Investeringsguider

Som kund hos Fisher Investments Norden förtjänar du att förstå vad som sker med din portfölj och, viktigast av allt, varför. Därför kommer du varje kvartal att få ett nyhetsbrev, "Översikt och utsikter," som håller dig uppdaterad och informerad om marknaderna, de nuvarande utsikterna och resonemanget bakom strategiska portföljbeslut. 

  • Översikt och utsikter – denna aktuella och fördjupade rapport analyserar viktiga drivkrafter på aktiemarknaden inför det kommande året och är en tillgång oavsett om du förvaltar dina egna investeringar eller arbetar med en professionell investeringsrådgivare. 

Vi publicerar även en serie investeringsvägledningar med värdefulla insikter som rör viktiga ämnen för investerare. Börja ta emot våra regelbundna insikter genom att välja en av de kostnadsfria guiderna nedan:

  • "Pensionsplan på 15 minuter" – att få slut på pengar under pensionen är ett av de största orosmomenten för många investerare. Denna vägledning tar itu med några viktiga frågeställningar som investerare står inför när de planerar inför pensionen. 
  • "77 Pensionstips" – denna vägledning har satts samman från Fisher Investments kundbas och innehåller viktiga tips för när du närmar dig pensionen. 

Kontakta oss via e-post på info@fisherinvestments.se om du vill ha gratis exemplar av dessa vägledningar eller ring oss på 020-088 27 54.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.