Aktiespararna Artiklar

Rädsla gynnar aktiemarknaden

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 21-02-2018

ANNONS: Är det dags att förbereda sig för problem? ? Denna månad minskade Europeiska centralbanken sina månatliga obligationsköp från 60 till 30 miljarder euro, och enligt planerna ska stödköpsprogrammet helt avslutas i september.

Läs mer

Därför är det viktigt med global diversifiering

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 16-04-2018

ANNONS: Diversifiering är en av de viktigaste investeringsprinciperna. När det görs på rätt sätt, kan investerarna ta mindre risker utan att gå miste om långsiktig avkastning.

Läs mer

Marknadens drivkrafter kan vara överraskande

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 17-01-2019

När vi går igenom finansmedierna hittar vi ofta artiklar som spekulerar i vad som kommer att påverka aktiepriserna. Många anser att förhållandet mellan nyheter och marknadsrörelser är uppenbart. Men vad på verkar egentligen en akties pris?

Läs mer

Portföljanalys: Se till att diversifiera

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, 18-03-2019

Efter ett minst sagt svajigt år på aktiemarknaden finns det all anledning för investerare att se över och justera sina portföljer. Men istället för att fokusera på tidigare resultat bör du se till att dina investeringar är tillräckligt diversifierade över flera sektorer, länder och företag.

Läs mer
Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.