Tajma marknaden


Det kan vara en betungande uppgift att hantera sina privata finanser. Framför allt är det svårt att inte låta känslorna styra när man investerar. Det är inte lätt att se portföljen drabbas av turbulenta marknadsförhållanden – det gäller även de mest luttrade investerare. Om man fokuserar på sina långsiktiga finansiella mål i stället för volatilitet på marknaden blir det lättare att undvika känslostyrda investeringsbeslut som kan få långsiktiga negativa konsekvenser på ens avkastning.

Vissa investerare tror att det är enkelt att tajma marknaden och undvika volatilitet, men det är mer komplicerat än man tror, och i själva verket otroligt svårt att lyckas med. En svacka på börsen kan vara besvärlig att genomlida, men om man försöker lämna börsen kan man gå miste om positiv avkastning om man inte har perfekt tajmning. Om ens långsiktiga finansiella mål kräver långsiktig portföljtillväxt kan ett sådant misstag få långvarig effekt på ens förmåga att nå sina långsiktiga mål.

Är du din egen värsta fiende?

Studier visar att investerare ogillar förluster betydligt mer än de gillar vinster.[i] Inom beteendeekonomin kallar man detta för kortsynt förlustaversion. Det här sättet att tänka kan göra att investerare reagerar känslomässigt på marknadssvängningar och gör transaktioner vid fel tillfällen om de tappar fokus på sina långsiktiga investeringsmål. När marknaden vänder nedåt kan det sprida oro, vilket kan få även de mest disciplinerade investerare att fatta känslostyrda beslut. En av de största riskerna du kan stå inför, om din långsiktiga investeringsstrategi kräver tillväxt, är risken att missa en del av börsens långsiktiga avkastning. Om du behöver aktier för att nå dina långsiktiga mål kan avsteg från den planen öka risken för att inte nå dina mål.

Vi anser att tid på marknaden är viktigare än ”rätt” tid på marknaden. Med andra ord: vi anser att man bör lägga fokus på att investera långsiktigt istället för att försöka undvika volatilitet på marknaden. Om dina mål kräver aktieliknande avkastning är det ofta bättre att behålla dina investeringar eftersom börsens genomsnittliga avkastning på lång sikt är med alla tidigare börsnedgångar inräknade.

Låt bli att jaga momentum

Oro kan få investerare att fatta känslomässiga beslut, och samma sak gäller girighet. Man kan bli frestad att jaga högre avkastning, särskilt om vänner och bekanta skryter om hur bra deras portföljer går. Men det här kan vara farligt, eftersom ”heta” aktier eller sektorer som gått bra den senaste tiden kanske börjar gå sämre när du har investerat i dem.

Vissa investerare föredrar specifika delar av marknaden, till exempel sina hemländer eller tekniksektorn. Men kategorier tenderar att turas om i ledningen, och det finns ingen kategori – må den vara baserad på bolagsstorlek, sektor eller geografisk region – som alltid leder. Investerare släpper ibland fokus på sina långsiktiga finansiella mål och investeringsstrategier för att springa efter bättre avkastning i ”heta” kategorier, men det kan göra att de tar på sig större risker. Rännandet efter heta investeringar ökar ofta koncentrationsrisken, alltså risken för att lägga allt för stor del av investeringarna på ett visst bolag eller en viss del av marknaden som reagerar på ett likartat sätt på händelser på marknaden. Om den delen av marknaden får problem kanske din portfölj blir lidande också. Det är förmodligen smartare att hålla sig till en personligt anpassad portfölj och en investeringsstrategi som är skräddarsydd för din situation och dina långsiktiga investeringsmål.

Ta hjälp av en coach

Det kan vara svårt att sätta känslorna åt sidan när det gäller investeringsbeslut, och alla klarar det inte. Som tur är behöver du inte göra det ensam. Vill du veta mer om hur Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål? Kontakta oss för att prata med en av våra representanter eller hämta en av våra utbildningsbroschyrer och regelbundna uppdateringar i dag. Vi kan hjälpa dig, oavsett om du är ute efter investeringsrådgivning, pensionsplanering eller mer allmän ekonomisk information. 

[i] Källa: ”Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018”, DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, per 2018-04-06. Totalavkastningsindexet Barclays US Aggregate Government Treasury, 1992-12-31 till 2017-12-31. Uppgifterna från studien ovan visas i US-dollar. Valutafluktuationer mellan US-dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar, och andra kända egenskaper.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.