Juridische Informatie van Fisher Investments Nederland

Juridische informatie

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited is toegelaten door en staat onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA-registratienummer 191609) en is ingeschreven als vennootschap in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited, staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de FCA en middels een melding bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, optredend onder de handelsnaam Fisher Investments, is gevestigd in de Verenigde Staten en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en treedt op als subcontractant overeenkomstig een uitbestedingsovereenkomst.

Wat zijn Verbonden Agenten?

Een Verbonden Agent is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van slechts één beleggingsonderneming voor welke deze adviseur optreedt, beleggings- en/of aanverwante diensten aan (potentiële) klanten aanbeveelt, met betrekking tot beleggingen instructies of opdrachten van de klant ontvangt en verwerkt, financiële instrumenten plaatst en/of advies verstrekt aan (potentiële) klanten met betrekking tot deze financiële instrumenten of diensten (artikel 4, paragraaf 1, punt 25 MiFID).

Fisher Investments Europe Limited

2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Verenigd Koninkrijk
Gratis telefoonnummer: +44 800 1444 731
Fax: + 800 1444 729

Fisher Investments Nederland

E-mail: info@fisherinvestments.nl


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.