Fyra regler för en björnmarknad

Går det att skilja en björnmarknad och en korrigering? Och när är det dags att investera i aktier igen efter en björnmarknads slut? Fisher Investments Norden erbjuder fyra tumregler som investerare kan använda när de fattar beslut.

”Tvåprocentsregeln säger att amerikanska björnmarknader har en oregelbunden nedgång från högsta till lägsta nivå, men att den i genomsnitt backar med ungefär två procent per månad. Om nedgången överskrider två procent kan du snart räkna med en återhämtning och en bättre möjlighet att lämna marknaden.”

– Ken Fisher, Forbes, ”Stay Cool”, 1998-09-21

Det är viktigt att förstå björnmarknader om man överväger att investera på aktiemarknaden. Men många investerare lär sig aldrig att förstå vad björnmarknader är eller hur man känner igen dem, något som kan leda till känslomässiga investeringsbeslut, som i sin tur kan äventyra investerarens långsiktiga målsättningar. För att identifiera en annalkande björnmarknad måste man hålla koll på fundamentala marknadsfaktorer. Dessa faktorer inkluderar bland annat marknadens politiska, ekonomiska och känslomässiga drivkrafter. Fisher Investments menar att enbart tekniska indikatorer inte räcker för att identifiera att en björnmarknad är i antågande. Vår research pekar emellertid på att björnmarknader sällan börjar med en ordentlig knall, utan att de börjar långsamt och växer sig starkare; en vågformad topp över en längre period som invaggar investerare i en falsk säkerhet.

Dessa fyra regler kan hjälpa till att identifiera en sådan vågformad topp och en antågande björnmarknad:

  1. Tvåprocentsregeln: Under en björnmarknad sjunker marknaden i regel med cirka 2 procent per månad. (Bevis 1) Ibland sjunker den med mer än 2 procent, ibland med mindre – men i genomsnitt börjar en björnmarknad sällan med en hastig och plötslig nedgång som många förväntar sig. Om björnmarknaden sjunker med mer än 2 procent per månad sker ofta en motriktad uppgång på marknaden som kan skapa bra möjligheter för investerare att sälja. (Det kan också handla om en korrigering. Läs mer om korrigeringar som ger sken av att vara björnmarknader i nästa avsnitt.)
  1. Tremånadersregeln: En Forbes-krönikör vid namn Joe Goodman rådde investerare på 1940- och 1950-talet att inte ropa björnen kommer för tidigt. Enligt denna regel bör man vänta i tre månader efter en misstänkt marknadstopp innan man kallar det för en björnmarknad. Hellre än att försöka gissa när marknadens högsta nivå ska inträffa säkerställer denna regel att marknadstoppen redan har passerat när de defensiva investeringsåtgärderna vidtas. Det ger en tidsram för att analysera grundläggande ekonomiska data, marknadsreaktioner och potentiella drivkrafter för en björnmarknad. (Bevis 2)

Figur 1 och 2 visar den karakteristika vågformiga toppen för S&P 500:s nedgång under björnmarknaden 1973–1974.

Källa: FactSet, per 2018-07-24. Kursnivåer (i dollar) för indexet S&P 500, indexerat till 100 för datumet 1972-12-31, från 1972-12-31 till 1974-12-31. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 5 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.

  1. Tredjedelsregeln: Ungefär en tredjedel av marknadsnedgången inträffar vanligtvis under björnmarknadens två första tredjedelar, och cirka två tredjedelar av nedgången inträffar under dess avslutande tredjedel. (Bevis 3)
  1. 18-månadersregeln: Tjurmarknader kan variera avsevärt i längd, men den genomsnittliga björnmarknaden efter 1946 har endast varat i 16 månader. (Figur 4) I modern tid har väldigt få varat i två hela år eller längre. Om du vidtar defensiva investeringsåtgärder bör du inte räkna med att björnmarknaden ska pågå länge. Ju längre björnmarknaden pågår, desto troligare är det att man väntar för länge med att återinvestera sina tillgångar på marknaden. Investerare som ligger lågt i mer än 18 månader kanske går miste om den raketliknande uppgång som nästan alltid inleder den påföljande tjurmarknaden. Det kan bli mycket dyrbart för investerare att missa den.

Källa för Bevis 3: FactSet, per 2018-07-24. Kursnivåer för indexet S&P 500, indexerat till 100 för datumet 1972-12-31, från 1972-12-31 till 1974-12-31.

Källa för Bevis 4: Global Financial Data, per 2015-03-19. Nivåer för kursindexet S&P 500 (i dollar) från 1946-05-29 till 2009-03-09. Avkastningen anges exklusive utdelningar. I kolumnen ”varaktighet” motsvaras en månad av 30,5 dagar. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 5 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.

Se upp för korrigeringar i björnmarknadskläder

Det är också väldigt viktigt att inte felaktigt peka ut en björnmarknad. Om marknaden bara genomgår en korrigering (en kortvarig, sentimentsdriven nedgång med 10−20 procent) anser Fisher Investments att den bästa strategin är att genomlida korrigeringen och bibehålla sin portfölj. Korrigeringar är oförutsägbara och det är omöjligt att tajma dem ett konsekvent och korrekt sätt. En korrigering kan inledas av vilket skäl som helst (eller inget skäl alls). Korrigeringar saknar orsaker och egenskaper som muren och smällen. Muren syftar på teorin om att investerare accepterar och ignorerar varningssignaler när en tjurmarknad blommar ut. Smällen syftar på en oväntad, orubblig händelse som är stor nog att reducera världens samlade BNP med flera procent. Här följer några tecken på att en korrigering pågår:

  • En regional geopolitisk konflikt, ett terroristdåd eller en naturkatastrof framställs som domedagen i media. Dessa typer av händelser kan skapa volatilitet på marknaden,
  • trots att ekonomin i övrigt går bra.
  • Aktiemarknadens nedgång är plötslig, kort och kraftig istället för att skapa en vågformad topp.

En defensiv björnmarknadsstrategi ska vara något man vidtar i sista hand, och inget man gör baserat på sin magkänsla eller en grannes åsikt. Att lämna marknaden är en av de största investeringsriskerna man kan ta. Om man tar miste, och är beroende av tillväxt i sin portfölj, kan det bli oerhört kostsamt att gå miste om avkastningen under tjurmarknaden. Det är viktigt att inse att det inte finns några orubbliga regler för marknaden som ska följas blint. Att hålla sig informerad om aktuella drivkrafter på marknaden och förstå björnmarknadens orsaker och indikatorer är en viktig del av att upprätthålla en disciplinerad portföljförvaltningsprocess som syftar till att uppfylla dina långsiktiga investeringsmål.

Källa: FactSet, per 2018-07-24. Nivåer för kursindexet S&P 500 från 2011-01-03 till 2018-01-02. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.