En top-down-investeringstilgang

Fisher Investments Norden diskuterer brugen af en top-down-investeringstilgang kontra bottom-up-varianten, og hvorfor denne strategi kan være en fordel for dig.

To almindelige tilgange til opbygning af investeringsporteføljer er bottom-up-investering og top-down-investering. En bottom-up-investeringstilgang er i bund og grund en metode til udvælgelse af aktier, hvor du fokuserer på udvælgelse af individuelle værdipapirer i stedet for en porteføljes allokering af aktiver inden for forskellige værdipapirtyper, lande, virksomhedsstørrelser eller andre egenskaber. En top-down-investeringstilgang afgør allokeringen og udvælgelsen af aktiver baseret på makroøkonomiske egenskaber, og hvordan de forventes at påvirke forskellige områder af markedet. Når investorerne har identificeret de områder, som de mener vil præstere godt, i deres top-down-tilgang, kan de udvælge individuelle værdipapirer inden for de områder.

Top-down- kontra bottom-up-investeringstilgange

I en bottom-up-portefølje vejledes den samlede porteføljes retning af udvælgelsen af foretrukne individuelle værdipapirer. Som følge heraf kan en bottom-up-portefølje være begrænset af investorens viden om individuelle værdipapirer og kan mangle en omfattende langsigtet strategi.

Alternativet er en top-down-portefølje, hvor de taktiske beslutninger drives af bredere økonomisk analyse og prognoser. En top-down-portefølje tager hensyn til den bredere økonomiske og makroøkonomiske kontekst, før der fortsættes til udvælgelsen af værdipapirer. Din analyse og dine prognoser bør derefter styre, hvilke værdipapiregenskaber – som sektor, stil og land – man bør satse på baseret på økonomiske betingelser. Ved at indsnævre mulighederne vil du efter Fisher Investments mening have en bedre chance for at udvælge succesfulde værdipapirer.

Med andre ord, hvorfor lede efter nålen i høstakken, når du kan lede efter den høstak, hvor der er flest nåle?

Fisher Investments’ top-down-investeringstilgang

Fisher Investments Norden og Fisher Investments Europe overlader porteføljestyringen til det amerikanske moderselskab Fisher Investments. Fisher Investments mener, at størstedelen af investeringsafkastet er et resultat af allokeringen af aktiver – en porteføljes blanding af aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter og andre værdipapirer. Derfor kan din valgte allokering af aktiver spille en større rolle i dit langsigtede porteføljeafkast end dit valg af individuelle værdipapirer.

Sammenlign for eksempel en portefølje, der udelukkende består af kontanter, med en portefølje, der udelukkende består af aktier. Med tiden vil du måske se en større forskel mellem kontantporteføljen og aktieporteføljen sammenlignet med to aktieporteføljer, der indeholder forskellige aktier. Den type aktiver, du ejer, kan spille en vigtig rolle ved afgørelsen af dine langsigtede afkast. Derfor er Fisher Investments af den mening, at du først bør overveje udvælgelsen af den bedste aktivklasse at investere i til dine behov, før du analyserer individuelle værdipapirer.

Når du investerer i aktier, bør du overveje det overordnede markedsmiljø og beslutte, hvor du bør investere, baseret på udsigterne for hvert land, hver sektor eller hver virksomhedsstørrelse og hvordan de har præsteret på tilsvarende tidspunkter i tidligere markedscyklusser. Hvis du f.eks. finder ud af, at aktier fra store virksomheder historisk set har præsteret bedre sent i et bull-marked (et marked, der oplever positiv udvikling), kan det være en god idé at lægge vægt på disse aktier i din portefølje.

Fisher Investments’ top-down-investeringstilgang: 70/20/10

Vi mener, at 70 % af investeringsafkastet er et resultat af allokeringen af aktiver i porteføljen, 20 % kan tilskrives kategoribeslutninger – det, vi kalder allokering af aktiver på underliggende niveau – og 10 % kan tilskrives udvælgelsen af individuelle værdipapirer. Figur 1 viser trinene i vores 70/20/10-model som reference:

Figur 1: Fisher Investments’ 70/20/10-investeringstilgang

*Fremadrettet afkastfordeling er et skøn beregnet til illustrative formål og bør ikke ses som en prognose for fremtidige afkast eller afkastfordeling.

Her er et mere detaljeret kig på diagrammet:

De grundlæggende markedsdrivkræfter:

  • Økonomiske drivkræfter omfatter faktorer som centralbankrenter, afkastkurve, udbuddet af aktier og økonomisk vækst.
  • Politiske drivkræfter omfatter faktorer som regeringens stabilitet, handelspraksis og kapitalforhindringer.
  • Stemningsrelaterede drivkræfter omfatter faktorer, der viser, hvad investorer føler vedrørende markedet: Kort sagt, er forventningerne lavere end, på niveau med eller højere end de fundamentale betingelser? Dette kan omfatte faktorer som pengestrømme, professionelle investorprognoser og mediedækning af markeder og økonomien.

70/20/10-metoden:

  • 70 %: Allokering af aktiver: Du kan fastlægge din porteføljes blanding af aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter og andre aktiver ved hjælp af din analyse og forudsigelse af makroøkonomiske faktorer. De kan omfatte det aktuelle økonomiske miljø, investorstemningen og de politiske og lovgivningsmæssige risici. Fordi allokering af aktiver er en afgørende faktor, der bidrager til en porteføljes afkast, behandler vi det som beslutningen på højeste niveau.
  • 20 %: Allokering af aktiver underliggende niveau: Dette trin handler om at indsnævre din liste over mulige aktiver baseret på egenskaber som land og sektor. Vi vælger kategorier baseret på mange faktorer, herunder historisk analyse, for at afgøre, hvilke aktiver der sandsynligvis vil overpræstere i løbet af en periode.
  • 10 %: Udvælgelse af værdipapirer: Denne del handler om at vælge individuelle værdipapirer inden for din fastlagte allokering af aktiver på underliggende niveau. Retningen udvalgt i de første to trin giver en ramme for, hvilke værdipapirer du bør overveje i denne fase.

Sammensætning: En top-down-tilgang på to hovedniveauer

Tænk strategisk: Vælg aktiver, der passer til dine mål

Dine langsigtede mål bør afgøre din investeringsstrategi ved en top-down-tilgang. En veludformet portefølje bør være tilpasset, så den passer til din individuelle situation. Der findes ikke nogen løsning til valg af aktivklasser, der passer til alle.

Hvis du for eksempel har betydelige vækstbehov, vil det måske være en fordel at investere i aktiver, der historisk set har givet større afkast sammen med større kortsigtet ustabilitet, som aktier. Hvis du kræver mindre vækst og har et større behov for indtægt, vil det eventuelt være bedre at øge din porteføljes allokering mod aktiver, der historisk set har givet lavere langsigtet afkast og lavere kortsigtet ustabilitet, som fastforrentede værdipapirer.

Tænk taktisk: Brug markedsprognoser til at justere dit valg af aktiver

Når du har identificeret den rette blanding af aktiver, der passer til dine mål, kan du derefter træffe beslutninger på taktisk niveau for at forsøge at forbedre din porteføljes præstationer hen over tid.

De fleste af disse beslutninger vil være forbundet med markedsprognoser. Her er et par eksempler:

  • Allokering af aktiver: Hvis din research og prognose får dig til at tro stærkt på muligheden for markedsnedgang, vil du måske beslutte at skifte til flere defensive aktiver. Det kan imidlertid være en risikabel beslutning. Du bør være meget forsigtig og undlade at blive defensiv af følelsesmæssige årsager, som f.eks. at reagere på politiske nyheder eller avisoverskrifter. En professionel rådgiver kan hjælpe med at dæmpe din nervøsitet og holde dig fokuseret på dine mål. Vi mener nemlig, at positive investeringsafkast i højere grad handler om tid markedet end markedets timing.
  • Allokering af aktiver underliggende niveau: Baseret på din løbende markedsprognose vil du eventuelt ønske at have færre værdipapirer inden for områder, som du mener vil underpræstere i forhold til det generelle marked, og have flere inden for områder, som du mener vil overpræstere. Hvis du f.eks. forventer, at europæiske aktier vil overpræstere i år, vil du måske vælge at have flere europæiske virksomheder i din portefølje. Men det kan være en god idé at undgå at have for mange forbundne aktiver inden for en given sektor eller i en bestemt region af verden, da det kan øge din risiko.

Forvaltning af porteføljer er kompliceret, da markedsforholdene altid ændrer sig, og finansielle medier kan være vanskelige at forstå. Hvis du har en rådgiver til at udføre research og holde dig fokuseret på dine langsigtede økonomiske mål, kan det give dig nyttig rådgivning og ro i sindet.

Fisher Investments’ investeringsfilosofi

Vi tror, at en top-down-investeringstilgang – hvor man vælger aktiver baseret på analyse på højere niveau, før man vælger værdipapirer – er en afgørende faktor i vores investeringssucces. Få mere at vide om Fisher Investments og Fisher Investments Norden ved at downloade en af vores vejledninger eller kontakte os for at tale med en af vores kvalificerede fagfolk.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.