Marknadssyn

Inom investeringar betyder information makt. Målet med marknadssyn och artiklarna nedan är att hjälpa dig se meningsfulla nyheter och investeringstips mer korrekt än andra.

Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.

Inga kvantitativa lättnader? Inga problem.

När BNP-tillväxten för euroområdet avtog under det tredje kvartalet ökade antalet artiklar i finansmedia om att Europeiska centralbankens beslut att avsluta sitt program för kvantitativa lättnader varit förhastat.[i] Programmet för kvantitativa lättnader innebär att ECB stödköper långfristiga värdepapper och statsobligationer från europeiska banker varje månad för att ge bankerna mer pengar att låna ut. Förhoppningen är att detta minskar de långfristiga räntorna och ökar efterfrågan på lån, vilket i sin tur sporrar den ekonomiska tillväxten. Om programmet avslutas ökar väl de ekonomiska riskerna i euroområdet? Vårt svar på den frågan är nej. I motsats till rösterna i finansmedia anser vi att slutet på ECB:s kvantitativa lättnader kommer att hjälpa euroområdets ekonomi snarare än att stjälpa den. Detta kan i sin tur påverka den europeiska aktiemarknaden på ett positivt sätt.

Läs mer

Varför euroområdets ekonomi inte kommer att sakna Draghi

Mario Draghi lämnar inte sitt uppdrag som chef för den Europeiska centralbanken förrän i oktober nästa år, men vi ser redan spekulationer om hans efterträdare i finansmedier. Många investerare undrar hur Draghis efterträdare kommer att hantera euroområdets penningpolitik. Kommer euroområdet att försvagas när mannen som lovade att göra ”vad som än krävs” för att rädda euron lämnar sin post? Finanspressen verkade lättad efter att Bank of Englands chef, Mark Carney, tillkännagav att han kommer att fortsätta på sin post till och med januari 2020. Många experter var oroliga över att en tidigare sorti skulle kunna äventyra Storbritanniens ekonomi under en potentiellt stormig Brexit-process. Enligt vårt synsätt har dessa händelser inte alls lika stor inverkan som media vill få oss att tro. Individuella centralbankers styrkraft över marknaden – eller till och med penningpolitiken – är inte lika stor som många verkar tro.

Läs mer

Påminnelse inför det nya året: Historiska resultat går inte att köpa för pengar

Många investerare väljer att göra en utvärdering av sin investeringsportfölj vid årets slut. Vi anser att det är mycket lämpligt att du ser över dina investeringar, en eller flera gånger om året. Vi misstänker dock att en årlig granskning kan leda till frestelsen att stuva om investeringarna baserat på förra årets resultat, vilket i ett längre perspektiv inte nödvändigtvis är ett bra beslut. Vi anser att investerare bör granska sina portföljer genom att utvärdera huruvida deras övergripande strategi ligger i linje med deras långsiktiga mål, behov av penningflöde, risktolerans och tidshorisont (hur länge dina tillgångar måste räcka) – inte genom att ödsla tid på vilka aktiekategorier som gick bäst eller sämst under året.

Läs mer

Kontanter kan vara kostsamma

Efter en osäker start på året har de globala aktiemarknaderna stigit med 8,4 procent fram till och med 31 maj 2018.[i]  I media varnas det om att aktiemarknaderna återigen kan vackla på grund av ett antal olika faktorer. De omständigheter som lyfts fram är bland annat det eskalerande handelskriget mellan EU och USA, geopolitiska spänningar över Iran som kan få konsekvenser för europeiska företag, och att centralbankerna, till exempel ECB, börjar föra en mer restriktiv penningpolitik. På grund av det instabila politiska läget rekommenderar vissa strateger penningmarknaden som en lämplig säkerhetsbuffert mot marknadsnedgångar. Vi tror dock att investerare med långsiktiga tillväxtmål och längre tidshorisonter utsätter sig för stora möjlighetskostnader i missade avkastningar (se utförlig diskussion nedan) om de sitter på stora mängder kontanter under tjurmarknader, vilket i sin tur kan leda till att det blir svårare att uppnå långsiktiga målsättningar. 

Läs mer

Analys av medias marknadsmetaforer

Marknaden. Finansmedia pratar ofta om marknaden som om den vore en människa. Ibland är marknaden nervös. Ibland är den entusiastisk. Experter hävdar också att den kan ignorera och underskatta risker. Ibland är marknaden likgiltig. Ibland är marknaden effektiv. Vad betyder den här jargongen? Och vad betyder ordet marknad när media använder det? Här följer en liten introduktion till medias bevakning av aktiemarknaden.

Läs mer

Så kan det politiska dödläget gynna aktierna

Så här fungerar demokratin under vad vissa statsvetare anser vara dess idealiska (och mycket förenklade) form: Som väljare föredrar du en viss politik framför en annan. Du lägger din röst på politiker som stöder denna politik – och om tillräckligt många röstar likadant, börjar dessa politiker omsätta politiken du förespråkar till lagar i landet. Naturligtvis lever inte verkligheten upp till detta ideal. I stället verkar politikerna mest tjafsa och gapa och inte få mycket gjort. Situationen beskrivs bäst som ett politiskt dödläge och är förstås knappast populärt. Vi tror däremot att investerare kan ha nytta av att förstå de möjliga fördelarna med dödläget. Trots dödlägets dåliga rykte, menar vi att det på flera sätt kan vara positivt för aktier. Årets politiska utveckling i Tyskland, Italien och USA bör utvidga dödläget till hela den industrialiserade världen, vilket vi anser vara ett av skälen till att den nuvarande tjurmarknaden fortsätter.

Läs mer

Vad man bör göra när volatiliteten slår till

Marknadsvolatiliteten återkom med ordentlig kraft i början av 2018, långt ifrån 2017 års relativa lugn. USA:s aktiemarknader föll med över 10 procent under tio handelsdagar, mätt i amerikanska dollar – och tog sig officiellt över gränsen för att vara en korrigering.[i] Eurozonens marknader låg inte långt efter. Vad bör en långsiktig investerare göra när en plötslig och brant volatilitet slår till? Vi tror att det allra viktigaste för en investerare är att behålla sitt lugn och undvika oövervägda handlingar – detta är av yttersta vikt för framgångsrika investeringar.  

Läs mer

Har Trumpadministrationen förklarat valutakrig mot euron?

Har USA och eurozonen gett sig in i ett tyst valutakrig – en avsiktlig tävling för att försvaga den egna valutan jämfört med den andra?

Läs mer

Volatilitet och endast volatilitet

Vad tänker du på när du hör ordet ”investeringsrisk”? En del tänker nog främst på volatilitet.

Läs mer

Eurozonen utanför Katalonien

Med så mycket mediefokus på Katalonien och den mycket omskrivna icke-händelsen som utgjordes av Europeiska centralbankens möte den 26 oktober verkar det som om vissa betydelsefulla händelser i eurozonen inträffade inför döva öron. I Frankrike antogs stora skattesänkningar och i Italien gick den länge omtalade valreformen igenom. Även om ingen av dessa händelser förändrar vår ljusa prognos för eurozonen i grunden innebär de att ovissheten avtar ytterligare, och de visar – särskilt i Frankrike – hur sentimentet i eurozonen fortfarande försöker komma ikapp.

Läs mer