Global diversifiering kan bidra till dämpad risk


Diversifiering är en nödvändig del av investeringsförvaltning, men vi får ofta frågor från investerare om varför global diversifiering är så viktigt.

En diversifierad portfölj är i princip ett sätt att sprida riskerna. Man kan behöva lägga mer tid på analyser för att diversifiera globalt, eftersom man har så många fler potentiella investeringar att välja bland. Många investerare tvekar inför att investera utomlands, men det kan leda till att man missar möjligheterna där.

Vad är diversifiering?

Diversifiering handlar om att sprida sina risker över olika delar av marknaden. Tanken med diversifiering är att de delar av marknaden som går bättre ska väga upp för en del av de delar som går sämre, för att minska riskerna.

Diversifiering kan uppnås på en rad olika sätt, som att äga aktier i olika företag, tillgångsklasser, sektorer eller till och med olika länder. Medan många förstår varför det är viktigt att diversifiera, så är det inte alla som lyckas göra det på global skala.

Vikten av global diversifiering

Ingen enskild aktiestil, sektor, nation eller region går oavbrutet bättre än alla andra. Global diversifiering sprider riskerna över olika länder och valutor för att minska koncentrationsrisken som uppstår vid investering i endast ett land eller en enskild region. Det bidrar även till att skydda mot risken att gå miste om globala investeringsmöjligheter. Vi anser att globalt diversifierade portföljer är avgörande för framgångsrik långsiktig investering.

Om man sprider riskerna till olika länder kan det skydda en mot konflikter och lagändringar i ett visst land. Inget land är undantaget från konflikter eller katastrofer. Oavsett hur stabilt ditt hemland än kan verka, så kan du bidra till att minska de här riskerna i din portfölj genom att investera internationellt. På så sätt kommer effekterna på din portfölj bli lindrigare när ett visst land brottas med ekonomiska svårigheter, jämfört med om du hade investerat mer i det landet.

Tyvärr har vissa europeiska investerare inte så stor diversifiering som de kanske tror. Dessa investerare tenderar ofta att enbart fokusera på börser och finansmarknader nära hemlandet.

Favorisering av hemlandet

Om du främst investerar i ditt hemland eller din region är du drabbad av ett psykologiskt fenomen kallat hemlandsbias – det vill säga att enbart investera i hemlandet. Med hemlandsbias riskerar avkastningen för portföljen att återspegla landets ekonomi snarare än de enskilda aktier man investerat i.

Även om investeringar i olika sektorer är en form av diversifiering utgör investeringar i enbart ett land en uppenbar koncentrationsrisk. Investeringarna blir extremt känsliga för alla typer av negativa händelser i regionen. Om det uppstår oroligheter på grund av politiska, ekonomiska eller miljörelaterade faktorer kan det ha stor inverkan på värdet för din investeringsportfölj. Du kan visserligen inte styra över dessa faktorer, men vad du kan styra över är din portföljs exponering och spridningen av dina tillgångar över olika länder.

Hantera risk

Det går inte att undvika risk när man investerar. Målsättningen för alla investerare bör vara att nå sina långsiktiga mål samtidigt som man dämpar så mycket risk som möjligt. Detta är lättare sagt än gjort. Om dina långsiktiga investeringsmål kräver en viss grad av tillväxt behöver du förstå hur mycket kortsiktig volatilitet och risk du behöver stå ut med för att nå dessa mål.

Investerare oroar sig ofta för kortsiktig volatilitet på marknaden – kurssvängningar under en relativt kort tidsperiod. Men många investerare kan behöva stå ut med den här kortsiktiga volatiliteten, som är en naturlig del av börsen, för att kunna nå sina långsiktiga investeringsmål. För globalt diversifierade investerare kan utökade utländska innehav faktiskt minska en del av den här volatiliteten ibland.

Dessutom bidrar global portföljdiversifiering till att minska exponeringen mot region- eller landsspecifika händelser som kan påverka aktier och andra värdepapper. Politisk utveckling, centralbanksåtgärder, krig och naturkatastrofer kan få avsevärd inverkan på ens portfölj om man bara investerar i ett enskilt land eller en enskild region.

Riskhantering är visserligen en viktig del av investeringsstrategin, men många investerare lägger alltför stort fokus på att minska kortsiktig volatilitet och glömmer andra risker, som risken för att inte nå sina långsiktiga investeringsmål. Investerare tror ofta att de skyddar sig genom att investera ”konservativt” i till exempel räntepapper eller kontanter. Men om du behöver långsiktig tillväxt för att nå dina investeringsmål kan du behöva investera i tillgångsklasser med högre avkastning, som aktier, för att nå tillräckligt hög tillväxt. Låt inte rädslan för kortsiktig volatilitet hämma din förmåga att nå dina långsiktiga mål.

Ledarskiften

Det finns inga enskilda värdepapper, sektorer, länder eller regioner som alltid går bättre än alla andra. Om så vore fallet skulle alla investera i de värdepappren eller områdena. Istället växlar ledningen globalt från år till år. Det ena året kanske ditt hemland överträffar andra länder, medan något annat land är vinnaren året därpå.

Inga specifika länder, sektorer eller stilar kommer konsekvent att överträffa alla andra. En globalt diversifierad portfölj kan öka dina chanser att ta del av de mest högavkastande områdena och förhindra att du enbart investerar i ett land som ger sämre avkastning. Om man investerar globalt på rätt sätt kan det bidra till att dämpa en del kortsiktig volatilitet och ge en lugnare resa mot ens långsiktiga investeringsmål.

Så kan professionell rådgivning hjälpa

Med investering i andra länder eller regioner följer potentialen för en ökad ansvars- och analysbörda, men en investeringsrådgivare kan hjälpa dig att analysera vilka värdepapper som ligger bäst till för att gå bra och hjälpa dig att nå dina mål. Du kan ha nytta av att samarbeta med en rådgivare som fokuserar på dina långsiktiga mål och som har en stor analysavdelning som bevakar globala marknadsförhållanden. På så sätt kan du lägga över en del av ansvaret som hör till att förvalta en investeringsportfölj på andra, och i stället fokusera på roligare saker – som att tillbringa tid med familjen, resa med mera.

Kontakta Fisher Investments Norden för en portföljutvärdering

Det råder inga tvivel om att marknadsresearch kräver både tid och expertis, så det är en betydligt större utmaning att utforska globala marknader – särskilt för enskilda investerare.

Fisher Investments Norden anser att global diversifiering är en viktig faktor för investerare, och vi strävar efter att tillhandahålla utbildning och resurser för att hjälpa investerare att upptäcka de potentiella fördelarna med diversifiering. Om du är en kvalificerad investerare, med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar, kan vi utvärdera din nuvarande portfölj för att se om den följer den lämpligaste strategin för just din situation och för att nå dina långsiktiga finansiella mål. Vi kan därefter föreslå en anpassad tillgångsfördelning som hjälper dig att bygga en global portfölj som passar dina behov och mål.

Kontakta oss på 020 088 37 53 för att prata med en av våra representanter och påbörja diskussionen i dag. Och om du vill läsa mer kan du ta en titt på våra investeringsguider för fler tips om investeringar och pensionsplanering.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.