Passiva investeringar – hur svårt kan det vara?

Fisher Investments Norden förklarar begreppet passiv investering och vad du bör tänka innan du väljer den här investeringsmetoden.


Det råder viss förvirring kring begreppet passiva investeringar bland investerare. En av de vanligaste missuppfattningarna är att ”passiv” betyder att man inte behöver fatta några aktiva investeringsbeslut. En annan missuppfattning är att passiva investeringar gör allting enkelt. Passiva investeringar är mer komplexa än så, och svårare att använda sig av än många investerare tror.

Vad är passiva investeringar?

Innan vi tittar på för- och nackdelarna med passiva investeringar bör vi formulera en tydlig definition av begreppet. För att göra det kan vi börja med att titta på den investeringsstil som innebär raka motsatsen till passiv investering, nämligen aktiv investeringsförvaltning.

En aktiv strategi innebär att portföljförvaltare köper och säljer värdepapper med målet att nå bättre resultat än ett visst index eller riktmärke. Passiv förvaltning, å andra sidan, är en strategi som innebär att investerare skapar portföljer som liknar ett visst index i så stor utsträckning som möjligt.

Som vi kommer att se nedan är dessa definitioner inte alltid entydiga. Att välja en passiv strategi och ett index är ju faktiskt exempel på aktiva val. Det finns även många andra val du måste göra när du väljer att investera med en passiv strategi: Ska du investera i ett aktieindex eller ett ränteindex? Ska du använda ett index som är fokuserat på Sverige eller ett index med global inriktning? Hur ska du justera dina investeringar om dina målsättningar ändras med tiden?

Alla passiva investeringsstrategier börjar med åtminstone ett aktivt val – ett val som måste övervägas noggrant, och som förmodligen skulle gynnas av professionell rådgivning.

Passiv investering – vad ser bra ut på pappret?

Hypotesen är enkel: det är svårt att uppnå bättre resultat än ett index, så det är bättre att investera passivt på marknaden och vänta ut sin investering. Investerare gör ofta detta genom att välja en fond eller flera olika fondprodukter. Över tid liknar dina och indexets resultat varandras, och förhoppningen är att resultaten är bättre jämfört med hur de skulle ha sett ut om du använt dig av en aktiv investeringsstrategi – eftersom aktiva investerare förmodligen kommer att fatta fler dåliga beslut än bra och därmed uppnå sämre resultat än sina valda index. Passiva investeringsprodukter kan vara billigare än aktiv tillgångsförvaltning, och många bäckar små gör en stor å. 

Passiv investering – hur ser verkligheten ut?

Vi anser att väldigt få människor lyckas förbli passiva tillräckligt länge för att kunna dra nytta av de upplevda fördelarna och se sin inaktiva investeringsstrategi ge de resultat som förväntats.

Varför är det så svårt att hålla sig till en passiv strategi? För det första är passiva investeringar vanligtvis enkla att köpa och sälja. Den här likviditeten kan vara en fördel i rätt situation, men för individuella investerare kan det innebära ett ordentligt snedsteg eftersom de kan lockas att köpa och sälja investeringar på ett sätt som inte är lämpligt för deras passiva investeringsstrategier.

Investerare med passiva investeringsstrategier och långsiktiga målsättningar är vanligtvis resoluta när de börjar investera, men det är svårt att inte sälja när marknaden går ner – en åtgärd som kan få konsekvenser när marknaden vänder uppåt igen. På samma sätt kan det vara svårt för investerare att inte lockas av den senaste ”heta trenden” – tänk exempelvis på teknikbubblan i slutet på 1990-talet. Det är helt enkelt svårt att inte påverkas av ett upphaussat känsloläge. Föreställ dig en investerare med en passiv investeringsstrategi, som ändrar index från ett brett, globalt index till ett index som spårar en trendig sektor. Saker och ting kan ändras snabbt på marknaden, och om den valda sektorn snabbt tappar i värde riskerar investeraren mycket mer volatilitet jämfört med volatiliteten i ett bredare index. Över längre tid innebär det att investeraren riskerar att missa sina långsiktiga mål.

Passiva investerare gör ofta aktiva val, till exempel genom att ändra sina index eller försöka tajma marknaden rätt. Om tajmingen inte är perfekt kan det innebära att deras portföljer släpar efter den övriga marknaden. Detta är inte alltför problematiskt om passiva investerare faktiskt kan förbli passiva, men investerare är inte mer än människor och reagerar ofta känslomässigt.

Att stå emot den här frestelsen är som att försöka ignorera människans natur. Det bästa sättet att undvika känslomässigt fattade beslut vid volatilitet eller hajp, enligt vårt synsätt, är att söka råd från en erfaren ekonomisk rådgivare. En rådgivare kan hjälpa dig att navigera när det blåser på marknaden och få dig att motstå lockelser som gör dig nöjd på kort sikt. Tyvärr är inte heller detta så enkelt som det verkar.

Ingen tror de är som alla andra

Det är lätt att övertygas om att du inte är som alla andra investerare. Att du kommer att vara disciplinerad och hålla dig till din ursprungliga, passiva strategi när andra inte gör det. Men i verkligheten tänker alla på samma sätt. Analysföretaget DALBAR:s årliga undersökning Kvantitativ analys av investerarbeteende (QAIB) jämför de senaste 25 årens resultat på aktie- och obligationsmarknaden med genomsnittliga, amerikanska fondsparares resultat. Undersökningen tittade på amerikanska investerare, men vi anser att de grundläggande psykologiska principerna som studien belyser inte är specifika för ett land eller en viss grupp investerare. Undersökningen avslutades 31 december 2017 och fann följande:

”Informationen pekar på att den genomsnittliga fondinvesteraren inte investerar under en tillräckligt lång tidsperiod för att verkställa en långsiktig strategi. I själva verket är de vanligtvis investerade under en extremt kort period av marknadscykeln.”

Anledningen till detta? Enligt DALBAR är det ”psykologiska faktorer” som leder till dålig tajming på marknaden. Vår känslomässiga grund gör det svårt för oss människor att investera långsiktigt, oavsett om den direkta orsaken stavas förlustaversion eller missriktad optimism.

Fisher Investments kan utvärdera din portfölj och se till att du håller dig på rätt spår

Fisher Investments Norden kan göra en fullständig analys av din portfölj och ge dig ekonomisk rådgivning. Vi utvärderar investeringsbeslut och tillgångsfördelning för att säkerställa att de ligger i linje med dina långsiktiga målsättningar. Vi tittar även på framtida inkomstbehov och huruvida det finns några överlappande tillgångar i din portföljs underliggande investeringar. Vi genomför även en teknisk analys av din handelsstrategi för att tillhandahålla en övergripande investeringsplan som är anpassad efter dina målsättningar.

Kontakta oss i dag för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.