Volatilitet på marknaden är inte nödvändigtvis negativt


Volatilitet på marknaden är ett mått på prisförändringar för värdepapper – ofta mäts den med standardavvikelsen för avkastning eller hur utspridda avkastningsmöjligheterna är utifrån genomsnittet.

Aktiemarknader kan bli volatila i vilket stadie som helst. Volatilitet kan inträffa på både stigande och fallande marknader. Intensiva eller extrema prissvängningar kan ibland få investerare att fatta känslomässiga investeringsbeslut. Men ur ett långsiktigt perspektiv kan kortsiktiga svängningar jämna ut sig och bilda ett annat mönster för längre perioder. Utifrån våra marknadsobservationer har detta historiskt sett inneburit positiv avkastning för aktier på lång sikt – exempelvis under en period på 20 eller 30 år.

Det är naturligt att frukta volatilitet eftersom osäkerhet och förändring kan medföra stora utmaningar. Men volatilitet är ofta oförutsägbar och kan vara extremt kortlivad. Att försöka tajma marknaden och kringgå all negativ volatilitet är näst intill omöjligt och en sådan strävan kan skada avkastningen för dina investeringar under din portföljs livstid. Det är också viktigt att komma ihåg att en volatil marknad inte enbart medför negativ volatilitet. Ja, negativ volatilitet kan minska dina investeringars värde – åtminstone på kort sikt – men din portfölj kan också gynnas av positiv volatilitet.

För många aktieinvesterare är volatilitet faktiskt priset de måste betala för att försäkra sig om att få ta del av aktiernas långsiktiga avkastning. Investerare kan ha svårt att behålla lugnet och disciplinen när de ställs inför både positiv och negativ volatilitet, men det är denna disciplin som kan bli avgörande för om de når sina långsiktiga ekonomiska mål. Om du också har svårt att förbli disciplinerad på en marknad med volatilitet kan det vara en god idé att samarbeta med en ekonomisk rådgivare som förstår dina långsiktiga mål.

Förbli lugn och håll kursen

Även de mest erfarna av investerare kan genomföra feltajmade affärer som är skadliga för deras portföljer. Att exempelvis överge en genomtänkt och långsiktig strategi för att fokusera på en viss typ av aktier som presterar bra på kort sikt, kan vara förhastat och i slutändan kostsamt för dina långsiktiga mål.

Även marknader med goda resultat är föremål för volatilitet och marknader som oavbrutet stiger är sällsynta i ett längre perspektiv. I takt med att marknader stiger är det vanligt att oro och volatilitet gör sig påmint längs vägen. Tjurmarknader (stigande marknader) hanterar ofta oro under sin livstid – vi kallar detta fenomen för att klättra över ”orosmuren”. 

När vissa händelser inträffar – som geopolitisk spänning, parlamentariska val eller naturkatastrofer – kan aktier drabbas av kortsiktiga prissvängningar på grund av växande osäkerhet. Lyckligtvis är denna typ av händelser sällan tillräckligt omvälvande eller negativa för att orsaka en fullskalig björnmarknad – en marknad som minskar med 20 procent eller mer – så en viktig faktor för att bibehålla disciplinen är att bita ihop.

Tjurmarknader genomgår vanligtvis en eller flera korrigeringar – något vi beskriver som en hastig nedgång på mellan 10 och 20 procent orsakad av oro under en större tjurmarknad. Dessa korrigeringar inträffar vanligtvis på grund av psykologiska faktorer eller rädslor (inte ekonomiska data) och de är i regel flyktiga. Korrigeringar är vanliga under tjurmarknader, men många investerare blir ändå påverkade av dem.

Disciplin är viktigare än tajming

Eftersom korrigeringar av tjurmarknader ofta bygger på oro, och dessutom kan börja och ta slut av alla möjliga anledningar, kan det vara meningslöst att försöka förutse dem. Att reagera känslomässigt på prissvängningar för aktier kan orsaka förluster genom att du köper och säljer aktier vid fel tillfällen. Om du exempelvis blir bekymrad över en kraftig nedgång kan du komma att sälja billigt och gå miste om den efterföljande återhämtningen. Det bästa beslutet under en korrigering är oftast att helt enkelt behålla investeringarna för att försäkra dig om att du får ta del av all avkastning från tjurmarknaden. Omvänt gäller samma princip. Du riskerar att köpa en viss sorts värdepapper eller tillgångsklass som visat starka resultat en kortare period lagom till dess att aktiepriset faller igen. Investeringsförvaltning är ofta ett långsiktigt arbete och disciplin är i regel viktigare än tajming.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Det är svårt att förbli disciplinerad i en volatil global ekonomi. Investerare skiljer sig inte från andra människor – de har en tendens att uppleva smärtsamma förluster starkare än fördelarna med vinster. Denna känsla kan leda till förhastade slutsatser och kortsiktigt, känslomässigt beslutsfattande. Som skydd mot detta beteende är Fisher Investments Norden fast beslutet om att utbilda investerare, så att du har en bättre chans att förbli disciplinerad och uppnå dina långsiktiga mål. 

Ladda ner en av våra investeringsguider eller ring oss och prata med en av våra erfarna representanter i dag för mer information om Fisher Investments Norden.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.