Portföljförvaltning

Idag förvaltas den allra största delen av alla förmögenheter i Sverige av banker och fondförvaltare. Under årens lopp har vi funnit att det faktiskt saknas goda skäl till detta. Bankerna är inte specialister på portföljförvaltning. De tar ofta ut höga avgifter utan att ge särskilt goda investeringsråd – och servicen brukar inte heller hålla måttet.

Hur kommer det sig då att investerarna anförtror sina surt förvärvade pengar till bankerna? Svaret är enkelt: de känner inte till att det finns bättre alternativ.

Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.