Indikatorer för björnmarknader


”Det finns inget enkelt svar på frågan: Vad orsakar en björnmarknad? ... Det finns ingen enskild fundamental indikator, ingen enskild teknisk indikator, inget givet svar. Det finns ingenting som på egen hand kan förutse exakt när en björnmarknad kommer att inträffa.”

– Ken Fisher, The Only Three Questions That Count

En björnmarknad är en övergripande nedgång på 20 procent eller mer under en längre tidsperiod. Med grundlig research och analys anser vi att potentiella framtida björnmarknader kan identifieras och att delar av björnmarknadens nedgång kan undvikas. Men ha i åtanke att ingen med exakthet kunnat förutse varje inträffad björnmarknad.

Vi anser att björnmarknader börjar på två sätt – med en ”mur av oro” eller med en ”smäll”. Muren syftar på teorin om att oro bland investerare accepteras och försvinner när en tjurmarknad blommar ut. Denna oro blir till tegelstenar i den mur som i slutändan leder till skyhöga förväntningar och eufori bland investerare.  Smällen syftar på en oväntad, orubblig händelse som är stor nog att reducera världens samlade bruttonationalprodukt (BNP) med flera procent.

Nedan nämns en rad indikatorer som karaktäriserar negativa ekonomiska fundament, euforiskt sentiment bland investerare och möjliga negativa aspekter. Dessa indikatorer kan vara användbara, men vi anser inte att en enskild indikator är tillräcklig för att med exakthet förutse en björnmarknad.

Negativa fundament

Fig1

Euforiskt sentiment bland investerare

Fig2

En smäll – stor nog att reducera  världens BNP med tusentals miljarder dollar

Fig3

 

En vanlig missuppfattning är att regionala geopolitiska konflikter kan orsaka björnmarknader. Notera, enligt tabellen ovan, att en geopolitisk konflikt måste vara omfattande och global till sin natur för att göra slut på en tjurmarknad (en ihållande period med stigande aktiekurser). Mindre, regionala konflikter är vanligtvis inte tillräckligt kraftfulla. Den nuvarande tjurmarknaden har exempelvis redan lyckats hantera oron över konflikten mellan Israel och Hamas, den rysk-ukrainska krisen och Nordkoreas missiltester – händelser som bara blivit tegelstenar i den ”mur av oro” som denna tjurmarknad klättrat uppför. Inte heller när stormakter orsakar ett lokalt krig brukar en tjurmarknad avslutas så länge konflikten förblir geografiskt begränsad.

Även om aktiekurserna på grund av oro kan förändras när en konflikt bryter ut, brukar marknaden vanligtvis absorbera konflikten och lämna den bakom sig när den väl pågår. Lokala konflikter är vanligtvis inte tillräckligt omfattande för att orsaka den sorts vidsträckta ekonomiska konsekvenser som kan sätta stopp för en global tjurmarknad. Med andra ord har geopolitiska konflikter sällan någon bestående inverkan på marknadens utveckling. Det stora undantaget är andra världskrigets utbrott, som innebar en storskalig smäll för den pågående tjurmarknaden 1937 när det blev uppenbart att ett globalt krig var på väg att bryta ut. Ändå inträffade aktiernas bottennotering först 1942 – hela tre år innan andra världskrigets slut. Aktiekurser har bevisligen förmåga att stiga även under omfattande väpnade konflikter. En oväntad konflikt som är tillräckligt stor och orsakar global skada, kan vara skäl nog för en ekonomisk smäll.

Att lämna aktiemarknaden är en av de största investeringsrisker du kan ta. Om du fattar fel beslut och har dragit dig ur när marknaden påbörjar sin återhämtning, går du miste om avkastning som är viktig för att uppnå dina långsiktiga investeringsmål. Att bestämma sig för att sälja eller att bli defensiv, är beslut som inte ska grundas på magkänsla. Att hålla utkik efter dessa marknadssignaler kan hjälpa dig att förbli opartisk och i förväg kunna identifiera en björnmarknad så att du kan fatta beslut därefter.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.