Aktiespararna Artiklar

Rädsla gynnar aktiemarknaden

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, den 21 februari 2018

ANNONS: Är det dags att förbereda sig för problem? ? Denna månad minskade Europeiska centralbanken sina månatliga obligationsköp från 60 till 30 miljarder euro, och enligt planerna ska stödköpsprogrammet helt avslutas i september.

Läs mer

Därför är det viktigt med global diversifiering

Av Fisher Investments Norden, Aktiespararna, den 16 april 2018

ANNONS: Diversifiering är en av de viktigaste investeringsprinciperna. När det görs på rätt sätt, kan investerarna ta mindre risker utan att gå miste om långsiktig avkastning.

Läs mer
Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.