Hur ser dina pensionsplaner ut?

Det kan kännas överväldigande att planera inför pensionen. Din egen och dina anhörigas ekonomiska framtid står på spel, och du måste ta hänsyn till en mängd olika faktorer.

Den största risken för en investerare är att pengarna tar slut, och det är lätt hänt om man inte planerar på rätt sätt. Många människor arbetar hela livet och tror att de sparar tillräckligt mycket för en behaglig pension, men de stöter på problem när de lever längre än de räknat med eller priserna stiger. För att minska riskerna måste du börja planera din pension i tid.

Din lön kanske inte räcker för att gå i pension på ett bekvämt sätt eller för att uppfylla dina långsiktiga målsättningar. Du kanske måste investera dina sparade pengar och skapa en långsiktig pensionsplan. Ju tidigare du inser behovet av en långsiktig pensionsplan, desto större chans att du uppnår den ekonomiska frihet och flexibilitet som du vill ha på ålderns höst.

Du måste ta hänsyn till många faktorer när du planerar din pension. De flesta av dessa faktorer kan delas in i olika grundläggande områden. Vi utforskar dessa områden nedan för att göra din pensionsplanering mer effektiv.

Långsiktiga ekonomiska målsättningar

Ett viktigt första steg är att etablera ett primärt mål för din portfölj. På så sätt skapar du en plan för dina investeringar och din pensionsstrategi.

Vad vill du göra med din pension? Tänker du ägna tid åt ett livslångt intresse som du inte har haft tid med under yrkeslivet? Du kanske vill se världen eller investera dina pengar och din tid i dina barnbarn? Du kanske vill fortsätta arbeta deltid utan att gå i pension fullt ut?

Hur du än planerar att tillbringa dina år som pensionär, så är det viktigt att förstå vilka mål du har och sätta igång med planeringen. Här följer några potentiella planerings- och investeringsmål som är viktiga att överväga:

 • Undvik att få slut på pengar

  Att få pengarna att räcka är något många oroar sig över när de pensionsplanerar. Det här kan verka som en konservativ målsättning, men det betyder inte att du ska följa en konservativ investeringsstrategi som fokuserar på lågriskinvesteringar eftersom det krävs tillväxt i din portfölj för att uppnå det här målet.

 • Bibehålla eller förbättra din livsstil

  De flesta människor vill åtminstone bibehålla den livsstil som de är vana vid när de går i pension. För att kunna uppnå det målet måste du bibehålla eller öka din köpkraft över tid, vilket innebär att din portfölj och inkomst åtminstone måste öka i värde i takt med inflationen – annars försämras din köpkraft.

 • Öka ditt välstånd
  Du kanske vill att din förmögenhet ska växa över tid för att lämna ett arv till dina barn och barnbarn, eller till andra välgörande ändamål. I så fall kanske din pensionsplanering måste fokusera på högre portföljtillväxt jämfört med de två tidigare alternativen.
 • Spendera allt
  Vissa människor planerar att spendera varenda krona under pensionsåren. Det kan emellertid vara ett riskabelt mål eftersom det är omöjligt att veta hur länge du kommer att vara pensionär. Om planeringen är bristfällig kan det innebära att pengarna tar slut tidigare än du hoppats.

Tidshorisonten för din investering

När du har etablerat dina målsättningar måste du fundera över investeringens tidshorisont. Många människor som pensionssparar underskattar sin tidshorisont, eftersom pensionärer i allmänhet lever längre jämfört med föregående generationer.

När du planerar din pension räcker det inte med att bara ta hänsyn till din egen förmodade livslängd. Du måste även överväga din partners och andra anhörigas förmodade livslängder (som kanske är längre än din egen). Alla dessa faktorer måste övervägas för att skapa en realistisk tidhorisont för dina pensionsinvesteringar.

Uttag och dess konsekvenser

Investerare har ofta orealistiska förväntningar när det gäller hur mycket pengar de kan ta ut från sina portföljer under pensionen. Många antar att de kan ta ut lika mycket som portföljens årliga avkastning utan att minska värdet på sina portföljer, men detta tar inte hänsyn till att den faktiska avkastningen under ett visst år kan vara mycket högre eller lägre än genomsnittet.

Om du tar ut mer än din portfölj genererar, särskilt när trenden för din portfölj är negativ, kan det innebära att dina långsiktiga målsättningar hamnar i riskzonen. Konsekvensen i detta scenario blir att du antingen måste ändra din livsstil eller dina målsättningar.

Inflation och skatter

Inflation är den takt som priset på varor och tjänster stiger över tid. Ur ett långsiktigt perspektiv påverkar inflationen din köpkraft – alltså den mängd varor och produkter som dina pengar kan köpa. Detta innebär att du kan behöva öka ditt kassaflöde över tid för att bibehålla din nuvarande livsstil. Dina pengar i dag har inte samma värde som för 10 år sedan, och de kanske är värda ännu mindre om 10, 20 eller 30 år. Din pensionsplanering måste ta hänsyn till detta.

Viktiga avvägningar

Kassaflödet du behöver under pensionen i kombination med målsättningen för din portföljs tillväxt kan innebära att du måste göra vissa kompromisser för att minska risken för att pengarna ska ta slut. Du kanske måste tolerera aktiemarknadens högre volatilitet på kort sikt för att kunna dra nytta av dess långsiktiga avkastning, eller förbli tillräckligt disciplinerad för att stå ut med fluktuationer på marknaden utan att ändra din övergripande pensionsstrategi. Din pensionsplanering ska hjälpa dig att förstå vad som är realistiskt med avseende på dina långsiktiga målsättningar. Beroende på din ekonomiska situation kan du behöva balansera ditt kassaflöde – som till exempel större inköp, levnadskostnader och önskad inkomst – mot din förväntade avkastning. Det är också viktigt att komma ihåg att många utgifter kommer att förändras över tid. För att uppnå dina målsättningar måste du förstå dessa avvägningar och konsekvenser.

Nyckeln till en lyckad pensionsplanering

Du måste svara på många frågor när det gäller din pensionsplanering och ditt pensionssparande, men här följer de allra viktigaste:

 • Vilka målsättningar har du för din pension?
 • Planerar du att föra vidare ditt arv till yngre generationer eller bidra till dina barnbarns utbildning eller boende?
 • Har du vägt in inflationen i din pensionsplanering?
 • Under hur många år kommer du och din partner att behöva inkomst?
 • Hur kommer dina köpvanor att förändras under pensionsåren?
 • Vilka konsekvenser får uttag på din investeringsportfölj?
 • Behöver du pensionsplaneringsråd och information från experter?

Din pensionsplanering ska bygga på en grundläggande förståelse av ovan nämnda faktorer, och förhoppningsvis även på en önskan om att sätta igång så snart som möjligt. 

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att svara på dessa frågor och börja din pensionsplanering på rätt sätt. Ladda ner en av våra guider eller prata med en av våra representanter för att få mer information.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.