Tips och tankar kring investeringsprocessen


Det är en svår utmaning att bli en bra investerare och det finns ingen enkel tumregel eller riktlinje som garanterar framgångar. Detta gäller både för nybörjare och erfarna investerare, oavsett om du hanterar din investeringsplan på egen hand eller med hjälp av en professionell investeringsrådgivare. Med allra största sannolikhet kommer du att stöta på ett antal olika frågor när du lotsar din portfölj mot din ekonomiska målsättning, oavsett om målet är tillväxt, en bekväm pension, skatteeffektivitet eller någonting annat.

För att hjälpa dig att investera har vi tagit fram en lista med investeringstips som är utformad för att ge dig all information du behöver för att etablera, starta och hålla fast vid din investeringsplan.

Investeringstips 1: Förstå varför du investerar

Många investerare etablerar inte sina investeringsmål när de börjar. Om du inte vet vad du vill uppnå eller varför du ska investera, är det troligt att du kommer att fatta kortsiktiga, impulsiva beslut – framför allt under perioder med stor politisk eller ekonomisk volatilitet. Under en björnmarknad kan investerare till exempel bli nervösa och hålla sig borta från negativ volatilitet, eftersom de är oroliga för att göra förluster. Vad de inte inser är att varje björnmarknad genom historien har följts av en tjurmarknad, så det kan ofta vara rätt beslut att behålla sina investeringar trots marknadsvolatilitet.

När du söker expertråd gällande din investeringsplan ska din investeringsrådgivare hjälpa dig att etablera vad du behöver få ut från dina tillgångar och investeringar, hur stora risker du är villig att ta, vilka typer av tillgångar du vill investera i och vilka produkter som är bäst lämpade för din ekonomiska planering.

Utan en plan ökar riskerna och du måste förlita dig mer på turen för att nå dina mål. Du bör istället noggrant överväga vad du vill uppnå när du investerar. När du har fattat detta beslut kan du etablera en strategi och börja röra dig mot dina mål.

Investeringstips 2: Underskatta inte din investerings tidshorisont

När du skapar en plan för att uppnå dina mål är det viktigt att förstå din tidshorisont (det vill säga hur länge dina tillgångar måste räcka). Den största risken för en person som investerar för pensionen är att pengarna tar slut.

Om ditt investeringsmål är att skapa inkomster som ska räcka under din livstid är tidshorisonten din totala livslängd. Glöm inte att den förväntade livslängden har stigit under det senaste århundradet. Om du däremot vill lämna ett arv till efterkommande generationer måste du tänka på din egen livslängd samt livslängden för din partner, dina barn och barnbarn. Oavsett vilket så kan det mycket väl vara så att din investeringsportfölj måste ge tillväxt under en längre period än du tidigare räknat med.

Investeringstips 3: Underskatta inte inflationens inverkan

Med största sannolikhet kommer dessvärre dina pengars köpkraft att försvagas över tid, oavsett om det handlar om kronor, euros eller dollar. Många centralbanker runt om i världen har inflationsmål på 2–3 procent per år. Anta att inflationen är 3 procent per år. En person som i dag använder 400 000 kr per år för att betala för sina levnadskostnader, kommer om 30 år att behöva 960 000 kr årligen – enbart för att bibehålla samma köpkraft.

Inflation minskar värdet på sparkonton och avkastning från investeringsportföljer över tid, så avkastningen måste överträffa inflationen för att öka köpkraften. Du bör se till att den faktiska avkastningen (efter inflation) på dina tillgångar överstiger dina förmodade kassaflödesbehov. Detta är mycket viktigt för att kunna bibehålla köpkraft över tid.

Investeringstips 4: Fokusera inte bara på de små detaljerna

Vi anser att den mest avgörande faktorn för din portföljs avkastning är tillgångsallokering – alltså tillgångstyperna i din portfölj – snarare än individuella aktier, investeringsfonder eller andra portföljinvesteringar. Med andra ord: huruvida du investerar i aktier eller placerar pengar i sparkonton har större påverkan på din avkastning under en längre tidsperiod jämfört med om du investerar i en viss sorts aktie. I praktiska termer innebär det här att du måste se till att din tillgångsallokering ligger i linje med dina ekonomiska målsättningar – detta är avgörande för att nå framgångar.

Vi anser även att de kategorier du väljer att investera i (exempelvis sektorer och länder) är viktigare än specifika värdepapper. Huruvida du väljer att investera i franska energiföretag eller nederländska teknikföretag påverkar dina resultat mer jämfört med om du äger andelar i ett eller annat företag.

Det här är grunden för vår 70/20/10-filosofi för portföljallokering. Vi anser att 70 procent av en portföljs avkastning kan förklaras genom tillgångsallokering, 20 procent av kategoribeslut och 10 procent av specifika aktieval.

Investeringstips 5: Glöm inte att diversifiera

Ett av de mest effektiva sätten att minska riskerna i din investeringsportfölj är att sprida ut investeringarna över många delar av marknaden. Detta innebär att man inte bara väljer investeringar inom flera olika sektorer, utan att man också väljer flera olika regioner och länder.

Vi anser att diversifiering inom många olika länder är väldigt viktig för att du ska kunna uppnå dina mål. I ett längre perspektiv kommer inget enskilt lands ekonomi att oavbrutet gå bättre än andra länders. Om du enbart har investerat i ett geografiskt område kan du gå miste om potentiell avkastning på andra platser i världen, när dessa platser går bättre än den övriga marknaden.

Undvik att göra misstaget att enbart investera i aktier från din egen region eller aktier som har gått bra under den senaste tiden. En väl förvaltad, diversifierad portfölj skapar avkastning över flera olika marknader och sänker vanligtvis riskerna.

Investeringstips 6: Kom ihåg dina målsättningar och tappa inte fokus

Människor är känslomässiga varelser och har en tendens att låta hjärtat styra över hjärnan, något som kan påverka huruvida du blir en framgångsrik investerare eller inte. Blanda inte in känslor i dina investeringsbeslut, oavsett hur stora risker du för närvarande tror dig se på marknaden – till exempel aktiehandel under en tjurmarknad, en finanskris, och politiska eller ekonomiska oroligheter.

Vi avråder även från att investera i företag på grund av sentimentala skäl; som att du tidigare jobbat på företaget eller har en personlig koppling till det. Att inte låta känslorna styra innebär även att man förblir disciplinerad när marknaden svänger och lyssnar på sin investeringsrådgivare för att undvika potentiellt ogynnsamma beslut när det uppstår volatilitet på marknaden eller oförutsedda prisförändringar.

På samma sätt betyder även en disciplinerad inställning till din investeringsplan att du inte jagar efter den senaste trenden, till exempel aktier som går väldigt bra för tillfället. Vi behöver inte titta långt tillbaka i tiden för att hitta exempel på detta: teknikbubblan i slutet av 1990-talet, och Bitcoin och andra kryptovalutor under de senaste åren.

Köp/försäljning av aktier och val av investeringskonton ska handla om att anamma en strategi för att uppnå dina mål. Kom ihåg: Bara för att en viss aktie har gått upp eller ner betyder inte det att den kommer att fortsätta gå upp eller ner.

Fisher Investments Norden – Pålitlig investerings- och portföljrådgivning

Många olika faktorer måste övervägas innan man placerar pengar i fonder, sparkonton, räntebärande värdepapper och andra investeringsalternativ. Det ligger i investerarens eget intresse att söka professionella investeringsråd för att få hjälp med att identifiera målsättningar och en tidshorisont för investeringen, samt för att utveckla en portföljstrategi. En erfaren investeringsrådgivare kan hjälpa dig att förbli disciplinerad genom hela processen och över en längre tid, och kan även erbjuda investeringsråd som är anpassade för dina specifika behov.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med globalt fokuserad investeringsrådgivning. Vårt företag agerar som en investeringsförvaltare och investeringsrådgivare. Vi skapar starka kundrelationer som leder till ömsesidiga förmåner.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.