Böcker

Ken Fisher har skrivit 11 böcker (inklusive 4 som är med på New York Times bästsäljarlista) om finans och investeringar:

 • Beat the Crowd (2015) – en ”motvalls” vägledning till investeringar med utförliga förklaringar om hur en äkta ”motvalls”-investerare tänker och agerar – och varför det oftast fungerar.
 • The Little Book of Market Myths (2013) – exponerar skadlig investerarmytologi och kontraproduktiva tumregler.
 • Plan Your Prosperity (2012) – om en strategi som hjälper investerare att planera ordentligt inför pensionen.
 • Markets Never Forget – But People Do (2012) – visar hur och varför investerare har så kort minne – och hur dyrt detta kan vara.
 • Debunkery (2010) – beskriver varför så många investerare misslyckas med att nå de långsiktiga resultat de önskar sig.
 • How to Smell a Rat (2009) – förklarar fem enkla tecken som kan varna investerare för möjliga bluffar.
 • The Ten Roads to Riches (2008) – förklarar hur de extremt förmögna skapat sina förmögenheter.
 • The Only Three Questions That Count (2006) – om en genomförbar metod som investerare kan använda för att lyckas bättre med sina investeringar.
 • 100 Minds That Made the Market (1993) – berättar historien om 100 av finansvärldens pionjärer.
 • The Wall Street Waltz (1987) – en finansiell bilderbok som innehåller långsiktig finansiell statistik i form av lättförståeliga diagram.
 • Super Stocks (1984) – hjälpte till att popularisera begreppet P/S-tal (Price-to-Sales Ratio, PSR), vilket numera är en viktig del i modern finansiell teori.

Dessutom har Fisher Investments publicerat en serie vägledningar inom investeringssektorn i samarbete med John Wiley & Sons. Serien Fisher Investments On består av tekniska böcker som förklarar i detalj hur man investerar globalt i olika kategorier: sällanköpsvaror och -tjänster, dagligvaror (konsument), tillväxtmarknader, finans, hälsovård, industrivaror och -tjänster, informationsteknik, material, teleoperatörer och allmännyttiga bolag.

Andra finansböcker som publicerats av Fisher Investments är Own the World, som ger investerare verktyg för att bygga upp en global portfölj, och 20/20 Money som hjälper investerare att se investeringslandskapet tydligare genom att bygga upp en god förståelse för vissa koncept.

 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.