Det långsiktiga perspektivet

Vår uppfattning är att en av de största utmaningarna för en investerare är att hålla huvudet kallt när volatiliteten slår till. Hur kan man hålla huvudet kallt när rubrikerna larmar om undergången – och varnar för att små svängningar på marknaden kan vara början på något värre? Vi tror att det enda botemedlet är att behålla ett långsiktigt perspektiv och minnas att avkastningen från aktier under mycket längre perioder historiskt sett har brukat jämna ut sig. Den ger många investerare den tillväxt de behöver för att finansiera sina pensioner, även om den kortsiktiga avkastningen kan variera ordentligt. Om du har en tillräckligt lång tidshorisont för dina investeringar, tror vi inte att allt står och faller med volatiliteten.

Vi har noterat att många underskattar sin egen tidshorisont och tror att den slutar vid pensionen. Det anser vi vara ett för kortsiktigt tänkande. Vi definierar investeringens tidshorisont som hela den tid som tillgångarna behöver arbeta för dig, din familj eller arvinge. För många investerare motsvarar detta hela livstiden – eller ännu längre. Den förväntade livslängden ökar i hela Europa. Enligt Eurostat har en 65-årig europé i dag i genomsnitt 20,0 år kvar att leva (21,6 år för kvinnor och 18,2 år för män).[i] Det är en snittålder 85 år eller mer. Med den ständiga utvecklingen av medicinska innovationer kan den förväntade livslängden komma att bli ännu längre vid den tidpunkt då de som läser detta går i pension. Dina besparingar kan mycket väl behöva arbeta för dig i 30 år eller mer efter pensionsdagen. Den förväntade livslängden vid födseln har i Europa stigit med 6,7 år sedan 1986.[ii]

Varför är tidshorisonten så viktig? Eftersom avkastningen historiskt sett har varierat mycket under kortare perioder men aldrig varit negativ under en sammanhängande period på 20–30 år. Om din tidshorisont är kort kan volatilitet vara helt avgörande. Därför tror vi att många med kortare tidshorisonter typiskt sett har störst nytta av att lägga tonvikten på andra, mindre volatila tillgångar. Men om du investerar på lång sikt har också de djupaste av nedgångar tenderat att kompenseras. Detta innebär inte nödvändigtvis att den bästa strategin är att bara köpa och behålla aktier, men vi ser det på ett bevis på värdet i att vara tålmodig och disciplinerad vid negativa händelser som nedgången i början av 2018. Eftersom det inte är sannolikt att varaktiga svängningar inte kommer att hindra dig att nå dina långsiktiga mål, anser vi att det är onödigt att oroa sig över varje liten svängning – det kan öka risken för felbeslut.

Figur 1: Historiskt sett har aktiernas avkastning skiljt sig mindre med tiden

Chart

Källa: FactSet per 2018-04-04. Baserat på månatlig löpande 5-, 10-, 20- och 30-årig avkastning på årsbasis för indexet MSCI World med nettoavkastning i SEK, från december 1969 till mars 2018. Avkastningen på årsbasis är en beräknad årlig avkastning som skulle medföra den faktiska avkastningen för hela 5-, 10-, 20- och 30-årsperioden.

Det är inte alltid så lätt att sitta still i båten. Att motstå lockelsen att sälja, när rubrikerna skriker och aktierna går i spinn, strider mot instinkten hos många. Vi menar att det är då det långsiktiga perspektivet gör störst nytta – när uppskruvade känslor och förhastade beslut kan vara din värsta fiende. Att ta ett steg tillbaka – och få perspektiv på om, och hur, dagens händelser faktiskt påverkar din ekonomiska situation sett över investeringens hela tidshorisont – kan göra det möjligt för dig att reflektera rationellt över vad som behöver göras, om alls något.

Vi tror att ett bra sätt att behålla en sund inställning under påfrestande perioder är att tänka på framtiden. Fråga dig själv: om aktierna faller med 10 procent eller rentav 20 procent under de kommande veckorna eller månaderna, och sedan gör en rekyl, kommer denna negativitet att ha någon större inverkan på portföljens totala värde om 20–30 år? För att kunna nå upp i avkastning på samma nivå som för marknaden i stort anser vi att man behöver behålla investeringarna även under tjurmarknader. Även om det är möjligt att identifiera björnmarknader tillräckligt tidigt för att undvika dem, anser vi inte att det är nödvändigt att göra det för att investerare ska uppnå sina långsiktiga finansiella mål. Den sämsta 30-årsperioden för MSCI World innebar en genomsnittlig avkastning på7,4 procent per åroch en total avkastning på 742,2 procent, från augusti 1987 till augusti 2017, vilket omfattar fyra globala björnmarknader.[iii] Om investerare kommer ihåg detta när det kör ihop sig, tror vi att de kan få hjälp att inse att det inte är bråttom att sälja när volatiliteten slår till.

Det är också värt att se på saken ur ett kortare perspektiv: kommer det som folk fruktar i dag att ha någon större inverkan på företagens vinster under de kommande två–tre åren? Vår uppfattning är att marknaderna i allmänhet blickar 3–30 månader framåt. Mycket lite av det som folk oroar sig över för stunden är relevant på sikt. Ha detta i åtanke: när svarta rubriker publiceras är vår förväntning att marknaderna redan har antagit en nivå som tar hänsyn till detta, eftersom marknaderna är framåtblickande. Såvida situationen inte avsevärt förvärras, jämfört med den allmänna uppfattningen, tror vi att lättnaden bland investerare så småningom hjälper aktierna att klättra ännu högre upp på tjurmarknadernas så kallade mur av oro. Vi anser att marknaderna är som mest rörliga i glappet mellan verklighet och förväntningar. Om den rådande stämningen är skeptisk brukar även måttlig ekonomisk och vinstmässig tillväxt kunna överraska positivt och lyfta aktier.

Vår analys visar att tjurmarknadernas korrigeringar börjar plötsligt, utan förvarning, och går över lika fort. Vi tror att det oftast blir mer kostsamt att reagera på dem efter den inledande nedgången – vilket troligen för dig ännu längre från dina investeringsmål – än att hålla huvudet kallt och vänta ut dem.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.


[i] Källa: Eurostat, per 2018-04-19. Förväntad livslängd i den europeiska unionen vid 65 år, sammanlagt, kvinnor och män, 2016.

[ii] Medianförändring av den förväntade livslängden vid födseln för den europiska kontinentens länder med uppgifter ända från 1986. Källa: Eurostat, per 2018-04-19. Medianförändring med mindre än ett års förväntad livslängd för Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz, 1986–2016.

[iii] Källa: FactSet per 2018-04-04. Avkastning enligt indexet MSCI World med nettoavkastning i SEK, augusti 1987 till augusti 2017.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.