Alla investeringsidéer är inte bra

Låt dig inte distraheras av otydliga investeringsidéer och trender! Fisher Investments Norden diskuterar varför det är viktigt att skapa en tydlig investeringsstrategi för att ett genomtänkt sätt kunna avgöra vilken tillgångsfördelning som hjälper dig att dina investeringsmål.


Många investerare har en uppfattning om vad som utgör en investeringsframgång för just dem, men alla investerare har inte tydligt uppsatta mål som ligger till grund för deras investeringsbeslut. Att definiera dina investeringsmål och hur du ska uppnå dem är en av hörnstenarna i framgångsrika investeringar. Om du inte formulerar dina mål och lägger upp en plan för att nå dem är det lätt att bli distraherad av olika investeringsidéer och trender som inte nödvändigtvis utgör en sammanhängande strategi – och de kan försvåra möjligheten att uppnå dina mål.

Vissa investerare kanske jagar ”heta” eller populära investeringsidéer som inte är lämpade för deras behov, och andra kanske lyssnar på investeringsidéer som inte har en lämplig risknivå för deras situation. Om du investerar utifrån rekommendationer från vänner, medier eller företag bör du vara på din vakt när det gäller investeringsprodukter eller strategier som utlovar orealistiskt hög tillväxt eller garanterar både kapitalbevaring och tillväxt. Det finns inga riskfria genvägar till hög avkastning. Framgångsrika investeringar kräver disciplin, noggrann planering och en grundlig genomgång av lämpliga investeringsalternativ för att uppnå dina investeringsmål.

Investerar du för pensionen?

Många ser pensioneringen som en möjlighet att slappna av, spendera tid med familjen och njuta av tillvaron. Investerare sparar och investerar ofta när de jobbar för att finansiera den pension de ser framför sig. Men för många kräver det detaljerad planering och investeringsdisciplin för att få ihop tillräckliga tillgångar för pensionen – vilket kan vara en utmanande process.

Att förlita sig på inkomst från en enskild pensionsfond för att finansiera pensionen är inte nödvändigtvis det bästa sättet att uppnå dina behov och mål för pensionen, och du kan behöva titta närmare på andra alternativ för inkomst under pensionen. Ett alternativ är att använda pengar från ett investeringskonto eller andra besparingar du byggt upp under åren. I en sådan portfölj kan du behöva fatta avgörande beslut om hur du ska investera dessa pengar. Människor letar ibland efter enkla svar på svåra frågor. Men när det gäller dina investeringsalternativ är dessa beslut inte alltid enkla, och många besitter inte den inställning som krävs för att hålla fast vid sin optimala investeringsstrategi.

Se upp för trender

Vissa enskilda investerare faller offer för investeringsidéer som utlovar orealistiskt hög tillväxt eller garanterar kapitalbevaring och tillväxt på samma gång – vilket är omöjligt, eftersom kapitalbevaring kräver investeringar som håller jämn takt med inflationen, medan tillväxt utöver detta kräver ett större risktagande. Dessa idéer kan vara särskilt lockande när volatiliteten på aktiemarknaden är hög. Dessa typer av investeringsidéer passar inte nödvändigtvis din investeringsstrategi och kan leda till känslomässiga eller reaktionära beslut som skadar avkastningen för din portfölj. Vi anser att investerare bör se med skepsis på de senaste och mest uppskrivna fonderna eller investeringsmöjligheterna.

För att kunna ge dig själv bästa möjliga chans att uppnå dina mål behöver du en genomtänkt plan. Du bör också vara inställd på att investera disciplinerat och ha realistiska förväntningar på framtida tillväxt.

Din ekonomiska rådgivare kan hjälpa dig att identifiera aktier, fonder, räntepapper och andra alternativ som passar dina mål och individuella omständigheter. En rådgivare kan också hjälpa dig att förbli disciplinerad när du vill fatta känslomässiga beslut baserade på kursförändringar eller om du vill satsa på investeringsidéer som är ”för bra för att vara sanna”.  

Identifiera dina mål och en tidshorisont för investeringen

Om du inte identifierar dina investeringsmål – oavsett om det handlar om pension eller något annat – riskerar du att få problem med att försöka se över dina alternativ. Beroende på din situation kommer dina mål sannolikt att tillhöra någon av följande kategorier:

  • Portföljtillväxt: Att öka värdet för din portfölj under den period som utgör din tidshorisont
  • Bibehålla värdet för din portfölj: Att bibehålla din nuvarande köpkraft till dess att du nått din tidshorisont
  • Göra slut på tillgångarna: Att spendera allt inom en viss tidsperiod
  • Uppnå ett specifikt slutvärde: Att skapa en önskad summa att lämna i arv till en partner, barn, välgörenhet eller något annat eftermäle

Att identifiera tidshorisonten för din investering – hur länge dina investeringar behöver räcka – är en avgörande del av att fastställa huruvida din investeringsstrategi är optimal för din situation och dina mål. Kom ihåg att du kan komma att leva längre än dagens genomsnitt när du utvärderar tidshorisonten för dina investeringar. Dina investeringar behöver räcka under hela tidshorisonten. Kommer dina investeringar fortfarande att kunna försörja dig om du lever längre än väntat? Med dagens medicinska framsteg kan du komma att leva längre än väntat, så det är viktigt att redan nu planera för hur du ska uppnå dina investeringsmål, och att de räcker till under en lång pension.

Att planera för potentiell inverkan från inflation är en annan viktig del av planeringsprocessen. När inflationen stiger kan det ha stor inverkan på köpkraften för din portfölj. Över tid kan denna effekt undergräva din köpkraft. Tänk på den effekt inflationen kan ha när du väljer bland investeringsalternativ.

Förbli disciplinerad

Risk är en naturlig del av alla investeringsalternativ. För att uppnå önskad tillväxtnivå kan du behöva acceptera någon form av investeringsrisk eller marknadsvolatilitet. Det kan vara tufft att genomlida skakiga marknader – särskilt under perioder med större volatilitet. Men kom ihåg att marknadsvolatilitet bara är en typ av risk när du tar ställning till detta. Andra risker inkluderar bland annat koncentrationsrisk – att placera en alltför stor del av sina tillgångar i ett enskilt bolag eller en enskild bransch, eller risken för att inte uppnå dina mål om du inte uppnår tillräckligt stor långsiktig tillväxt. Att delta i beteenden som att försöka tajma marknaden eller ta onödiga risker med trendiga investeringsidéer kan leda till överdriven risk och äventyra dina tillgångar.

Disciplin är en avgörande del av framgångsrik investering. Genom att undvika ologiska eller irrationella investeringsbeslut har investerare större chans att uppnå sina mål. Att överge din strategi halvvägs kan minska förmågan att uppnå dina mål och öka risken för att dina pengar tar slut innan din tidshorisont gör det.

Kom ihåg att disciplin inte bara behövs under perioder med negativa marknadstrender. Det är också viktigt under perioder när investerare kan vara frestade att jaga heta och trendiga fonder eller fokuserar sina investeringar på specifika, populära aktier och andra värdepapper. Detta kan göra att investerare köper hajpade värdepapper när kursen är hög och säljer när den sjunker om verkligheten inte lever upp till investerarnas förväntningar. Att feltajma marknaden kan få negativa konsekvenser för din portfölj. Investeringsdisciplin och en strategi präglad av diversifiering och riskhantering kan hjälpa dig att stå emot känslomässiga och kortsiktiga lockelser.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Även erfarna investerare begår misstag ibland. Att i lugn och ro utvärdera och planera dina investeringsmål kan bidra till att hitta rätt väg för att uppnå framgångsrik investering, och fortlöpande rådgivning, research och utbildning kan hjälpa dig att behålla disciplinen som behövs för att ha bästa möjliga chans att uppnå dina mål.

En pålitlig ekonomisk rådgivare kan hjälpa dig att förbli disciplinerad så att du undviker potentiellt vilseledande investeringsidéer och trender. Kontakta oss i dag eller ladda ner en av våra utbildningsguider för investering om du behöver hjälp med att välja bland olika investeringsalternativ, eller med att bättre förstå vad du redan har investerat i.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.