Fisher Investments Nordens fyra tips för hur man investerar på marknaden


I en perfekt investeringsvärld skulle investerare få positiv avkastning utan att någonsin behöva fundera på riskerna. Men investering har aldrig, och kommer aldrig att fungera så. Avkastning och risk går hand i hand, och för att få det ena måste man leva med det andra. Investering innefattar alltid någon form av kompromiss. Sanningen är att risk är en oundviklig del av även den stabilaste investeringsstrategin, och hur du och din finansrådgivare utformar din personliga investeringsstrategi beror till stor del på dina långsiktiga finansiella mål.

Det finns visserligen ingen investeringsmetod som garanterat är framgångsrik, men det finns vissa viktiga beslut som påverkar hur väl du lyckas i slutändan. Tillgångsfördelningen är ett av dem – alltså blandningen av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper i portföljen. Detta beslut hjälper dig att avgöra hur stor risk och avkastning du skulle behöva för att nå dina långsiktiga investeringsmål. I den här artikeln diskuterar vi fyra viktiga frågor att ta ställning till när man tar fram en personlig investeringsstrategi.

Fyra frågor för investeringsstrategin

Innan man väljer och implementerar en tillgångsfördelning bör man först identifiera sina mål och fundera på den sannolika tidshorisonten för investeringarna – på Fisher Investments Norden definierar vi detta som hur länge investeringsportföljen måste räcka. Det är först när man har gjort det som man kan börja fundera över hur man ska investera och få den avkastning som krävs för att nå dessa mål.

På Fisher Investments Norden anser vi att man alltid bör ta hänsyn till följande frågor när man bestämmer sig för en långsiktig investeringsstrategi.

1. Investeringsmålen

Innan man bestämmer sig för hur man ska investera bör man vara på det klara med varför man investerar. Många tror att deras enda mål är att skydda sitt befintliga kapital, men det är ofta ett missriktat mål. Investerare med detta mål missar ibland att räkna med inflationen, oväntade utgifter eller en längre tidshorisont än väntat. Beroende på just din situation kan det vara oklokt att parkera alla dina besparingar i sparkonton med låg avkastning, eftersom avkastningen förmodligen är för liten för att kompensera för inflationen eller oväntade framtida utgifter.

Andra har som mål att få förmögenheten att växa så mycket som möjligt för att på så sätt utöka sina möjligheter. Dessa investerare kanske också sätter upp mål bortom sina egna ekonomiska behov – exempelvis för att försörja en yngre partner, lämna ett arv till familjen, etablera en stiftelse eller skänka pengar till välgörenhet.

Avslutningsvis finns det ett fåtal som investerar med målet att spendera allt under sin livstid. Men detta mål kan vara farligt om det inte görs på rätt sätt. Investerare med detta mål måste planera för att kunna täcka oväntade kostnader och en tillräckligt lång tidshorisont. Annars riskerar de att tömma sina investeringskonton tidigare än väntat.

För att kunna lägga upp en framgångsrik investeringsstrategi måste du först slå fast dina långsiktiga investeringsmål. Men det är viktigt att komma ihåg att målen inte alltid är huggna i sten. Du kan till exempel behöva ändra dina mål eller din livsstil på grund av oförutsedda ekonomiska begränsningar eller händelser i ditt liv.  För att vara väl förberedd på oväntade kostnader kan det vara en god idé att planera för mer tillväxt. Men om dina mål förändras på grund av oförutsedda omständigheter kan du även behöva ändra investeringsstrategi.

2. Tidshorisonten för investeringen

Enkelt uttryckt definierar Fisher Investments Norden din investeringstidshorisont som hur länge din investeringsportfölj behöver räcka. För par är denna tidsperiod ofta knuten till den potentiella livslängden för båda parterna eller efterlevande, som barn och barnbarn. Om du har en någorlunda klar bild av hur länge din portfölj behöver generera inkomster och hur stora de behöver vara, hjälper det dig att förstå hur du bör investera, baserat på hur mycket portföljen behöver växa för att du ska nå dina mål.

Om tidshorisonten för investeringarna är knuten till din potentiella livslängd bör du dock ha i åtanke att du kanske lever betydligt längre än väntat. Alla som lever i dag tillhör en generation som kan räkna med att leva längre än föregående generationer. En möjlig fördel med detta är att du kanske har längre tid på dig att nå dina mål. Men å andra sidan behöver dina tillgångar förmodligen också räcka längre.

Underskatta aldrig tidshorisonten för din investering. En av de största riskerna investerare står inför är att portföljen töms eller att de inte når sina mål. Fisher Investments Norden rekommenderar att du alltid ställer dig själv följande frågor för att skydda dig mot dessa risker:

  1. Hur länge planerar jag att arbeta?
  2. Hur länge behöver portföljen räcka?
  3. Hur länge behöver jag inkomster från portföljen?
  4. Hur kommer uttag att påverka portföljen?
  5. Hur kommer inflationen att påverka portföljen?

Svaren på dessa frågor är viktiga för att prioritera när du tar fram en optimal, långsiktig investeringsstrategi.

3. Risken och volatiliteten

Risk är en oundviklig del av att investera, oavsett vilka tillgångsklasser det handlar om – från börsen till helt vanliga sparkonton. När vissa pratar om investeringsrisker tänker de på kortsiktig negativ volatilitet. Men sådan här volatilitet är långt från den enda typen av investeringsrisk. En av de största riskerna att ta hänsyn till är risken för att du inte når dina långsiktiga mål.

Tillfälliga nedgångar i portföljen kan vara jobbiga att hantera, men den där kortsiktiga volatiliteten kan vara nödvändig för att uppnå den tillväxt som behövs för att uppnå dina långsiktiga mål. Om du gör avsteg från investeringsstrategin under perioder av förhöjd volatilitet kan det minska dina chanser att nå målet.

Det är oftast bäst att disciplinerat hålla fast vid den långsiktiga investeringsstrategin och tillgångsfördelningen i stället för att fatta beslut som är känslomässiga eller präglade av rädsla, och investera i tillgångar som inte överensstämmer med dina mål.

4. Tillgångsfördelningen

De tre överväganden vi hittills gått igenom – mål, tidshorisont och risk – är alla viktiga drivkrafter när det gäller ett avgörande beslut för din investeringsstrategi: tillgångsfördelningen i portföljen.

Om du behöver hög tillväxt för att nå dina mål kan du bli tvungen att äga aktier och acceptera högre nivåer av kortsiktig volatilitet för att dra nytta av börsens långsiktiga avkastning. Om du inte behöver lika mycket tillväxt kan det vara klokt att välja värdepapper med lägre kortsiktig volatilitet och lägre långsiktig tillväxt, exempelvis obligationer. Riskerna med obligationer är dock inte lika låga som man kan tro.

Den optimala tillgångsfördelningen bör vara en som ger dig största möjliga chans att nå dina långsiktiga investeringsmål. I slutändan kan vad du ser som en trygg tillgångsfördelning mycket väl bero på hur stor tillväxt du behöver för att nå dina långsiktiga mål och din syn på risk. Om du har frågor om att komma igång kan Fisher Investments Norden erbjuda hjälp.

Prata med oss i dag om investering

Man måste ta hänsyn till många olika faktorer när man planerar sitt investerande, och det finns många strategier att välja bland. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att förstå dina långsiktiga investeringsmål och att komma igång med planeringsprocessen. Om du vill veta mer kan du ta del av en av våra investeringsguider som den första av våra regelbundna uppdateringar eller kontakta oss i dag för att boka ett möte.

 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.