Moderne porteføljeteori til investeringer

Hvilke faktorer er vigtige at tage i betragtning, når man foretager porteføljeinvesteringer? Fisher Investments Norden og moderselskabet Fisher Investments Europe giver indsigt i spredning af investeringer.


Når du vælger individuelle porteføljeinvesteringer, er en af de vigtigste overvejelser din porteføljes diversificeringsniveau – er dine penge investeret i nogle få områder, eller er de investeret bredt på tværs af adskillige lande, industrielle sektorer og individuelle virksomheder?

Diversificering hænger tæt sammen med det, som de fleste investorer er fokuserede på: trade-off mellem risiko og afkast. Hvor godt du spreder risikoen i – eller diversificerer – din portefølje vil sandsynligvis påvirke det forventede omfang af kortsigtet ustabilitet. Hvis du investerer for kraftigt i et eller to områder af markedet, vil din investeringskontos afkast være meget afhængigt af, hvordan nogle få virksomheder præsterer, og din portefølje kan blive udsat for mere kortsigtet ustabilitet end en portefølje med god diversificering.

Moderne porteføljeteori

I 1952 modtog Harry Markowitz Nobelprisen i økonomi for sit arbejde med essayet "Modern Portfolio Theory" (moderne porteføljeteori). Denne investeringsforvaltningsteori indeholdt to primære koncepter:

  1. Investorens mål er at maksimere afkast i forhold til den risiko, vedkommende er villig til at acceptere.
  2. Risiko kan reduceres ved at investere i værdipapirer, der har omvendt korrelation, eller hvis kurser bevæger sig omvendt af hinanden.

Teorien var banebrydende i sin beskrivelse af, hvordan et aktivs risiko bør overvejes i sammenhæng med investeringsporteføljens overordnede præstation. Et vigtigt aspekt er at blande aktiver, der ikke minder om hinanden – omvendte eller ikke-korrelerede aktiver – for at reducere den overordnede risiko.

Hvordan kan du så implementere denne teori i din egen portefølje?

Sådan bruger du teorien på din egen portefølje

Sammensætningen af en portefølje med god diversificering handler om mere end at investere i en tilfældig blanding af aktier og obligationer. Når du afgør, hvilke individuelle porteføljeinvesteringer du bør inkludere, bør du diversificere dine investeringer ved at vælge aktiver med forskellige egenskaber. Du kan f.eks. inkludere aktier, der har tendens til at bevæge sig omvendt af hinanden. I Modern Portfolio Theory står der, at man bør lede efter investeringer med omvendt korrelation for at reducere risiko.

Det er en typisk misforståelse, at diversificering kun kan opnås mellem forskellige aktivklasser. Diversificering findes i mange forskellige former, og en diversificeret portefølje kan bestå udelukkende af aktier. Selvom denne strategi kan virke skræmmende, kan aktieinvestering udføres omhyggeligt og ansvarligt, hvis man sørger for spredninger ud over et bredt udvalg af lande, industrielle sektorer og virksomheder. Når du diversificerer din portefølje, skal du sørge for, at investere både i områder, som du tror vil klare sig godt, og i områder, som du tror ikke vil klare sig så godt, for at tage højde for, at du måske tager fejl.

En af de bedste metoder til at diversificere dine investeringer er at investere globalt, så du spreder din risiko ud over adskillige lande og markeder. Du bør overveje fordelene ved at eje værdipapirer på tværs af adskillige lande og sektorer. Den fremgangsmåde burde hjælpe dig med at reducere ustabiliteten forbundet med at investere udelukkende i en enkelt sektor, et enkelt land eller en enkelt virksomhed.

Global diversificering

Europa er kun én del af verdens samlede aktiemarked, men for europæiske investorer kan det være fristende at lade det udgøre hele eller det meste af din porteføljeinvestering. Men denne form for hjemme-fokuseret investeringsskævvridning kan også skabe en koncentrationsrisiko – risikoen for at investere for meget af din portefølje i ét område. Det øger risikoen for, at hvis den del af markedet underpræsterer i forhold til det bredere marked, vil det også ske for dit afkast. En anden risiko, som investorer i hjemmeregionen står over for, er, at de kan gå glip af globale investeringsmuligheder, som udenlandske aktiemarkeder og udenlandske obligationer og fonde.

Selvfølgelig er der altid en risiko ved at investere i markeder, og der er ikke nogen investering, der er immun over for kortsigtet negativ ustabilitet. Men global diversificering kan hjælpe med at udjævne bumpene og reducere noget af den kortsigtede ustabilitet, der er forbundet med smallere indekser: Det er et vigtigt aspekt af anvendt moderne porteføljeteori.

Husk at diversificering af din portefølje er vigtig, selv hvis det virker som om, at dit hjemlands markeder er ufejlbarlige. Lande og sektorer skiftes til at være populære hen over tid, og næste års førende lande omfatter måske ikke dit eget. Hvis du ikke investerer uden for dit hjemland, betyder det, at du måske går glip af kæmpe investeringsmuligheder i andre dele af verden.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Det kan være vanskeligt at identificere de porteføljeinstrumenter, der er de rette for dig, og mange investorer har svært ved at finde ud af, hvor de skal starte. Hvis du gerne vil have hjælp til at fastlægge, hvordan og hvor du skal investere, kan du tale med en af vores eksperter, for at finde ud af, hvordan Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at opnå dine langsigtede økonomiske mål. Alternativt kan du, hvis du gerne vil lære mere, downloade en af vores mange informative vejledninger.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.