Privat kapitalförvaltning / Bolagsinformation

Fördelarna med Fisher Investments flexibla investeringsmetod

Det finns ingen kategori av investeringar som alltid är rätt. De olika kategorierna tenderar att turas om i ledningen. i den här videon förklarar Bill Glaser, vice vd för portföljförvaltningen, hur Fisher Investments använder sig av de här regelbundna ledarskiftena.

Baserat på historiska analyser av ledarkategorier avgör Fisher Investments vilka länder, sektorer och investeringsstilar som har högst sannolikhet att gå bäst i framtiden med tanke på firmans konjunkturprognoser. Eftersom Fisher Investments är en global kapitalförvaltare kan firman fokusera på de länder som har ett ekonomiskt och politiskt klimat som ger dem försprång. Många investerare tenderar att investera det mesta av – eller hela – portföljen i inhemska värdepapper, men Fisher Investments anser att global investering är ett utmärkt sätt att öka diversifieringen, sprida riskerna och dra nytta av möjligheter världen över. Fisher Investments top-down-investeringsmetod skiljer sig från många kapitalförvaltare som föredrar att försöka hitta heta aktier. Fisher Investments försöker inte hitta nålen i höstacken. I stället strävar Fisher Investments efter att hitta höstacken med flest nålar, och sedan avgöra vilka värdepapper som passar bäst för en diversifierad portfölj.

Transkribering

Bild

Grafik:

Fördelarna med Fisher Investments flexibla investeringsmetod

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

Glad musik hörs.

Bild

En man klädd i mörkblå kostym dyker upp. En textbanderoll i nedre höger hörn identifierar honom som Bill Glaser, vice vd, portföljförvaltning.

Textbanderollen försvinner ur bild. Kameran förblir fokuserad på Bill Glaser, men vinkeln ändras då och då.

Ljud

Bill Glaser: I grund och botten tror vi inte att någon enskild kategori eller marknadsstil är bättre än någon annan till sin natur. Det vi vill göra är att skifta runt portföljen och investera i kategorier som vi räknar med ska gå bäst framöver.

Bild

Bill Glaser fortsätter diskutera vår investeringsmetod

Ljud

Bill Glaser (fortsätter): En stor del av detta beror på vår uppfattning om var i marknadscykeln vi är. Vi vill utnyttja den flexibiliteten, men även göra det på global basis, leta efter globala möjligheter.

Processen är även top-down till sin natur i den meningen att, till skillnad från många andra i branschen, som tenderar att vara mer bottom-up-orienterade, som tenderar att vara aktieplockare. De försöker hitta den bästa aktien där ute, den som går bäst. Det är inte vad vi gör på Fisher Investments. På Fisher Investments försöker vi inte hitta nålen i höstacken, utan försöker hitta höstackarna med flest nålar. Vi känner att om vi kan göra det, och kan identifiera de kategorier på marknaden som vi tror kommer gå bäst, gör det mycket för att maximera sannolikheten att vi sedan får aktievalsbiten av processen korrekt.

Bild

Skärmen tonar över till att visa följande text:

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltning till dess moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362).

Dessa kommentarer är Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

Musiken fortsätter spela.

Bild

Skärmen svartnar.

Ljud

Musiken tystnar.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag