Portföljförvaltning

Idag förvaltas den allra största delen av alla förmögenheter i Sverige av banker och fondförvaltare. Under årens lopp har vi funnit att det faktiskt saknas goda skäl till detta. Bankerna är inte specialister på portföljförvaltning. De tar ofta ut höga avgifter utan att ge särskilt goda investeringsråd – och servicen brukar inte heller hålla måttet.

Hur kommer det sig då att investerarna anförtror sina surt förvärvade pengar till bankerna? Svaret är enkelt: de känner inte till att det finns bättre alternativ.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.