Valmöjligheter vid personlig investeringsplanering

Vad bör du tänka när du tar fram en personlig investeringsplan? Fisher Investments Norden diskuterar vanliga investeringsmål som hjälper dig att utarbeta en plan som passar dig.


För att kunna skapa en heltäckande investeringsplan måste du förstå din aktuella situation, dina behov, dina långsiktiga målsättningar och tidshorisonten för din investering (hur länge dina pengar måste räcka). Det är dock inte alltid enkelt att förstå vilka investeringsalternativ som finns tillgängliga och hur du bör fördela investeringarna i din portfölj. I den här artikeln går vi igenom några viktiga steg som hjälper dig komma igång med din investeringsplan, samt ger dig några investeringsrelaterade tips.

Förstå dina investeringsmål

Alla investerare är olika, och vissa har unika förhållningssätt till pensionsplanering utifrån deras individuella omständigheter. Men om du är som de flesta andra investerare faller förmodligen dina övergripande investeringsmål inom en av följande kategorier:

  • Öka din köpkraftDu vill öka dina tillgångars köpkraft över tid och få det övergripande värdet på dina investeringar att växa så mycket som möjligt.
  • Bibehålla värdet på din portfölj: Du vill bibehålla din aktuella köpkraft eller helt enkelt bibehålla värdet på dina investeringar. Den här målsättningen kräver portföljtillväxt för att täcka uttag och inflation, men inte lika mycket tillväxt som krävs för att öka din köpkraft.
  • Uppnå ett specifikt slutvärde: Du kanske har ett visst belopp i åtanke när du tar fram din investeringsplan; det kan till exempel handla om att lämna ett arv till dina barn eller pengar till välgörenhet. Det här målet kanske kräver ett visst mått av tillväxt i din portfölj, men din strategi bygger förmodligen på det slutvärde du har satt upp som mål samt flera andra faktorer.
  • Använda alla tillgångar: Det kanske kan verka överflödigt att etablera en finansiell plan för att uppnå det här målet, men om du inte hanterar dina tillgångar på rätt sätt riskerar du att pengarna tar slut, särskilt med tanke på att du kanske lever längre än förväntat eller inte räknar med inflation eller oförutsedda utgifter.

När du utvärderar dina investeringsmål ska du noggrant analysera de medföljande riskerna för de olika alternativen. De flesta människor förknippar investeringsrisker med marknadsvolatilitet. Marknadsvolatilitet kan få avsevärda konsekvenser för din portfölj, men det finns andra risker som också bör beaktas. Om du behöver tillväxt i din portfölj riskerar du att inte nå dina mål genom att investera i värdepapper med låg avkastning. Detta kan leda till att du måste omvärdera dina långsiktiga mål eller dina investeringsalternativ. Om ditt mål är att enbart bibehålla värdet på din portfölj riskerar du att tappa köpkraft på grund av inflationen.

När du är redo att fatta beslut om att investera i obligationer, aktier eller andra värdepapper bör du överväga att arbeta med en etablerad ekonomisk rådgivare. En rådgivare kan ge dig ett nytt perspektiv på investeringsmål, risktolerans och ekonomiska behov samt ge dig den information du behöver för att kunna optimera din personliga investeringsplan, så att den passar dina mål och din personliga situation. 

Uppnå dina mål

Hur mycket pengar behöver du för att uppnå dina investeringsmål? En bra måttstock när du utvärderar dina framtida penningbehov är att titta på hur mycket du spenderar i dag. Sedan gäller det att göra en uppskattning av huruvida det beloppet kommer att förändras under pensionsåren. Det kan dock vara lättare sagt än gjort. Kommer dina nuvarande investeringar att täcka dina grundläggande levnadskostnader och andra utgifter som till exempel resor och fritidsintressen? Om inte, har du råd att spara mer? Har du tillräckligt för att kunna täcka oförutsedda utgifter? Du kanske behöver mer pengar än du tror för att uppnå dina långsiktiga mål när du räknar in inflation och oförutsedda utgifter.

Slutligen måste du ta ställning till vilka investeringsalternativ eller investeringsprodukter som är bäst lämpade för att du ska uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål. För att fatta det här beslutet är det en bra idé att utveckla en investeringsstrategi.

Investeringsstrategi

En av de viktigaste aspekterna av investeringsplanering är tillgångsfördelning, det vill säga din mix av aktier, obligationer och andra värdepapper. Du kan äga dessa tillgångar direkt, eller via fonder. Vi anser att större delen av en investeringsportföljs avkastning över tid kan uppnås genom att hitta rätt balans mellan olika tillgångar, samt att anpassa tillgångsfördelningen efter personliga mål och omständigheter. Om du till exempel behöver tillväxt i din portfölj för att uppnå dina investeringsmål ska du förmodligen inte investera hela din portfölj på räntemarknaden. En ekonomisk rådgivare kan hjälpa dig utforska dina investeringsalternativ, både när det gäller långsiktiga mål och taktiska investeringar. Fisher Investments Norden kan även utvärdera din situation och rekommendera en tillgångsfördelning som vi anser är rätt för dig, baserat på dina mål och omständigheter.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Det är ofta svårt för investerare att inte fatta förhastade, känslomässiga beslut. Men som tur är behöver du inte fatta besluten ensam. Fisher Investments Norden kan hjälpa investerare med investerbara tillgångar på 3 250 00 kr eller mer genom att rekommendera en tillgångsfördelning som passar deras ekonomiska mål och personliga situationer. Kontakta oss i dag för att prata med en av våra investeringskonsulter eller ladda ner en av våra investeringsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.