Aktiespararna Artiklar

Rädsla gynnar aktiemarknaden

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2018-02-21

ANNONS: Är det dags att förbereda sig för problem? ? Denna månad minskade Europeiska centralbanken sina månatliga obligationsköp från 60 till 30 miljarder euro, och enligt planerna ska stödköpsprogrammet helt avslutas i september.

Läs mer

Portföljanalys: Se till att diversifiera

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2019-03-18

Efter ett minst sagt svajigt år på aktiemarknaden finns det all anledning för investerare att se över och justera sina portföljer. Men istället för att fokusera på tidigare resultat bör du se till att dina investeringar är tillräckligt diversifierade över flera sektorer, länder och företag.

Läs mer

Två vägar till välstånd

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2019-04-24

Vissa investerare anser att det bästa sättet att skapa tillväxt i en investeringsportfölj är att koncentrera sig på ett par investeringar. Ett fåtal större investeringar kan ge stor avkastning, men det innebär också större risker.

Läs mer
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.