great Place to Work®.

Denne anerkendelse er ikke alene et bevis på, at vi er en førende virksomhed i Storbritannien, men den fremhæver også vores selskabs evne til at skabe tillid, stolthed og godt samarbejde på arbejdspladsen. Desuden understøtter prisen officielt vores renommé som en ekstraordinært god arbejdsgiver, som har et venligt og engagerende arbejdsmiljø, hvor alle kan føle sig godt tilpas.

Besøg siden: Fisher Investments UK | Wealth and Asset Management for at få flere oplysninger om Fisher Investments Europe.

For at komme i betragtning til denne certificering analyserede Great Place to Work® de anonyme besvarelser af undersøgelsen, som blev gennemført af Fisher Investments UK’s medarbejdere i 2020.

Medarbejderne besvarede anonymt 60 spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, der beskrev, i hvilket omfang deres virksomhed skaber et godt arbejdsmiljø. Fisher Investments og Fisher Investments’ tilknyttede virksomheder betaler et deltagelsesgebyr til Great Place to Work®, som dækker omkostningerne til administration af medarbejderundersøgelsen samt analyse og levering af resultaterne af undersøgelsen. Besøg siden: https://www.greatplacetowork.co.uk/awards/uks-best-workplaces/uks-best-workplaces-3141/ for at få flere oplysninger.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.