Traditionella kontra alternativa investeringar

Letar du efter ett alternativ till aktier och obligationer? Alternativa investeringar kan verka lockande, men de kan också vara komplicerade och förknippade med andra risker.

Slutsatser:

  • Oavsett om du investerar dina egna tillgångar eller förlitar dig på inkomst från en pensionsplan kan du dra nytta av att förstå hur dina pengar är investerade.
  • Traditionella investeringar kan inkludera aktier, räntebärande värdepapper, fonder och penninginvesteringar. De kan ge inkomst på ett antal olika sätt.
  • Till vanliga alternativa investeringar hör bland annat fastigheter, handelsvaror och riskkapital. Dessa investeringar medför sina egna risker.

Hur tänker du finansiera pensionsåren? Inkomst från olika pensioner är naturligtvis viktigt, men många investerare har också separata investeringskonton om pensionsbetalningarna inte räcker till.

Både när det gäller personliga investeringskonton och vissa pensionsplaner har investerare viss möjlighet att välja vilka fonder och värdepapper de vill investera i. Dessa beslut är avgörande för din långsiktiga ekonomiska framgång och möjlighet att nå dina mål, så se till att vara noggrann med besluten du fattar! Oavsett om du investerar i pensionsfonder eller andra typer av besparingar kan det vara en fördel att förstå vilka typer av investeringar som finns tillgängliga.

Här följer en kortfattad överblick av traditionella investeringar och vanliga alternativa investeringar.

Traditionella investeringar

Innan vi diskuterar potentiella alternativa investeringar för dina pensionsbesparingar tar vi en snabbtitt på mer traditionella investeringar som kan vara aktuella för dig.

  • Aktier: Aktier är ägarandelar i ett företag. Om du köper aktier kan du få direkta utbetalningar från företagen du äger en andel av – detta kallas för aktieutdelning. Du kan också dra nytta av att sälja aktier till ett högre pris än du köpte dem för, och på så sätt göra en vinst. Aktier representerar företag globalt och många investerare lyckas skapa diversifierade portföljer med denna typ av värdepapper.
  • Räntepapper: Räntebärande värdepapper utfärdas av företag och stater i utbyte mot pengar. När du köper räntepapper kommer de generellt att ge utbetalningar löpande – så kallade kuponger – fram till ett specifikt datum när företaget återbetalar din ursprungliga investering.
  • Fonder: Detta är sammanslagna produkter, vilket innebär att flera investerare köper andelar av en portfölj som investerar i underliggande värdepapper. Det finns många olika typer av fonder, och de har alla olika mål och kostnader. Fonder är vanligtvis tillgängliga för investeringskonton och vissa pensionskonton. Om du investerar på egen hand och inte har tillräckliga medel för att rättfärdiga köp av enskilda aktier eller andra värdepapper kan det vara en bra idé att investera i fonder.
  • Penninginvesteringar: Detta är helt enkelt pengar. Oavsett om du förvarar dem på ett sparkonto eller i madrassen kommer kontanter att ge liten eller ingen avkastning för inkomst, stora inköp eller andra behov.

Dessa investeringar är några av de vanligaste sätten att investera dina pengar eller pensionsbesparingar. Om du har investerat på egen hand och själv ansvarar för dina investeringsbeslut kan det vara svårt att bestämma vad din portfölj ska innehålla. Beroende på hur den enskilda situationen ser ut kan vissa investerare dra nytta av en ekonomisk rådgivare.

Olika typer av alternativa investeringar

Definitionen av en alternativ investering kan variera beroende på vem du frågar, men i den här artikeln kommer vi i stora drag att hänvisa till ett antal tillgångar och värdepapperstyper som inte passar in i de traditionella tillgångsklasserna vi nämnde ovan. De flesta alternativa investeringar är i sig varken bra, dåliga, säkra eller riskabla. De är helt enkelt tillgångsklasser som har sina egna typer av potentiell risk och avkastning. Här följer ett antal vanliga typer av alternativa investeringar.

  • Riskkapital: Detta avser investeringar direkt i privata företag, vars aktier kanske inte finns tillgängliga på börsen. Det vanligaste sättet att göra denna typ av investeringar är med hjälp av en privat riskkapitalfond som samlar investeringstillgångar och väljer företag att investera i.
  • Fastigheter: Fastighetsinvesteringar kan vara direkta (uthyrning av en fastighet eller att försöka sälja den med vinst) eller indirekta (att köpa delar av en fastighetsfond eller något annat sammanslaget instrument).
  • Handelsvaror: En handelsvara är en användbar eller värdefull vara. Vid investering är handelsvaror oftast råvaror, som olja och guld eller förbrukningsvaror som bomull och apelsinjuice. Handelsvaror är fysiska varor och priserna baseras på tillgång och efterfrågan. Tillgång och efterfrågan påverkar också aktiekurser, men aktier kan erbjuda mer potentiell tillväxt eftersom de också ger tillgång till ett företags framtida intäkter och innovationer.

Dessa investeringar kan verka spännande och lockande, men se till att du förstår dem innan du väljer att investera. Alla investeringar medför risker och alternativa tillgångar är långt ifrån riskfria. Om du överväger denna typ av investeringar kan det vara praktiskt att anlita en professionell rådgivare som kan hjälpa dig att utvärdera riskerna.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig din pensionsplanering och analysera din pension och andra besparingar för att se till att du är på rätt spår. Varje investerare är unik, och det som passar andra är kanske inte bäst för dig. Detta har särskild betydelse när det gäller din optimala tillgångsfördelning – mixen av aktier, räntepapper, kontanter och andra värdepapper i din portfölj. Fisher Investments Norden förstår behovet av en personligt anpassad investeringsmetod. Vi strävar efter att lära känna dig för att förstå dina investeringsmål och din personliga situation. Ring oss i dag eller ladda ner en av våra utbildningsguider för att läsa mer.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.