En ny tjurmarknad är oundviklig

Historien pekar på att det mest sannolika efter en björnmarknad är att en tjurmarknad tar vid

Historiskt sett har björnmarknader sargat investerare och prövat deras förmåga att hålla fast vid sina långsiktiga strategier. Det är aldrig trevligt när din portfölj drabbas av förluster. Lyssnar man på experter i media under björnmarknader kan man få intrycket av att allting har fallit samman och att aktiemarknaderna aldrig kommer att återhämta sig igen.

Men historiskt sett stiger tjurmarknader alltid mer än björnmarknader sjunker – om det vore tvärtom skulle aktier aldrig stiga i värde.[i] Avkastningen från aktier kan variera kraftigt, men aktier tenderar att öka i värde under längre perioder – tänk 20 eller 30 år.[ii] Även om detta kan vara frustrerande kan investerare finna tröst i att en svag aktiemarknad på kort sikt inte behöver innebära svaga resultat på längre sikt.

Figur 1 illustrerar resultaten för S&P 500 (ett amerikanskt aktiemarknadsindex) under årtionden med utebliven eller minskad avkastning och åren som följt dem. Även de mörkaste perioderna har följts av positiv avkastning. Ingen kan med säkerhet veta vad som väntar i framtiden, men kraftiga nedgångar på kort sikt betyder inte att aktiekurserna inte kommer att stiga i framtiden.

Figur 1: Indexet S&P 500 efter perioder med stiltje eller nedgångar

Källa: Fisher Investments Research, FactSet, Global Financial Data Inc. per 2016-03-31. Total avkastningsnivå för indexet S&P 500 i USA-dollar. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

Det är lätt att tro att björnmarknader aldrig tar slut, men marknadens drivkrafter är lyckligtvis extremt flexibla och motståndskraftiga. Trots ekonomisk panik, nedgångar på marknaden, ny lagstiftning, influensapandemier och andra pandemier, krig, sociala omvälvningar, politiska mord, naturkatastrofer, penningpolitiska misstag, protektionism, hyperinflation, bubblor (kredit, bostadsmarknad, aktier med mera), bedrägerier och en rad andra problem längs vägen fortsätter marknaden och vinstintresset att fungera. Vinstintresset är ett fortsatt incitament för att jobba hårt, utveckla ny teknik och innovationer, öka produktiviteten och höja vår levnadsstandard. Det är omöjligt att förutse exakt vad nästa innovation kommer att bli – föreställ dig att du sitter i en bil med kassettbandspelare 1978 och försöker förutse internet. Men om du tror på marknaden tror du också på att innovationen kommer att fortsätta, att produktivitet och levnadsstandard kommer att fortsätta öka tack vare dem och att investeringar i aktier ger dig större sannolikhet att öka ditt välstånd jämfört med obligationer eller penninginvesteringar.

Ju längre tidsperiod, desto större sannolikhet att aktier kommer att överträffa andra tillgångsklasser eller råvaror, och vanligtvis med större marginal. Ju längre tidshorisont du har, desto mer sannolikt är det att aktier är det bästa investeringsalternativet större delen av tiden. Det finns inga garantier – vi anser att det helt enkelt handlar om en rationell syn på sannolikhet. Av samma anledning väljer miljontals människor varje dag att sätta sig bakom ratten och köra bil trots att bilolyckor, i många fall med dödlig utgång, inträffar varje dag.

Framtiden är alltid osäker. Så det bästa du kan göra är att investera utifrån vad som är mest sannolikt rent statistiskt. Vi anser att investeringar handlar om sannolikhet, inte om garantier. Du skulle kunna satsa på sannolikhet med exempelvis penninginvesteringar, men du kommer förmodligen inte bli lika nöjd med avkastningen i långa loppet.

Ingen vet vilken riktning aktiemarknaden kommer att ta i morgon, nästa månad eller nästa år. Men historien pekar på att det mest sannolika efter en björnmarknad är att en tjurmarknad tar vid. Marknaden går inte sönder. Björnmarknader är en del av den ekonomiska cykeln – det har de alltid varit och det kommer de alltid att vara. En ny tjurmarknad kommer.

[i]Global Financial Data, per 2018-07-30. Prisnivå för indexet S&P 500 i USD, från 1946-05-29 till 2013-12-31. FactSet, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 2014-01-01 till 2018-07-30. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

[ii] Ibid

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.