I nyheterna

Fisher Investments Norden publicerar artiklar och kommentarer om marknaderna och ekonomin. Ken Fisher, Grundare, Fisher Investments globalt skrev under mer än trettio år en månadskrönika om portföljstrategi i tidningen Forbes, vilket gjorde honom till den krönikör som skrivit längst utan uppehåll under tidningens drygt 90-åriga historia. Ken Fisher skriver regelbundet krönikorI flertalet tidsskrifter, vilka inkluderar Financial Times i Storbrittanien, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederländerna, Focus Money i Tysksland samt USA Today. Han har dessutom skrivit 11 böcker, däribland 4 som tagit sig in på New York Times bestseller-lista – och han har blivit publicerad, intervjuad och omskriven i publikationer över hela världen. Kens tankar har presenterats i många vetenskapliga tidskrifter och speglar hans intresse för originella insikter och analyser tvärs över det akademiska spektrat vad gäller investeringar. Våra kunder kan beställa samtliga artiklar, böcker och kommentarer som producerats av Fisher-organisationen från sina investeringskonsulter.

A Primer on ESG Investing

Aktiespararna, 30-03-2020

Ansvarsfulla investeringar med fokus på hållbarhet och etiska värderingar är en växande trend. Fisher Investments Norden förklarar hur enskilda investerare kan avgöra om det är rätt metod för dem.

Läs mer

En guide för hur du ser över din portfölj

Av Fisher Investments Norden, Privata Affärer, 09-01-2020

Nu när vi har ringt in det nya året är det säkert många investerare som vill se över sina portföljresultat för 2019 och fundera på potentiella förändringar inför 2020. Här följer några faktorer som du bör överväga om du planerar att modifiera din portfölj.

Läs mer

Hur marknaden reagerar på geopolitiska risker

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 10-12-2019

Drönarattacker mot Saudiarabiska oljefält. Ökade spänningar i Kashmir. Turkiet invaderar syriska gränsområden. Vad betyder dessa regionala konflikter för globala marknader, och hur bör långsiktiga investerare förhålla sig till dem? Det här är en grundläggare introduktion till hur marknaden historiskt sett har påverkats av geopolitiska händelser och vilka faktorer som spelat in.

Läs mer

Företagsvinster: hur bör investerare analysera dem?

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 10-12-2019

Rubrikerna i finansmedia handlar ofta om företagsvinster. Experter diskuterar ideligen huruvida vinsten per aktie – ett mått på ett företags lönsamhet – låg i linje med analytikernas förväntningar, eller om resultatet hamnade över eller under förväntningarna.

Läs mer

Åldern är inte allt när det gäller pensionsplanering

Av Fisher Investments Norden, Privata Affärer, 14-11-2019

Din ålder är bara en siffra. Det är naturligtvis inte en meningslös siffra när det gäller beslut som rör din investeringsportföljs tillgångsfördelning, men det är inte den enda faktorn du bör ta hänsyn till. Tillgångsfördelning är mixen av aktier, räntebärande värdepapper, penninginvesteringar och andra tillgångsklasser i din investeringsportfölj.

Läs mer
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.