Fisher Investments Norden tipsar om fyra viktiga saker att tänka på när du investerar


I en perfekt investeringsvärld skulle investerare uppnå positiva resultat utan att någonsin behöva oroa sig över risker. Men investeringsvärlden har aldrig, och kommer aldrig att fungera så. Risk och avkastning går hand i hand och för att uppnå det sistnämnda måste man hantera det förstnämnda. En investering innefattar alltid någon form av kompromiss. Risk är en oundviklig del av den mest stabila av investeringsstrategier, och hur du och din ekonomiska rådgivare utformar din personliga investeringsstrategi beror på dina långsiktiga ekonomiska målsättningar.

Det finns ingen investeringsmetod som kan garantera framgångar, men vissa överväganden kan påverka huruvida du blir framgångsrik eller inte. Din tillgångsfördelning är ett av dessa överväganden – alltså din portföljs mix av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper. Detta beslut hjälper dig avgöra hur stor risk och avkastning du behöver för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra viktiga ämnen att ta ställning till när du tar fram en personlig investeringsstrategi.

Fyra överväganden för investeringsstrategier

Innan du väljer och implementerar din tillgångsfördelning bör du först identifiera dina mål och den sannolika tidshorisonten för dina investeringar – på Fisher Investments Norden definierar vi detta utifrån hur länge investeringarna i din portfölj måste räcka. Det är först när du gjort detta som du kan börja fundera över hur du bör investera och uppnå den avkastning som krävs för att nå dessa mål.

På Fisher Investments Norden anser vi att du alltid bör ta hänsyn till följande ämnen när du bestämmer dig för en långsiktig investeringsstrategi.

1. Dina investeringsmål

Innan du bestämmer dig för hur du ska investera bör du förstå varför du investerar. Många har som enda mål att skydda sina existerande tillgångar, men det är ofta en missriktad målsättning. Investerare med detta mål missar ibland att ta hänsyn till inflation, oväntade utgifter eller en längre tidshorisont än väntat. Beroende på just din situation kan det vara oklokt att placera alla dina besparingar på ett sparkonto med låg avkastning eftersom avkastningen förmodligen är för liten för att kompensera för inflation eller oväntade framtida utgifter.

Ett annat primärt investeringsmål kan vara att få en förmögenhet att växa så mycket som möjligt för att på så sätt expandera sina möjligheter. Dessa investerare kanske också sätter upp mål bortom sina egna ekonomiska behov – exempelvis för att försörja en yngre partner, lämna ett arv till sin familj, etablera en stiftelse eller skänka pengar till välgörenhet.

Avslutningsvis kan det finnas ett fåtal som investerar med målsättningen att spendera allt under sin livstid. Men detta mål kan vara farligt om det inte görs på rätt sätt. Investerare med detta mål måste planera för att kunna täcka oväntade kostnader utifrån ett tillräckligt långt tidsperspektiv. Annars riskerar de att tömma sina investeringskonton tidigare än väntat.

För att kunna skapa en framgångsrik investeringsstrategi måste du först slå fast dina långsiktiga investeringsmål. Det är viktigt att komma ihåg att dina målsättningar kan förändras över tid. Du kan bli tvungen att förändra dina mål eller din livsstil på grund av oförutsedda ekonomiska begränsningar eller händelser i ditt liv. För att vara väl förberedd på oväntade kostnader kan det vara en god idé att planera för mer tillväxt. Om dina målsättningar förändras på grund av oförutsedda omständigheter kan du också behöva ändra din investeringsstrategi.

2. Tidshorisonten för din investering

Enkelt uttryckt definierar Fisher Investments Norden din tidshorisont utifrån hur länge din investeringsportfölj behöver räcka. För par är denna tidsperiod ofta knuten till båda parters potentiella livslängd eller till livslängden för efterlevande som barn och barnbarn. Om du har en någorlunda klar bild av hur länge din portfölj behöver skapa inkomster och hur stora de behöver vara, kommer detta hjälpa dig att förstå på vilket sätt du bör investera, och hur stora summor som behövs för att din portfölj ska växa i en takt som motsvarar dina mål.

Om tidshorisonten för dina investeringar är knuten till din potentiella livslängd bör du dock ha i åtanke att du kanske lever betydligt längre än du väntat dig. Alla som lever i dag tillhör en generation som förmodligen kommer att leva betydligt längre än föregående generationer. En möjlig fördel med detta är att du kommer att ha längre tid på dig att uppnå dina mål. Men å andra sidan behöver dina tillgångar också räcka längre.

Underskatta aldrig tidshorisonten för din investering. De största riskerna en investerare står inför är att pengarna tar slut eller att de inte når sina mål. Fisher Investments Norden rekommenderar att du alltid ställer dig själv följande frågor för att skydda dig mot dessa risker:

  1. Hur länge planerar jag att arbeta?
  2. Hur länge behöver portföljen räcka?
  3. Hur länge behöver jag inkomster från min portfölj?
  4. Hur kommer uttag att påverka min portfölj?
  5. Hur kommer inflation att påverka min portfölj?

Svaren på dessa frågor är viktiga för att kunna avgöra dina prioriteringar när du tar fram en optimal, långsiktig investeringsstrategi.

3. Risk och volatilitet

Risk är en oundviklig del av att investera, oavsett vilka tillgångar det handlar om – från aktiemarknaden till ett vanligt sparkonto. När vissa beskriver investeringsrisker syftar de på kortsiktig negativ volatilitet. Men denna volatilitet är långt ifrån den enda typen av investeringsrisk. En av de största riskerna att ta hänsyn till är möjligheten att du inte når dina långsiktiga mål.

Tillfälliga nedgångar för ditt konto kan vara svåra att hantera, men kortsiktiga volatilitet kan vara nödvändig för att uppnå den tillväxt som behövs för att uppnå dina långsiktiga mål. Att avvika från din investeringsstrategi under perioder av förhöjd volatilitet kan minska dina chanser att nå dina mål.

Det är oftast bäst att behålla fokus och hålla fast vid din långsiktiga investeringsstrategi och tillgångsfördelning i stället för att fatta beslut som är känslomässiga eller präglade av rädsla, och som inte överensstämmer med dina mål.

4. Tillgångsfördelning

De tre överväganden vi hittills gått igenom – mål, tidshorisont och risk – är alla viktiga drivkrafter när det gäller ett avgörande beslut för din investeringsstrategi: tillgångsfördelningen i din portfölj.

Om du behöver hög tillväxt för att uppnå dina mål kan du bli tvungen att acceptera högre nivåer av kortsiktig volatilitet för att dra nytta av aktiemarknadens långsiktiga avkastning. Om du inte behöver lika mycket tillväxt kan det vara klokt att välja värdepapper med lägre kortsiktig volatilitet och lägre långsiktig tillväxt, exempelvis obligationer. Obligationer är dock inte lika riskfria som man kan tro.

Den optimala tillgångsfördelningen bör vara utformad för att ge dig största möjliga chans att uppnå dina långsiktiga investeringsmål. I slutändan kommer vad du betraktar som en trygg tillgångsfördelning för att nå dessa långsiktiga mål att bero på hur stor tillväxt du behöver och din syn på risker. Om du har frågor om att komma igång kan Fisher Investments Norden erbjuda hjälp.

Prata med oss i dag om hur du bör investera

För att investera på rätt sätt måste man ta hänsyn till många olika faktorer och strategier . Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att förstå dina långsiktiga investeringsmål och påbörja planeringsprocessen. Ladda ner en av våra investeringsguider för mer information eller kontakta oss i dag för att boka tid för ett möte.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.