Börscykler


När du investerar är det viktigt att förstå börscyklerna för att göra väl underbyggda marknadsprognoser. Men för den här förståelsen kan det krävas analyser, insikt och branscherfarenhet – något som lekmän kanske inte redan har. Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltningen till dess moderbolag i USA, Fisher Investments. Fisher Investments har använt dess branscherfarenhet och expertis inom portföljförvaltning för att identifiera de tre huvudsakliga drivkrafter som, enligt dem, ligger bakom den löpande utvecklingen på marknaden: ekonomin, politiken och investerarnas sentiment.

  • Ekonomiska drivkrafter: Fisher Investments stora analysavdelning bevakar viktiga ekonomirapporter, som bankernas lönsamhet, bolagsvinster med mera. Dessa ekonomiska fundamenta utgör en del av grunden till de beslut som fattas av vår investeringskommitté – en grupp om fem personer som ansvarar för de övergripande temana i kundportföljerna. 
  • Politiska drivkrafter: Politik kan spela en stor roll i börscykeln. När Fisher Investments utvärderar olika länder och regioner beaktas faktorer som handels-/kapitalhinder, regeringens stabilitet och potentiella regelverksrisker.
  • Sentimentsbaserade drivkrafter: En viktig del av Fisher Investments löpande arbete med marknadsprognoser är att förstå stämningen bland investerare och finansmedia. Sentimentet är svårt att mäta, men Fisher Investments studerar många källor, inklusive professionella prognoser, nyhetsrubriker och marknaden för börsintroduktioner – alltså hur många bolag som lanseras på börsen under en viss period. De här källorna kan ge en ungefärlig bild av var i börscykeln man är.

Förstå börscykler

Om du är som vissa investerare kan du behöva investera i aktier för att nå dina långsiktiga investeringsmål. Om så är fallet kanske du har svårt att hålla disciplinen när du ställs inför osäkerhet och kortsiktig volatilitet på marknaden. Den här uppgiften kan bli svår när pensionen hänger på hur portföljen går, så det är inte så konstigt att minsta händelse under börscykeln kan skapa panik eller eufori.

Paniksäljande under kortsiktig negativ volatilitet eller jagande efter tillväxt under perioder då en viss aktiestil eller sektor är ”het” kan vara farliga reaktioner, och kan inverka menligt på den långsiktiga avkastningen från portföljen. På liknande vis kan försök att ”tajma marknaden”, genom att försöka köpa lågt och sälja högt vid precis rätt tillfällen under börscykeln, visa sig vara en fåfäng strävan som kan minska dina möjligheter att nå dina långsiktiga mål.

Fisher Investments Norden anser att utbildning av investerare är det bästa sättet att hjälpa investerare hålla disciplinen genom all ångest och glädje som oundvikligen hör till börshandeln. Det omfattar att förstå hur man identifierar de olika faserna i börsens cykler och nyckelfaktorerna som driver dem.

Tjurmarknader, björnmarknader och börscykler

Du kanske har hört begreppen ”tjurmarknad” och ”björnmarknad”, men det är inte alla som vet vad de betyder eller hur de går i cykler på börsen. Begreppet ”tjurmarknad” används för att beskriva långa perioder med stigande aktiekurser. I takt med att tjurmarknaden framskrider blir investerarna sakta men säkert mer och mer optimistiska. Den här utvecklingen kan leda till missriktad ”haussning” av en viss aktiestil, sektor eller region. Det kan till och med leda till eufori – när uppspelta investerare trissar upp förväntningarna till orimliga nivåer, jagar upp aktiekurserna därefter och avfärdar alla tecken på försvagade underliggande fundamenta.

Det motsatta begreppet är ”björnmarknad”, som används för att beskriva perioder då börsen är i en fundamentalt driven, ihållande nedgång – vanligtvis med mer än 20 procent från den senaste toppen. Under björnmarknader får vissa investerare ångest och panik, något som kan få folk att reagera känslomässigt och sälja aktier i hopp om att begränsa sina förluster. Sådana här känslomässiga reaktioner kan kännas bra för stunden, men de innebär ofta avsteg från ens långsiktiga investeringsstrategi och kan försena ens planer avsevärt om man missar återhämtningen som följer.

Fisher Investments Norden anser att det är viktigt att hjälpa kunderna att disciplinerat hålla sig till sina långsiktiga investeringsstrategier genom börscyklernas alla känslomässiga toppar och dalar. Det är därför som Fisher Investments Nordens servicemodell bygger på att ge uppmärksam kundservice och att utbilda kunderna.

Murar, smällar och korrektioner

Vi anser att björnmarknader kan starta på två sätt: muren eller smällen. Muren – kort för ”orosmuren” – byggs upp av alla farhågor och nyhetshändelser och all volatilitet på börsen som investerare ställs inför under en tjurmarknad. Så länge som investerarna fortfarande är oroliga bör tjurmarknaden fortsätta att klättra, men när investerarna blir euforiska kan det vara ett tecken på att en björnmarknad är i faggorna. Smällen, å andra sidan, är en obehaglig överraskning som kommer utan förvarning och är kraftig nog att kunna radera flera biljoner kronor från global BNP. Ett par exempel på potentiella smällar är världskrig, lagändringar och extrema förändringar av penningmängden.

Media rapporterar om otäcka händelser i princip dagligen – i synnerhet i denna digitala tidsålder med nyheter dygnet runt. De här skrämmande rubrikerna och investerarnas farhågor bidrar till att bygga upp ”orosmuren” under tjurmarknader, och en del av de här farhågorna kan utlösa tjurmarknadskorrektioner: korta, sentimentsbaserade börsnedgångar på runt 10–20 procent. De har inte nödvändigtvis någon fundamental orsak annat än den allmänna stämningen på marknaden, och är i princip omöjliga att tajma konsekvent.

En del investerare som försöker undvika tjurmarknadskorrektioner säljer när det mesta av den orosdrivna nedgången är över och missar återhämtningen, och skadar på så vis sina långsiktiga avkastningar. Den här typen av känslostyrda och ogenomtänkta transaktioner är bara en av anledningarna till att en bra finansrådgivare kan hjälpa dig på vägen mot dina långsiktiga investeringsmål.

Så kan Fisher Investments Norden hjälpa till

Fisher Investments Norden har i många år hjälpt investerare att förstå aktiemarknadens cykler och hur det är möjligt att uppnå långsiktiga mål. Hämta en av våra investeringsguider och regelbundna uppdateringar eller kontakta en av våra erfarna rådgivare för mer information. 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.