Aktiemarknadens cykler


Vid investering är det viktigt att förstå aktiemarknadens cykler för att kunna göra välgrundade marknadsprognoser. Men denna förståelse kan kräva research, insikter och erfarenhet – saker som en privatperson inte nödvändigtvis har. Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltningen till sitt amerikanska moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments har använt sin expertis inom portföljförvaltning och sin branscherfarenhet för att identifiera tre huvudsakliga drivkrafter som vi anser driver marknadens resultat: ekonomi, politik och sentiment bland investerare.

  • Ekonomiska drivkrafter: Fisher Investments stora researchavdelning följer noggrant viktiga ekonomiska skeenden som lönsamhet i banksektorn, företagsvinster och mycket annat. Dessa ekonomiska fundament bidrar till att underbygga de beslut som fattas av vår investeringskommitté – en grupp bestående av fem personer med ansvar för övergripande teman i kundportföljerna. 
  • Politiska drivkrafter: Politik kan spela en stor roll för aktiemarknadens cykel. När Fisher Investments utvärderar olika länder och regioner tar vi hänsyn till faktorer som handels- och kapitalhinder, regeringsstabilitet och potentiella regleringsrisker.
  • Drivkrafter för sentiment: Att förstå hur investerare och finansmedier upplever aktiemarknaden är avgörande för Fisher Investments löpande marknadsprognoser. Sentiment är svårt att mäta, men Fisher Investments tittar på många källor, bland annat marknadsprognoser, rubriker i media och marknaden för börsintroduktioner – det vill säga hur många företag som tar klivet in på börsen vid en viss tidpunkt. Dessa källor kan skapa en bild av var i cykeln en viss aktiemarknad befinner sig.

Förstå aktiemarknadens cykler

Kanske är du en av de investerare som behöver investera i aktier för att möta dina långsiktiga investeringsmål. Om så är fallet kan det vara svårt att hålla sig lugn när marknaden drabbas av osäkerhet och kortsiktig volatilitet. Det kan vara svårt när din pension är beroende av hur din portfölj presterar, så det är inte så konstigt att panik eller spänning kan uppstå vid olika händelser under aktiemarknadens cykel.

Att paniksälja på grund av kortsiktig volatilitet eller jaga tillväxt under faser när en viss typ av aktie eller sektor är ”het” kan vara farligt och allvarligt minska den långsiktiga avkastningen för din portfölj. Att på samma sätt försöka ”tajma” marknaden genom att köpa billigt och sälja dyrt vid precis rätt tillfälle i marknadscykeln kan också visa sig vara meningslöst och hindra dig från att nå dina långsiktiga mål.

Fisher Investments Norden anser att utbildning för investerare är det bästa sättet att hjälpa investerare att bevara lugnet när oundviklig oro och spänning uppstår i samband med aktiehandel. Detta inkluderar förståelsen för hur man identifierar olika stadier av en aktiemarknadscykel och de nyckelfaktorer som driver dem.

Tjurmarknader och björnmarknader

Kanske har du hört talas om termerna ”tjurmarknad” och ”björnmarknad”, men alla vet inte vad de betyder. Termen ”tjurmarknad” används för att beskriva ihållande perioder med stigande aktiekurser. I takt med att en tjurmarknad utvecklas växer investerarnas förtroende för marknaden stadigt. Denna utveckling kan leda till felriktat förtroende eller orimlig optimism gällande en viss typ av värdepapper, sektor eller region. Det kan till och med leda till eufori – att överentusiastiska investerare får överdrivet höga förväntningar, tror på fortsatta ökningar och avfärdar försvagade underliggande fundament.

Motsatsen är ”björnmarknad”, som är en period med ihållande kursfall – vanligtvis med mer än 20 procent från toppnoteringen. Under björnperioder drabbas vissa investerare av panik och oro, vilket kan leda till känslomässiga reaktioner och försäljning av värdepapper i ett försök att begränsa förluster. Dessa känslomässiga reaktioner kan kännas rätt för stunden, men avviker oftast från den långsiktiga investeringsstrategin och kan leda till att investerarna förlorar på det i längden eftersom de går miste om den efterföljande återhämtningen.

Fisher Investments Norden anser att det är viktigt att hjälpa kunder att bevara lugnet och följa sina långsiktiga investeringsstrategier även under känslomässiga toppar och dalar i aktiemarknadens cykler. Av denna anledning bygger servicen på att erbjuda förstklassig kundtjänst och utbildning för kunder.

Murar, smällar och korrigeringar

Vi anser att det finns två sätt en björnmarknad kan börja på: orosmuren och smällen. Orosmuren utgörs av den oro, marknadsvolatilitet och andra händelser som investerare stöter på under en tjurmarknadscykel. Så länge investerare fortfarande visar försiktighet talar det mesta för att tjurmarknaden kommer att hålla i sig, men när investerare blir euforiska kan det vara ett tecken på att en björnmarknad närmar sig. Smällen, å andra sidan, är en stor, negativ överraskning som är tillräckligt omfattande för att minska världens sammanlagda BNP med flera biljoner kronor utan förvarning och mot alla förväntningar och indikatorer. Några exempel på potentiella smällar är världskrig, förändrade regleringar och extremt förändrad penningtillgång.

Medier rapporter om skrämmande händelser så gott som dagligen – särskilt i dagens digitala medielandskap. De obehagliga rubrikerna och oron bland investerare bidrar till att skapa ”orosmuren” under tjurmarknaden, och vissa av dessa rädslor kan också leda till korrigeringar: kortvariga fall på mellan 10 och 20 procent som orsakas av förändrat sentiment. Det finns inte nödvändigtvis någon fundamental anledning utöver generellt sentiment och det är näst intill omöjligt att konsekvent förutse korrigeringar.

Vissa investerare som försöker undkomma korrigeringar på en tjurmarknad riskerar att skada sin långsiktiga avkastning genom att sälja efter att merparten av det orosbaserade fallet inträffat och på så sätt gå miste om återhämtningen. Den här sortens känslomässiga och illa underbyggda beslut är bara en anledning till att vända sig till en duktig ekonomisk rådgivare som kan hjälpa dig att nå dina långsiktiga investeringsmål.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Fisher Investments Norden har i många år hjälpt investerare att förstå aktiemarknadens cykler och hur det är möjligt att uppnå långsiktiga mål. Ladda ner en av våra investeringsguider eller kontakta en av våra erfarna rådgivare för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.