Volatilitet på marknaden är inte nödvändigtvis av ondo


Volatilitet på marknaden är ett sätt att mäta kursförändringarna på en värdepappersmarknad. Ofta uttrycks den som standardavvikelsen för avkastningen eller hur stor spridningen av avkastningsmöjligheterna är relativt genomsnittet.

Börser kan bli volatila i vilket läge som helst. Volatilitet kan inträffa på både stigande och fallande marknader. Intensiva eller extrema kurssvängningar kan ibland få investerare att fatta känslostyrda investeringsbeslut. Men på lång sikt kan kortsiktiga svängningar jämna ut sig och bilda ett annat mönster för längre perioder. Utifrån våra marknadsobservationer har detta mönster historiskt sett varit positiv avkastning för aktier på lång sikt – tänk 20 till 30 år.

Det är naturligt att vara rädd för volatilitet, eftersom osäkerhet och förändring kan vara jobbigt. Men volatilitet är ofta oförutsägbar och kan vara extremt kortvarig. Det är i princip omöjligt att försöka tajma marknaden och undvika all negativ volatilitet, och sådana försök kan skada avkastningen för dina investeringar under portföljens livstid. Det är också viktigt att komma ihåg att en volatil marknad inte enbart innebär negativ volatilitet. Ja, negativ volatilitet kan minska investeringarnas värde – åtminstone på kort sikt – men portföljen kan även gynnas av positiv volatilitet.

För många aktieinvesterare är den här volatiliteten det pris de måste betala för att kunna ta del av den långsiktiga avkastningen från aktier. Investerare kan ha svårt att behålla lugnet och disciplinen när de ställs inför både positiv och negativ volatilitet, men den här disciplinen kan avgöra om de når sina långsiktiga finansiella mål eller ej. Om du också har svårt att hålla disciplinen när marknaden är volatil kan det vara en god idé att samarbeta med en finansrådgivare som förstår dina långsiktiga mål.

Håll dig lugn och håll kursen

Även erfarna investerare kan genomföra feltajmade affärer som är skadliga för deras portföljer. Om man till exempel överger en genomtänkt och långsiktig strategi för att fokusera på en viss typ av aktier som går bra just nu kan det visa sig vara förhastat och i slutändan göra att man inte når sina långsiktiga mål.

Även marknader som går bra kan drabbas av volatilitet, och marknader som oavbrutet stiger är sällsynta i ett längre perspektiv. Medan marknaden stiger är det vanligt att oro och volatilitet gör sig påmint längs vägen. Tjurmarknader (stigande marknader) hanterar ofta oro under sina livstider – vi kallar detta fenomen för att klättra över ”orosmuren”. 

När vissa händelser inträffar – som geopolitiska spänningar, parlamentsval eller naturkatastrofer – kan aktier drabbas av kortsiktiga kurssvängningar på grund av växande osäkerhet. Lyckligtvis är denna typ av händelser sällan tillräckligt stora eller negativa för att utlösa en fullskalig björnmarknad – en börsnedgång på 20 procent eller mer – så det viktiga är att vara disciplinerad nog att härda ut.

Tjurmarknader drabbas vanligtvis av en eller flera korrektioner – något vi beskriver som en brant, orosdriven nedgång på 10–20 procent under en större tjurmarknad. Dessa korrektioner inträffar vanligtvis på grund av psykologiska faktorer eller rädslor (inte ekonomiska data), och de är i regel kortvariga. Korrektioner är vanliga under tjurmarknader, men många investerare blir ändå bortdribblade av dem.

Disciplin är viktigare än tajmning

Eftersom tjurmarknadskorrektioner ofta bygger på rädsla, och dessutom kan börja och ta slut med eller utan anledning, kan det vara fruktlöst att försöka förutse dem. Att reagera känslomässigt på svängningar i aktiekurserna kan leda till förlustaffärer om man köper och säljer aktier vid fel tillfällen. Om du exempelvis blir bekymrad över en kraftig nedgång kan du komma att sälja billigt och missa den efterföljande återhämtningen. Det bästa beslutet under en korrektion är oftast att helt enkelt behålla investeringarna för att försäkra sig om att man tar del av all avkastning från tjurmarknaden. Och om man köper en viss aktie eller kategori som gått starkt den senaste tiden kan det visa sig att man köpte den till överpris lagom till att dess kurs trillar ner på jorden igen. Investeringsförvaltning är ofta ett långsiktigt arbete, och disciplin är i regel viktigare än tajmning för investerare.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Det är svårt att förbli disciplinerad i en volatil global ekonomi. Investerare skiljer sig inte från andra människor – de har en tendens att uppleva smärtsamma förluster starkare än fördelarna med vinster. Denna känsla kan leda till förhastade slutsatser och kortsiktigt, känslomässigt beslutsfattande. Som skydd mot detta beteende är Fisher Investments Norden fast beslutet om att utbilda investerare, så att du har en bättre chans att förbli disciplinerad och uppnå dina långsiktiga mål.

Hämta en av våra investeringsguider och regelbundna uppdateringar eller ring oss och prata med en av våra erfarna representanter i dag för mer information om Fisher Investments Norden.

 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.