Hur ser dina pensionsplaner ut?

Det kan kännas överväldigande att planera inför pensionen. Din egen och dina anhörigas ekonomiska framtid står på spel, och du måste ta hänsyn till en mängd olika faktorer.

Den största risken för en investerare är att få ont om pengar som pensionär, och det är lätt hänt om man inte planerar på rätt sätt.  Många jobbar fram till pensionen i tron att de sparat så det räcker till en behaglig pension, men stöter på problem när de lever längre än de räknat med eller priserna stiger. För att minska riskerna bör du börja planera din pension i god tid.

Din lön kanske inte räcker för ett behagligt liv som pensionär eller för att nå dina långsiktiga mål. Du kanske behöver investera dina sparade pengar och skapa en långsiktig pensionsplan. Ju tidigare du inser detta behov, ju mer kan du göra för att öka dina chanser att nå den ekonomiska frihet och flexibilitet som du vill ha på ålderns höst.

Det finns många frågor att tänka på när man planerar inför pensionen. De flesta av dessa frågor kan delas in i olika grundläggande områden. Vi utforskar dessa områden nedan för att hjälpa dig att effektivt planera inför pensionen.

Långsiktiga finansiella mål

Ett viktigt första steg är att etablera ett primärt mål för portföljen. Det kan hjälpa till att dra upp riktningen för investerings- och pensionsstrategin.

Vad vill du göra när du är pensionär? Är det äntligen dags att komma igång med den där hobbyn du aldrig har tid med nu när du jobbar? Du kanske vill se världen eller lägga pengar och tid på barnbarnen? Du kanske tänker fortsätta jobba på deltid?

Hur du än planerar att tillbringa ditt liv som pensionär, så är det viktigt att förstå vilka mål du har och komma igång med planeringen. Här är några potentiella planerings- och investeringsmål som du kan fundera på:

 • Undvika att få ont om pengar
  Att pengarna inte räcker är något många oroar sig över när de pensionsplanerar. Det här kan verka som en konservativ målsättning, men det betyder inte att man ska följa en konservativ investeringsstrategi som fokuserar på lågriskinvesteringar, eftersom det krävs tillväxt i portföljen för att nå det här målet.
 • Bibehålla eller förhöja livsstilen
  De flesta vill som minimum bibehålla den livsstil de är vana vid när de går i pension. Men för att nå det målet måste man bibehålla eller öka sin köpkraft över tid, vilket innebär att portföljen och inkomsten måste åtminstone hålla jämna steg med inflationen – annars försvagas köpkraften med tiden.
 • Öka förmögenheten
  Du kanske vill att din förmögenhet ska växa över tid för att lämna ett arv till dina barn och barnbarn, eller till välgörande ändamål. I så fall kanske din pensionsplanering har tyngre fokus på portföljtillväxt än de två tidigare alternativen.
 • Spendera allt
  Vissa planerar att sätta sprätt på varenda krona som pensionär. Men det kan vara riskabelt, eftersom det är omöjligt att veta hur länge du kommer att leva. Om planeringen briser kan det innebära att pengarna tar slut tidigare än du hoppats.

Tidshorisonten för investeringen

När du har slagit fast målen är det dags att fundera över pensionsinvesteringens tidshorisont. Många som pensionssparar underskattar sin tidshorisont, eftersom de flesta kan räkna med att leva längre än tidigare generationer.

När du planerar din pension räcker det inte med att bara ta hänsyn till din egen förmodade livslängd. Du måste även överväga din partners och andra anhörigas förmodade livslängder (som kanske är längre än din egen). Alla dessa faktorer måste övervägas för att skapa en realistisk tidhorisont för dina pensionsinvesteringar.

Effekten av uttag

Investerare har ofta orealistiska förväntningar på hur mycket pengar de utan problem kan ta ut från sina portföljer under pensionen. Många antar att de kan ta ut lika mycket som portföljens genomsnittliga årliga avkastning utan att nagga på portföljkapitalet, men det antagandet tar inte hänsyn till att den faktiska avkastningen under ett visst år kan vara mycket högre eller lägre än genomsnittet.

Om man tar ut mer än vad portföljen genererar, särskilt när portföljen backar, kan det vara ohållbart och minska chansen att nå ens långsiktiga mål. Detta kan leda till att man antingen måste ändra livsstil eller lägga om målen.

Inflation och skatter

Inflationen är ett mått på hur mycket priset på varor och tjänster stiger över tid. På lång sikt påverkar inflationen din köpkraft – alltså hur mycket varor och produkter som dina pengar räcker till. Detta innebär att du kan behöva öka ditt kassaflöde över tid för att bibehålla din nuvarande livsstil. Dina pengar i dag är inte värda lika mycket som för 10 år sedan, och de kanske är ännu mindre värda om 10, 20 eller 30 år. Din pensionsplanering måste ta hänsyn till detta.

Konsten att kompromissa

Kassaflödet du behöver under pensionen i kombination med målet för portföljtillväxten kan innebära att du måste göra vissa kompromisser för att minska risken för att tömma portföljen. Du kanske måste tolerera den högre kortsiktiga volatiliteten på börsen för att kunna dra nytta av dess långsiktiga avkastning, och vara tillräckligt disciplinerad för att stå ut med fluktuationer på marknaden utan att överge din övergripande pensionsstrategi. Din pensionsplanering bör hjälpa dig att förstå vad som är realistiskt och vad du har råd med mot bakgrund av dina långsiktiga mål. Beroende på dina finanser kan du behöva balansera ditt kassaflödesbehov – som till exempel levnadskostnader, icke-nödvändiga utgifter och önskad inkomst – mot din förväntade avkastning. Det är även viktigt att tänka på att många utgifter förändras över tid. När du förstår de här kompromisserna och konsekvenserna är det enklare att jobba mot dina mål.

Nyckeln till en god pension är planering

Du måste ställa dig själv många frågor när du planerar för pensionen och ditt pensionssparande, och här är de allra viktigaste:

 • Vilka mål har du för pensionen?
 • Planerar du att lämna ett arv till yngre generationer eller bidra till barnbarnens första lya?
 • Har du vägt in inflationen i pensionsplaneringen?
 • Under hur många år kommer du och din partner att behöva inkomst?
 • Hur kommer dina köpvanor att förändras under pensionen?
 • Hur påverkar uttag din pensionsinvesteringsportfölj?
 • Behöver du pensionsplaneringsråd och -information från experter?

Din pensionsplanering bör byggas på en grundläggande förståelse av ovan nämnda faktorer, och förhoppningsvis även på en önskan om att sätta igång så snart som möjligt. 

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig besvara några av de här frågorna och komma igång med din pensionsplanering. Om du vill veta mer kan du ta del av en av våra guider som den första av våra regelbundna uppdateringar, eller prata med en av våra kvalificerade representanter.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.