Marknadssyn

Inom investeringar betyder information makt. Målet med marknadssyn och artiklarna nedan är att hjälpa dig se meningsfulla nyheter och investeringstips mer korrekt än andra.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

Har Trumpadministrationen förklarat valutakrig mot euron?

Har USA och eurozonen gett sig in i ett tyst valutakrig – en avsiktlig tävling för att försvaga den egna valutan jämfört med den andra?

Läs mer

Volatilitet och endast volatilitet

Vad tänker du på när du hör ordet ”investeringsrisk”? En del tänker nog främst på volatilitet.

Läs mer

Eurozonen utanför Katalonien

Med så mycket mediefokus på Katalonien och den mycket omskrivna icke-händelsen som utgjordes av Europeiska centralbankens möte den 26 oktober verkar det som om vissa betydelsefulla händelser i eurozonen inträffade inför döva öron. I Frankrike antogs stora skattesänkningar och i Italien gick den länge omtalade valreformen igenom. Även om ingen av dessa händelser förändrar vår ljusa prognos för eurozonen i grunden innebär de att ovissheten avtar ytterligare, och de visar – särskilt i Frankrike – hur sentimentet i eurozonen fortfarande försöker komma ikapp.

Läs mer

Europeiska centralbankens avtrappning av stödköpen är ingenting nytt

Om du köper mediernas vanligaste version, då gjorde Europeiska centralbankens chef Mario Draghi ett oerhört viktigt uttalande den 26 oktober. Banken meddelade då att den kommer att göra en gradvis nedtrappning av sina månatliga stödköp, från den nuvarande takten på 60 miljarder euro till 30 miljarder euro i månaden i början av januari 2018. Men banken sade även att stödköpsprogrammet kommer att förlängas så att det inte längre tar slut i januari utan fortsätter till september 2018. Medierna hängde dessutom upp sig på en del luddiga och vaga uttryck [i] i Draghis yttrande som antydde att den framtida policyn skulle bli (med amerikanska Federal Reserves uttryck) databeroende.[ii] Aktiekurserna steg, vilket medierna tolkade som att marknaderna firade den ”tillmötesgående” inledningen av Europeiska centralbankens nedtrappning av stödköpen. Detta gör oss något perplexa. Vi har aldrig trott att Europeiska centralbankens nedtrappning av stödköpen skulle vara något negativt – den som tror det har, enligt vår åsikt, helt missförstått resultatet av stödköpen. Dessutom kom nyheten redan för elva månader sedan. Detta är alltså inget nytt. Europeiska centralbanken gjorde samma sak i december förra året – men den gången förnekade banken att det handlade om en nedtrappning av stödköpen, vilket de inte gjorde nu.

Läs mer

Tillväxtmarknader

Med tre av 2017 års kvartal avklarade har de globala aktierna haft en god utveckling. Men ett av marknadens segment ser särskilt lockande ut, nämligen tillväxtmarknaderna. Dessa har ökat tvåsiffrigt räknat från årets början och har därmed gått ännu bättre än världsmarknaderna och därför lockat många. Även om också vi ser ganska optimistiskt på tillväxtmarknaderna i nuläget vill vi inte uppmuntra investerarna att göra svepande förändringar i portföljerna utan att först gå in mer på djupet. Oavsett om du engagerat dig något i tillväxtmarknadsaktier som ett led i en global investeringsstrategi eller har större exponering, är det viktigt att beakta landspecifika nyanser. Investerare måste skilja på olika tillväxtmarknadsmöjligheter, för de tillhör inte någon homogen kategori, och det är troligt att specifika, sektorrelaterade drivkrafter får stor påverkan på resultatet.

Läs mer

Terrorism är tragiskt men marknaden är motståndskraftig

Förra månaden dödades 13 personer och skadades över 100 personer när terrorister genomförde attacker i de spanska städerna Barcelona och Cambrils. Terrorister slog även till i Åbo i Finland, där två personer satte livet till och flera andra skadades i ett knivdåd. Sett ur ett större perspektiv överskuggar naturligtvis förlusten av människoliv allt som rör investeringar. Det är nu tid för oss som fortsätter att leva att betyga vår respekt för dem som gått bort, vara tacksamma för det vi har och vara vaksamma på framtida attacker. Man bör dock vara medveten om att terrorismen historiskt sett inte har haft särskilt stor påverkan på kapitalmarknaderna – terrorister brukar inte avskräcka marknaderna under någon längre tid.

Läs mer

Strukturerade problem: Varför europeiska investerare bör iaktta försiktighet vid användandet av strukturerade produkter

Oavsett vilka mål du har för din investering bör du alltid följa två regler:

Läs mer

När marknaden stiger

Den nuvarande tjurmarknaden fyllde åtta år i mars och har potential att fortgå så länge som (eller till och med överträffa ) den längsta tjurmarknaden vi någonsin upplevt. För varje tjurmarknad kommer dock en björnmarknad.
Denna infographic hjälper till att åskådliggöra olika livscykler som kännetecknar tjur och björnmarknaderna. Den visar också några viktiga egenskaper som du som investerare bör hålla ett extra öga på.

Läs mer

Valutafluktuationerna förtar inte fördelarna med globala investeringar

På kort sikt kan valutasvängningarna ha mycket stor påverkan på världsmarknadens avkastningsgrad. En stark valuta kan, till exempel, minska aktievinsterna från utlandet. En svag valuta kan å andra sidan öka dem. Detta leder till att många investerare antingen försöker hänga med i valutarörelserna eller helt enkelt avstår från globala investeringar, med motiveringen att valutafluktuationerna medför en enorm risk. Vi håller inte med. Även om valutafluktuationerna kan medföra en spridning på kortare sikt, tenderar svängningarna att jämna ut sig i det långa loppet. Valutarörelserna förtar inte fördelarna med en global diversifiering.

Läs mer