Aktiespararna Artiklar

Rädsla gynnar aktiemarknaden

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2018-02-21

ANNONS: Är det dags att förbereda sig för problem? ? Denna månad minskade Europeiska centralbanken sina månatliga obligationsköp från 60 till 30 miljarder euro, och enligt planerna ska stödköpsprogrammet helt avslutas i september.

Läs mer

Därför är det viktigt med global diversifiering

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2018-04-16

ANNONS: Diversifiering är en av de viktigaste investeringsprinciperna. När det görs på rätt sätt, kan investerarna ta mindre risker utan att gå miste om långsiktig avkastning.

Läs mer

Marknadens drivkrafter kan vara överraskande

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2019-01-17

När vi går igenom finansmedierna hittar vi ofta artiklar som spekulerar i vad som kommer att påverka aktiepriserna. Många anser att förhållandet mellan nyheter och marknadsrörelser är uppenbart. Men vad på verkar egentligen en akties pris?

Läs mer

Portföljanalys: Se till att diversifiera

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2019-03-18

Efter ett minst sagt svajigt år på aktiemarknaden finns det all anledning för investerare att se över och justera sina portföljer. Men istället för att fokusera på tidigare resultat bör du se till att dina investeringar är tillräckligt diversifierade över flera sektorer, länder och företag.

Läs mer

Två vägar till välstånd

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2019-04-24

Vissa investerare anser att det bästa sättet att skapa tillväxt i en investeringsportfölj är att koncentrera sig på ett par investeringar. Ett fåtal större investeringar kan ge stor avkastning, men det innebär också större risker.

Läs mer

Den här marknadsmyten är ett säkert vårtecken

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 2019-05-09

Våren är här! Och när temperaturen stiger, kvällarna blir ljusare och blommorna knoppar förväntar vi oss att ett annat vårtecken anländer snart: Finanspressens varningar om att du bör lämna aktiemarknaden innan den årliga sommarstiltjen drabbar marknaden. 

Läs mer
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.