Lärdomar från tidigare tjurmarknadstoppar

Det kan vara svårt att tro det när man befinner sig mitt i en kris, men tjurmarknader följer alltid björnmarknader och de raderar ofta förluster snabbare än många räknat med.

År 2007 nådde de globala aktiemarknaderna sin absoluta topp och en av historiens värsta björnmarknader tog vid. Vid den tidpunkten syntes inga spår av paniken som faktiskt skulle komma. Nedgången var mild och bankerna hade ännu inte drabbats av stora (och onödiga) förluster. Men ett år senare var krisen ett faktum när bankerna satt fast med värdepapper utan likviditet och den amerikanska centralbanken och finansdepartementet inte agerade tillräckligt kraftfullt. Ekonomin bromsade in och paniken spred sig. Hösten 2008 och den efterföljande vintern var en svår tid för de flesta investerare. Från aktiemarknadens topp till 9 mars 2009 föll indexet S&P 500 med 55,3 procent.[i] Under de mörkaste stunderna kändes det som att börsen aldrig skulle stiga igen. Många investerare fruktade att deras investeringsmål runnit ut i sanden för gott. Men bara några år senare hade aktiemarknaden stigit till en nivå som raderat förlusterna från finanskrisen. Även om detta faktum inte mildrar minnena från den senaste björnmarknaden, så illustrerar det en viktig lärdom: Om du har en långsiktig tidshorisont för dina investeringar kan du låta dem vara under en björnmarknad utan att riskera dina långsiktiga målsättningar.

Aktiemarknadens volatilitet under björnmarknaden 2008–2009 var mycket hög och det verkade som att vad som helst kunde utlösa stora kursfall. Vissa investerare trodde att aktiemarknaden skulle nå nollpunkten. Andra investerare sålde förmodligen sina aktier för att investera i vad som helst som erbjöd ett mått av stabilitet – sparkonton, obligationer, guld och räntebärande värdepapper. Sådana investeringar kanske kändes bra just då, men de bortsåg från en enkel sanning: tjurmarknader följer björnmarknader. Investerare känner sig ofta manade att göra någonting när det blåser hårt på marknaden, men den här impulsen kan stjälpa dina ekonomiska mål snarare än att hjälpa.

Enligt vårt synsätt kan det vara farligt att agera förhastat. Beroende på din tidshorisont och dina behov av penningflöde behöver det inte alls vara en katastrof att genomlida en björnmarknad. Men om du säljer dina aktier efter en björnmarknads djupaste botten kan det innebära att du gör stora förluster och samtidigt riskerar att gå miste om en uppgång på aktiemarknaden innan du har hunnit återinvestera. Du kan med andra ord drabbas av det sämsta av två världar: förluster under en nedgång och uteblivna vinster när marknaden vänder.

Att genomlida en björnmarknad behöver inte innebära ett permanent bakslag, förutsatt att du är med på tåget när tjurmarknaden tar vid. Det här konceptet är svårt att förstå för många investerare: När tjurmarknaden tog vid år 2009 fruktade många investerare att avkastningen på aktiemarknaden skulle förbli låg. Eftersom det krävdes hög tillväxt för att kompensera för tidigare förluster oroade sig många över att det skulle ta flera decennier för marknaden att återhämta sig.

Även om du tittade på aktiemarknadens genomsnittliga avkastning ur ett historiskt perspektiv (tillväxt med ungefär 10 procent per år sedan 1926)[ii] så borde det tagit minst ett decennium för marknaden att återhämta sig. Men de genomsnittliga siffrorna för aktiemarknaden inkluderar alla tidigare björnmarknader, så i många fall är den årliga avkastningen på aktier mycket högre än genomsnittet. Uppgångar på marknaden inträffar ofta snabbt och med täta intervaller, och eftersom björnmarknader vanligtvis avslutas med en V-formad uppgång kan vinsterna vara som störst i en tjurmarknads tidiga skeden, något som kan skynda på återhämtningen. Exempel: Från 9 mars 2009 till årets slut steg S&P 500 med 68 procent.[iii] Andra återhämtningar har gått lika fort, med nya aktierekord inom loppet av några år, och ibland inom några månader.

Figur 1: Amerikanska aktiemarknadens återhämtning efter björnmarknaden 2007–2009

Källa: FactSet, per 2018-11-15. Avkastning enligt indexet S&P 500 i USA-dollar, 2007-10-09 till 2013-03-28. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

Som framgår av Figur 1 tog det ungefär fyra år för tjurmarknaden som tog vid år 2009 att passera aktiemarknadens tidigare topp. (Om man räknar med utdelningar tog det bara tre år.) Fyra år kan kännas som en lång tid i livet, men om du investerar 15, 20 eller 30 år in i framtiden så är det inte särskilt länge.

Det är därför vi anser att man bör agera under en björnmarknads tidiga skede, eller inte alls. Tecken på en annalkande björnmarknad är den vågformade marknadstoppen, som skapas av euforiska investerare som ignorerar försämrade ekonomiska grundvalar. En stor, överraskande och negativ händelse som raderar flera biljoner dollar från global BNP kan också inleda en björnmarknad. Vi anser inte att det är nödvändigt att undvika björnmarknader om du har en långsiktig investeringsstrategi, men det kan definitivt hjälpa. Det viktigaste är att identifiera en björnmarknad mycket snart efter att den tagit vid. Efter flera större fall på aktiemarknaden är det i allmänhet mer riskabelt att lämna marknaden än att stanna kvar, enligt vår åsikt. Om du lämnar marknaden sent riskerar du att drabbas av det sämsta av två världar!

Detta innebär inte att det finns någon tydlig modell eller strategi som passar alla investerare. Vad som är bäst för dig beror alltid på dina unika förutsättningar, tidshorisonten för din investering, behov av penningflöde och andra målsättningar. För investerare med långa tidshorisonter och obefintliga behov av penningflöde innebär björnmarknader sällan ett permanent bakslag. Björnmarknader är smärtsamma medan de pågår, men över tid påverkar de inte aktiemarknadens avkastning nämnvärt.

[i] Källa: FactSet, per 2017-10-06. Total avkastning för indexet S&P 500 i USA-dollar, mellan 2007-10-09 och 2009-03-09. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

[ii] Källa: Global Financial Data, Inc., per 2017-10-06. Total avkastning för indexet S&P 500 i USA-dollar, mellan 1926 och 2016. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

[iii] Källa: FactSet, per 2017-06-10. Total avkastning för indexet S&P 500 i USA-dollar, mellan 2009-03-09 och 2009-12-31. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.