Resultat

Väl sammansatta portföljer fokuserar på långsiktiga resultat som ligger i linje med dina investeringsmål och din tidshorisont, men investeringar kan innebära en lång och ibland utmanande resa.

Att vänta ut volatiliteten

Perioder med ökad volatilitet är normala och kan uppstå när som helst – även under de mest robusta bull-marknader. Men ökad volatilitet kan ibland fresta på tålamodet. Du kan lockas att vidta kortsiktiga åtgärder för att minska volatiliteten – exempelvis röra dig bort från aktier – men sådana åtgärder kan gå tvärtemot dina långsiktiga strategier. De kan hjälpa dig att motverka kortsiktig volatilitet, men ofta har de mer långsiktiga konsekvenser som minskar sannolikheten att du uppnår dina långsiktiga mål.

Behåll ditt långsiktiga fokus

Å andra sidan kan du någon gång känna dig frestad att fokusera på ett hett segment på marknaden. Detta kan hända när en sektor haft riktigt bra resultat under längre tid – som IT-sektorn i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Här kanske du reagerar tvärtemot och får för dig att öka din risk – genom att investera mer i en smalare sektor – och än en gång avvika från din långsiktiga strategi. Du upplever kanske att du ”missar” den goda avkastningen. Men även detta kan få långsiktiga konsekvenser som skadar ditt långsiktiga resultat. Även de hetaste sektorerna svalnar så småningom – och det kan vara mycket svårt att förutse när detta kommer att ske.

Faran med att anställa baserat på tidigare prestationer

Många investerare väljer kapitalförvaltare baserat på dess tidigare prestationer. Detta är en farlig metod – man bör inte basera sitt beslut enbart på tidigare prestationer. Ingen förvaltare kan lova att uppnå lika stor avkastning igen, att konsekvent ligga över genomsnittet eller att investera utan risk för förlust.

Resultat satt i perspektiv

Ingen bör förvänta sig positiv avkastning på sina investeringar varje dag, månad, kvartal eller år. Målet bör snarare vara att få bra resultat över tid och hålla dig kvar på rätt väg så att dina investeringsmål uppfylls under din tidshorisont. Marknaderna blickar framåt men inte bakåt, och du kan inte köpa tidigare avkastning. Att sälja resultat är Wall Streets sätt att spela på din girighet, och vi tror inte att detta är det bästa för dig.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.