Att tajma marknaden rätt är inte lätt

Fisher Investments Norden diskuterar hur man tajmar marknaden och på vilket sätt känslor spelar in.


Det kan vara en betungande uppgift att hantera sina investeringar. Framför allt är det svårt att inte låta känslorna styra. Det är inte lätt att genomleva turbulenta tider på marknaden – det gäller även de mest luttrade investerare. Om du fokuserar på dina långsiktiga mål istället för temporär volatilitet på marknaden blir det lättare att undvika känslomässiga investeringsbeslut som kan få långsiktiga negativa konsekvenser.

Det kan verka enkelt för vissa investerare att tajma marknaden rätt och undvika volatilitet, men det är i själva verket otroligt svårt. En svacka på aktiemarknaden kan vara besvärlig att genomleva, men om du väljer att lämna marknaden kan du gå miste om positiv avkastning om du inte har perfekt tajming. Om dina långsiktiga ekonomiska mål kräver tillväxt över tid kan ett sådant misstag få omfattande negativa konsekvenser.

Är du din egen värsta fiende?

Studier visar att investerare ogillar förluster mer än de gillar vinster.* Inom beteendevetenskapen kallar man detta för myopisk förlustaversion. Ett sådant tankesätt kan medföra känslomässiga reaktioner vid marknadssvängningar, som i sin tur kan leda till dåliga beslut som ignorerar långsiktiga investeringsmål. När marknaden vänder nedåt kan det skapa en oro som snabbt sprider sig, vilket kan leda till att även disciplinerade investerare fattar förhastade känslomässiga beslut. Om din långsiktiga investeringsstrategi kräver tillväxt är det av yttersta vikt att du inte går miste om aktiemarknadens långsiktiga avkastning. Det kan bli väldigt kostsamt att avvika från en långsiktig investeringsstrategi, särskilt om du på sikt behöver den avkastning som aktiemarknaden kan ge.

Vi anser att tid på marknaden är viktigare än att tajma marknaden. Med andra ord: vi anser att du bör lägga fokus på att investera långsiktigt istället för att försöka undvika temporär volatilitet på marknaden. Om du vill dra nytta av aktiemarknadens tillväxt är det ofta bättre att behålla dina investeringar eftersom aktiemarknadens genomsnittliga avkastning på lång sikt är positiv även med temporära nedgångar inräknade.

Undvik att jaga den senaste trenden

Oro kan få investerare att fatta känslomässiga beslut och samma sak gäller girighet. Man kan bli frestad att jaga ännu större avkastning, särskilt om personerna i din omgivning skryter om hur bra deras portföljer går. Men att jaga den senaste trenden eller den hetaste sektorn kan vara farligt eftersom en sektor som gått bra under den senaste tiden kanske börjar gå sämre när du har investerat i den.

Vissa investerare föredrar olika sektorer på marknaden, till exempel deras hemland eller tekniksektorn. Men det är aldrig samma sektor som går bäst år efter år och detsamma gäller andra kategorier – som företagsstorlek eller geografisk region. Investerare glömmer ofta bort sina långsiktiga investeringsstrategier för att jaga bättre avkastning i trendiga kategorier, men ett sådant agerande skapar bara större risker. Risken är att man koncentrerar sina tillgångar, det vill säga att man investerar en för stor andel i ett visst företag eller en viss kategori. Om den sektor du har valt att koncentrera dig på går dåligt blir din portfölj lidande. Det är en bättre strategi att hålla sig till en personligt anpassad investeringsstrategi som är skräddarsydd för din situation och dina långsiktiga investeringsmål.

Ta hjälp av en coach

Det kan vara svårt att sätta känslorna åt sidan när det gäller investeringsbeslut, och alla klarar det inte. Som tur är behöver du inte göra det ensam. Vill du veta mer om hur Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål? Kontakta oss för att prata med en av våra representanter eller ladda ner en av våra utbildningsbroschyrer i dag. Vi kan hjälpa dig, oavsett om du är ute efter investeringsrådgivning, pensionsplanering eller mer allmän ekonomisk information.

Källa: ”Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018”, DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, per 2018-04-06. Avkastning för indexet Barclays US Aggregate Government Treasury (amerikanska statsobligationer) från 1992-12-31 till 2017-12-31. Studien ovan hänvisar till amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och det brittiska pundet kan leda till högre eller lägre avkastning, och andra beskrivna egenskaper.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.