Att veta vad som inte är en björnmarknad

Det går inte att förlita sig på bakåtblickande ekonomiska data för att avgöra om en dalande aktiemarknad är en korrigering eller en björnmarknad.


En korrekt identifiering av en björnmarknad kan hjälpa investerare att delvis undvika tunga förluster på en aktiemarknad. Och även om det inte nödvändigtvis är ett måste att undvika en björnmarknad för att uppnå sina långsiktiga investeringsmål – kan det utan tvekan underlätta. Dessvärre är detta väldigt svårt och investerare kämpar ofta med att avgöra om en nedgång är en björnmarknad eller en korrigering. Definitionen av en björnmarknad är en aktiemarknad med en övergripande nedgång på 20 procent eller mer under en längre period. En korrigering är ett kraftigt kursfall på 10 procent eller mer som orsakas av vikande sentiment. För investerare som försöker identifiera en björnmarknad är det avgörande att förstå vad som kan vara ett tecken på en sådan – och vad som inte är det. 

Använda lågkonjunkturer för att identifiera björnmarknader

Ett vanligt missförstånd om björnmarknader är att de inträffar samtidigt som ekonomin drabbas av en lågkonjunktur. Det är sant att björnmarknader och lågkonjunkturer vanligtvis sammanfaller, men de inleds generellt inte samtidigt. Aktier är en ledande ekonomisk indikator. Björnmarknader infaller vanligtvis flera månader innan lågkonjunkturer. Se Bevis 1, som jämför starten för amerikanska björnmarknader och lågkonjunkturer sedan 1926.

Bevis 1: Björnmarknader infaller vanligtvis långt innan lågkonjunkturer

Fig1

Källa: FactSet och National Bureau of Economic Research, per 2018-02-13. Daglig prisnivå för indexet S&P 500, 1926–2016. Anges i amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Aktiekurser tenderar också att nå toppen långt innan sysselsättningsgraden gör det. Bevis 2 jämför amerikanska björnmarknader med US Nonfarm Payrolls (ett mått på amerikanska löntagare som exkluderar jordbrukssektorn, anställda i privata hushåll och vissa ideella organisationer).

Bevis 2: US Nonfarm Payrolls och björnmarknader

Fig2

Källa: FactSet, per 2018-02-13. US Nonfarm Payrolls per månad och daglig prisnivå för indexet S&P 500, från januari 1939 till januari 2018. Anges i amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Om investerare måste vänta med att identifiera en björnmarknad tills de fått en lågkonjunktur bekräftad finns risken att det redan är för sent eller att väntan inte ska vara värd mödan. Det är inte nödvändigt att identifiera exakt när marknaden når toppen och att sälja aktier är bara en god idé om sannolikheten är fortsatt hög för ett framtida och omfattande fall. Kom ihåg att lågkonjunkturer bara är synliga i efterhand. Eftersom ekonomiska indikatorer varierar från månad till månad och kvartal till kvartal blir en lågkonjunktur inte tydlig förrän den redan har pågått i flera månader. Det är först då det blir uppenbart att marknadsförhållandena försämras i stort och att det inte är fråga om en tillfällighet. Vid denna tidpunkt kan en björnmarknad redan ha pågått i 6–8 månader, eller ännu längre. Vissa björnmarknader är så långvariga att detta fortfarande kan vara ett bra tillfälle att sälja av sitt innehav. Björnmarknaden år 2000 är ett exempel på detta. Men vissa når sitt slut redan innan en lågkonjunktur blir uppenbar.

Nyckeln är framåtblickande indikatorer

Om ditt mål är att undvika en björnmarknad måste du använda framåtblickande ekonomiska indikatorer för att avgöra  om en kommande lågkonjunktur är trolig. Använd inte bakåtblickande data för tidigare produktionstakt eller sysselsättningsgrad. Indexet LEI (Leading Economic Index) är ett användbart finansverktyg som sammanställer 10 ekonomiska variabler som till största del är framåtblickande. Verktyget förutspår inte aktiemarknaden, eftersom aktier är en av de 10 komponenterna, men det kan hjälpa dig att avgöra om volatiliteten på marknaden är tillfällig eller ett tecken på att allvarligare ekonomiska problem är i antågande. Avkastningskurvan – som jämför långfristiga räntor med kortfristiga räntor – och penningtillgången (med hänsyn till inflation) är två bra indikatorer, som också ingår i LEI. När avkastningskurvan inverteras (högre kortfristiga räntor än långfristiga räntor) och förblir inverterad över tid, innebär det vanligtvis att kredittillgången kommer att minska under kommande månader – och minskad kredittillgång orsakar vanligtvis minskad ekonomisk aktivitet.

Andra varningssignaler kan vara kraftigt minskad utlåning från finansinstitut, en ihållande minskning av tillverkningsordrar eller inköpschefsindex (PMI). Dessa ekonomiska indikatorer grundar sig på undersökningar bland företagschefer inom tillverknings- och tjänstesektorn. De här indikatorerna är vanligtvis inte lika framåtblickande som sina marknadsbaserade motsvarigheter, men de kan förutse minskningar av faktisk produktion.

Men i slutändan rör sig detta mer om känsla än om strikt vetenskap. Det finns också björnmarknader som inträffar utan lågkonjunktur och lågkonjunkturer som inträffar utan björnmarknader. I slutändan är ekonomi blott en av marknadens drivkrafter – politiska förhållanden (exempelvis risken för ny lagstiftning och regleringar) och sentiment bland investerare har också stor inverkan. Det är därför investerare bör ha i åtanke att tjurmarknader vanligtvis tar slut, som vi ser det, på ett av följande två sätt: med en mur eller en smäll. Antingen klättrar investerarnas sentiment över den så kallade ”muren av oro”, där euforiska investerare har alltför höga förväntningar på framtida företagsvinster, eller så får tjurmarknaden ta emot en stor, oförutsedd och negativ smäll innan sentimentet hinner fullfölja sin naturliga cykel.

Detta innebär inte att du bör ignorera ekonomiska data. De kan vara väldigt användbara för att identifiera marknadstrender, bekräfta din tidigare syn på marknaden eller för att öka din förståelse för aktiemarknadens viktiga faktorer. Men när marknaderna blir skakiga är en stabil bruttonationalprodukt (BNP, ett mått på ekonomisk produktion) och hög sysselsättning inga tecken på att en björnmarknad inte är på väg. Titta i stället på huruvida avkastningskurvans lutning är positiv, om LEI är högt och stigande, hur stor lånetillväxten är, om antalet ordrar och affärer växer och om risken för omvälvande lagstiftning är låg. Vi anser att dessa framåtblickande data bidrar till att kunna avgöra om volatiliteten på marknaden drivs av sentiment eller om den beror på att en björnmarknad är på väg.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.