Internationale investeringsmuligheder


Investering kan være en yderst lærerig øvelse, da nye muligheder og markedsudviklinger byder på værdifulde lektioner. Medier kan få modeluner inden for investeringsstrategier – som f.eks. det at forsøge at følge et indeks – til at virke potentielt risikofrit eller som en intelligent løsning. Men din investeringsstrategi bør tilpasses til dine personlige langsigtede investeringsmål og hjælpe dig med at skabe en investeringskonto med god spredning.

Nogle investorer kan begå den fejl kun at investere i deres hjemland eller region. Det giver mening, at investorer føler sig trygge ved at investere i det, de kender, og i virksomheder, som de er bekendte med. Denne strategi kan nogle gange føles sikker, men den ignorerer en af de største investeringsfaldgruber: koncentrationsrisiko. Koncentrationsrisiko forekommer, når du investerer for kraftigt i et enkelt værdipapir eller grupper af værdipapirer, der optræder på samme måde, f.eks. aktier i én markedssektor eller obligationer med samme løbetid.

Hvis du begrænser dine investeringer til meget specifikke områder af markedet, såsom dit hjemland, kan det gøre din portefølje mere sensitiv over for lokale begivenheder som national politik, valutasvingninger og ekstremt vejr, der kan påvirke en markedssektor eller region kraftigt og potentielt have en meget stor effekt på din konto. Denne øgede sensitivitet over for lokale markeder kan også begrænse dine investeringsmuligheder, og potentielt hindre din evne til at nå dine langsigtede investeringsmål.

I denne artikel vil vi diskutere fordelene ved at investere internationalt.

Fordelene ved diversificering

Diversificering er en proces, hvor man kombinerer værdipapirer med forskellige egenskaber og påvirkninger for at reducere risikoen i en portefølje. Du kan opnå diversificering på tværs af markedssektorer, virksomhedsstørrelser, lande og andre parametre. Ved at kombinere værdipapirer med lille eller ingen sammenhæng, kan du reducere noget af din porteføljerisiko, da disse værdipapirer kan reagere på forskellige måder på forskellige markedsmiljøer og -udviklinger.

Global diversificering kan have mange fordele for investorer, hvis den bruges korrekt. Hvis din portefølje kun indeholder værdipapirer fra Europa eller et enkelt land, skaber det ikke kun koncentrationsrisiko, men det ignorerer også potentielle muligheder i andre lande og områder rundt omkring i verden. International investering giver dig en større pulje af investeringsmuligheder, som du kan vælge imellem, hvilket potentielt giver mulighed for større fleksibilitet i din strategi. Hvis du f.eks. gerne vil investere i store teknologivirksomheder, kan mulighederne være begrænsede, afhængigt af dit hjemland. Men hvis du investerer internationalt, kan du vælge mellem nogle af de største teknologigiganter i verden.

Europæiske aktier er bare en del af det samlede internationale aktiemarked. Hvis du vælger at investere alle dine penge i europæiske markeder, risikerer du at gå glip af tilgængelige muligheder i USA, Kina, Japan og andre dele af verden.

Nogle gange tror investorer fejlagtigt, at investering i forskellige aktier eller fonde gør dem tilstrækkeligt diversificerede, men diversificering skal være meget velovervejet. Hvis man kun investerer i investeringsforeninger, aktier eller værdipapirer med fast rente i et enkelt land, er det ikke nok til at modvirke koncentrationsrisiko. Investeringsforeninger har forskellige investeringsstile, og det at investere i en investeringsforening betyder ikke, at du er tilstrækkeligt diversificeret. En investeringsforening kan f.eks. være rettet mod små, europæiske sundhedsvirksomheder. Den form for investeringsforening investerer i flere forskellige værdipapirer, men de værdipapirer vil sandsynligvis være ret ens og sårbare over for mange af de samme risici.

Desuden kan det at investere internationalt hjælp med at beskytte din konto mod at mærke en for stor effekt af nogle af de følgende begivenheder:

  • Geopolitiske spændinger: Begivenheder som regionale krige eller konflikter mellem to lande kan have en negativ effekt på virksomheder, der befinder sig i de pågældende lande, og deres aktier.
  • Naturkatastrofer: Vulkanudbrud, orkaner, jordskælv eller flodbølger kan ryste et enkelt land og potentielt påvirke dets infrastruktur og den lokale økonomi.
  • Ny lovgivning: Nogle gange kan et lands lovgivere gennemføre regulatoriske ændringer, der kan have en negativ effekt på virksomheder, der gør forretninger på deres lokale markeder.

Investering på tværs af adskillige lande og regioner kan reducere din porteføljes følsomhed over for individuelle risici i hvert enkelt land. Velovervejet, global diversificering kan hjælpe dig med at undgå overeksponering over for disse risici i et enkelt land, en enkelt region eller en enkelt sektor. Denne tilgang kan beskytte mod effekten af indenlandske nedgange, og eksponerer desuden porteføljer over for flere potentielle internationale investeringsmuligheder.

Skiftende førerpositioner

Der er ikke et enkelt aktiv, en enkelt region eller et enkelt land, der klarer sig bedre end alle andre hele tiden. Hvis det var tilfældet, ville hver investor vide, hvilke lande de skulle investere i. I stedet kan den globale førerposition skifte fra år til år. Selvom dit hjemland måske klarer sig bedre end andre lande i et givent år, kan de andre lande nemt klare sig bedre de følgende år.

Hos Fisher Investments Norden er vi af den mening, at en af de bedste metoder til at øge muligheder og reducere risici, er at investere globalt og diversificere din portefølje via forskellige lande, sektorer og meget andet. Vi mener, at din investeringsportefølje bør være struktureret, så der er sørget for bred international eksponering, og det vil hjælpe dig med at reducere din porteføljes koncentrationsrisiko og landespecifikke risiko. Selvom der ikke er et enkelt land, en enkelt sektor eller en enkelt stil, som det er bedst at investere i hele tiden, kan en globalt diversificeret portefølje øge dine chancer for at opsnappe de områder, der klarer sig bedst, inden for et givent år, og forhindre dig i at investere udelukkende i et land, der giver afkast under middel i et givent år.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden er af den mening, at global diversificering er et vigtigt fokusområde for investorer, og vi bestræber os på at tilbyde den nødvendige uddannelse og de nødvendige ressourcer til at hjælpe investorer med at opdage de potentielle fordele. For kvalificerede investorer med DKK 2.500.000 eller mere i investerbare aktiver, kan vores moderselskab Fisher Investments Luxembourg eventuelt hjælpe med at vurdere din aktuelle portefølje for at finde ud af, om du følger den rette strategi til at opnå dine økonomiske mål. Vi kan derefter foreslå en kundetilpasset allokering af aktiver med det formål at hjælpe dig med at opbygge en global portefølje, der egner sig til dine behov og mål.

Få mere at vide om Fisher Investments Norden og vores tilgang til international investering ved at kontakte os eller downloade en af vores mange informative investeringsvejledninger.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.