Fördelarna med att anlita en ekonomisk rådgivare


När du funderar över pensionsplanering och hur du ska finansiera din framtid blir det oundvikligt att reflektera över hur du ska investera för att uppnå just dina långsiktiga mål. 

Ett av de första besluten du måste fatta är huruvida du bör anlita en ekonomisk rådgivare eller avstå professionella råd och själv förvalta dina tillgångar. Ditt beslut bör dock inte enbart bygga på avgifter eller din egen förmåga att investera, eftersom en ekonomisk rådgivare kan ge dig mycket mer än goda råd och hjälp med att välja aktier.

Goda investeringsråd är avgörande för att etablera en plan för långsiktiga ekonomiska mål, hålla fast vid den planen och dra nytta av din ekonomiska situation längs vägen. Det finns många olika ekonomiska rådgivare och de kommunicerar och bedriver sina verksamheter på olika sätt. Det är upp till varje enskild investerare att väga fördelarna med en viss rådgivare eller firma mot den potentiella kostnaden.

Här kommer vi att diskutera potentiella fördelar du bör överväga när du letar efter en ekonomisk rådgivare.

Ekonomiska rådgivare, fördel 1: En investeringsstrategi anpassad efter dina mål

Det första steget mot att ta fram en genomtänkt investeringsstrategi är alltid att etablera dina långsiktiga investeringsmål.

Investerare som agerar på egen hand står inför många risker när de skapar sina investeringsplaner. Det är lätt att fokusera för mycket på ett visst område på bekostnad av andra, eller att låta förutfattade meningar influera hur tillgångarna fördelas i portföljen. Vissa investerare som agerar på egen hand förbiser avgörande faktorer beträffande långsiktiga penningbehov, pensionsplanering och diversifiering av sina portföljer.

Första steget i processen bör vara en grundlig genomgång av din nuvarande ekonomiska situation. Först när du och din ekonomiska rådgivare har tagit detta steg kan du identifiera realistiska och passande ekonomiska målsättningar, och därefter ta fram en investeringsstrategi med syftet att maximera dina möjligheter att uppnå målen.

Om du är en kvalificerad investerare med minst 3 250 000 kr i investeringsbara tillgångar kan Fisher Investments Norden hjälpa dig att utvärdera dina personliga omständigheter och din nuvarande investeringsportfölj för att avgöra om din strategi är optimal för att uppnå dina långsiktiga mål.[i]

Här följer några frågor du bör diskutera med din ekonomiska rådgivare när du ska definiera dina långsiktiga investeringsmål och din investeringsstrategi:

  • Hur mycket pengar behöver jag under pensionen – är dina pensionsbesparingar tillräckliga?
  • Hur stor inkomst kommer jag att behöva per år?
  • Hur stor tillväxt behöver jag i min portfölj för att möta dessa behov?

Dessa grundläggande frågor kan ha många olika variabler och få många olika följder. De kan också ligga till grund för det inledande samtalet med din rådgivare.

Bra rådgivare bör alltid börja med att be dig definiera dina långsiktiga mål och din investerings potentiella tidshorisont – hur länge din portfölj behöver räcka. Det här är ett avgörande krav för att kunna sätta upp mål,

men trots detta ignoreras det ofta under planeringsstadiet. Företag som föreslår att din pensionsplanering bör utgå från medellivslängder missar att dessa endast är medeltal. Friska personer kommer med hög sannolikhet att leva ännu längre, och det kan vara en god idé att planera för ett liv som sträcker sig längre än genomsnittet. Om din ekonomiska plan inte förbereder dig på en tillräckligt lång tidshorisont riskerar du  att din portfölj inte innehåller tillräckligt mycket pengar när du behöver dem som mest.

Din investeringsrådgivare kan också hjälpa dig att bättre förstå hur din tidshorisont kan sträcka sig bortom ditt eget liv, särskilt om du har en yngre partner eller planerar att lämna ett arv efter dig. Bra planering och goda investeringsråd kan bidra till att minska risken för att din portfölj inte lever upp till tidshorisonten eller att den inte tar hänsyn till inflation, ökade levnadskostnader eller stora, oväntade utgifter, som att hjälpa ett barn eller barnbarn att köpa sitt första boende.

Ekonomiska rådgivare, fördel 2: Disciplin

En av de viktigaste fördelarna en ekonomisk rådgivare kan bidra med är rådgivning som hjälper dig att hålla fast vid din långsiktiga strategi och behålla fokus på dina långsiktiga ekonomiska mål.

Investerare som agerar på egen hand skräms alltför ofta av kortsiktig volatilitet på marknaden i kombination med skräckinjagande rubriker i media. Bra ekonomiska rådgivare kan hjälpa dig att hålla fast vid dina långsiktiga investeringsmål och förhindra att du fattar känslomässiga och kortsiktiga beslut. Känslomässiga beslut är ofta feltajmade. När kortsiktig negativ volatilitet slår till fruktar många en större nedgång och säljer värdepapper till förlust – för att därefter gå miste om den efterföljande återhämtningen.

Dessa kortsiktiga investeringsbeslut är inte begränsade till enbart negativa marknadsförändringar – de kan också uppstå när branscher växer under en tjurmarknad. Många investerare som agerar på egen hand, och vissa investeringsföretag, är benägna att jaga trendiga investeringar, till exempel genom att investera i en aktie eller bransch som tidigare gjort bra ifrån sig. Den vanligaste fallgropen när det gäller detta misstag är att trendiga branscher eller aktier ofta redan har överträffat marknaden som helhet och det finns risk för att de börjar svalna just när du bestämmer dig för att investera i hajpen. Ett tydligt exempel på detta misstag är investeringar i heta teknikaktier på det sena 1990-talet, precis innan björnmarknaden slog till.

Om du väljer att anlita Fisher Investments Norden som din investeringsförvaltare kommer du att få en personlig investeringskonsult som kan hjälpa dig att hålla fast vid din investeringsstrategi. Våra investeringskonsulter samarbetar med dig för att förstå din nuvarande situation, dina långsiktiga mål och beteendemönster – för att på så sätt hjälpa dig att undvika känslobaserade investeringsbeslut.

Ekonomiska rådgivare, fördel 3: Lugn och ro och utbildning

Utöver att erbjuda stöd som hjälper dig att behålla fokus finns det ytterligare fördelar med att anlita en bra ekonomisk rådgivare. Många investerare som agerar på egen hand har insett att det kan vara väldigt krävande att på egen hand försöka analysera hela spektrumet av potentiella investeringar – exempelvis aktier, fonder, börshandlade fonder (ETF:er) och aktiefonder. Genom att arbeta med en professionell investeringsrådgivare kan du vara lugn och trygg i vetskapen om att detta arbete utförs åt dig med hjälp av metoder som du kanske inte har tillgång till eller vetskap om.

Om du väljer att delegera analysarbetet till en rådgivare kan du lägga din värdefulla tid på det som betyder allra mest för dig: din familj och dina vänner, att resa, måla, spela golf eller tennis, eller någonting annat som du värdesätter.

Om du är intresserad av investering och vill hålla dig uppdaterad om marknadsläget kan du delta vid utbildningsevenemang som arrangeras av vissa investeringsrådgivare. Fisher Investments Norden organiserar regelbundna kundevenemang som ger dig möjlighet att träffa företagets anställda, ställa eventuella frågor och diskutera Fishers aktuella syn på marknaden.

Om du anlitar Fisher Investments Norden kommer din personliga investeringskonsult lära dig mer om marknaden utifrån din portfölj. På så sätt slipper du gå igenom kvartalsrapporter och marknadsanalyser på din lediga tid.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

På Fisher Investments Norden strävar vi efter att utbilda investerare och hjälpa dem inleda processen med att planera sin pension. Kontakta oss i dag för att prata med en av våra investeringskonsulter eller ladda ner en av våra investeringsguider för att få veta mer.[i]Detta dokument är Fisher Investments Nordens och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av företagets eller kundernas resultat. Det finns inga garantier för att företaget kommer att stå fast vid dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier om dessa prognosers tillförlitlighet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är ett handelsnamn för Fisher Investments Europe Limited i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserade och reglerade av den brittiska finansinspektionen (FCA, referensnummer 191609) och är registrerade i England med nummer 3850593. Huvudkontor för Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör i enlighet med ett outsourcingavtal.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.