Utbildningsguider för finansiell planering

Det är ett stort ansvar att förvalta en investeringsportfölj och utveckla en investeringsplan för att uppnå dina mål. Det kan till och med kännas lite skrämmande. Mängden information kan vara överväldigande, oavsett hur stor erfarenhet du har av att investera. Många nybörjare blir avskräckta och skjuter på besluten eftersom de inte vet när eller var de ska börja.

Oavsett om du sköter dina egna investeringar eller har anlitat en expert kan du dra nytta av Fisher Investment Nordens praktiska investeringsguider, som är utformade med dig i åtanke. Vi har tagit fram de här kostnadsfria guiderna för att hjälpa nyfikna investerare att utveckla en positiv investeringsmetodik och ge dem verktygen till smarta investeringar för att uppnå sina långsiktiga mål.

I den här artikeln diskuterar vi några av guiderna som vi tror att du kommer att ha nytta av.


Utsikter för aktiemarknaden

Åt vilket håll är marknaden på väg? Utsikter för aktiemarknaden går igenom marknadens drivkrafter och kan vara användbar oavsett om du förvaltar dina investeringar på egen hand eller tillsammans med en investeringsrådgivare. Den här guiden publiceras kvartalsvis och tillhandahåller en djuplodande analys av den globala ekonomin och aktuella händelser. Vi hoppas att den hjälper dig förstå marknaden bättre och ger dig de verktyg du behöver för att utvärdera ekonomiska data.


Din pensionsplan på 15 minuter

Den viktigaste frågan för många framtida pensionärer är: kommer pengarna att räcka? Din pensionsplan på 15 minuter är en kortfattad, informationsbaserad investeringsguide som tar upp de viktigaste frågorna för investerare som vill använda sina likvida medel på ett smart sätt för att finansiera pensionen.

Guiden ger dig inte specifika råd angående var eller hur du ska investera på aktiemarknaden, men den ger dig ett bra ramverk för att börja din pensionsplanering. Guiden hjälper dig att svara på följande frågor:

  • Hur länge måste du kunna leva på din portfölj?
  • Hur kommer uttag och inflation att påverka din portfölj?
  • Vilket är ditt primära investeringsmål?
  • Vilka avvägningar måste du kanske göra?

Din pensionsplan på 15 minuter ger dig insikter som hjälper dig att ställa rätt frågor för att nå dina mål, oavsett om du själv sköter dina investeringar eller har anlitat en expert. Guiden kan fungera som en startpunkt för personer som planerar att gå i pension inom en snar framtid, eller som ett utvärderingsverktyg för investerare som redan har gått i pension.


En heltäckande guide till pensionssparande

Vet du hur mycket din pension kommer att kosta? Har du funderat på att utveckla inkomstströmmar som kan generera intäkter när du har slutat arbeta? Många människor vill inte tänka på den här sortens frågor, och när de slutligen tar tag i dem så har de redan missat potentiella avkastningar.

En heltäckande guide till pensionssparande går igenom några viktiga planeringssteg för att hjälpa investerare att tänka utanför boxen när det gäller att uppnå ett önskat pengaflöde under pensionsåren. Guiden uppmuntrar dig att etablera långsiktiga målsättningar för dina investeringar.Några vanliga målsättningar är: undvika att få slut på pengar, bibehålla en viss livsstil eller försörja en partner eller arvingar.

När du har ringat in dina målsättningar kan du börja analysera vad som krävs för att uppnå målen samt implementera en sund och långsiktig investeringsstrategi. Du kommer att behöva ställa många frågor under den här processen – här följer några som vi anser är särskilt relevanta:

  • Hur ska du betala för åren som pensionär? När du har funderat över hur mycket din pension kommer att kosta måste du slå fast hur du ska betala för den. Du kanske kommer att betala för din pension med hjälp av en investeringsportfölj som du har samlat på dig under många år, med hjälp av pensionsutbetalningar eller någon annan typ av fortlöpande inkomst.
  • Om avkastning på investeringar kommer att vara en stor del av din inkomst, vilka tillgångar bör du investera i?Investeringsportföljer är en vanlig inkomstkälla för många pensionärer, men många känner att inkomstgenererande tillgångar, såsom räntebärande värdepapper och aktier med stora utdelningar, krävs för att kunna betala räkningarna. Andra källor rekommenderar fonder för att hjälpa dig diversifiera. Den här sektionen av guiden fokuserar på skillnaderna mellan inkomster och pengaflöde, samt potentiella alternativ till traditionella inkomstkällor.
  • Hur är det med andra inkomstkällor? Vissa investerare kanske har andra inkomstkällor som måste inkluderas i pensionsplaneringen. Ett vanligt exempel på en alternativ investering är fastighetsfonder (REIT). Men beroende på dina långsiktiga målsättningar kanske dessa produkter inte är lämpliga instrument för att generera pengar under pensionsåren.

Det är mycket viktigt att fundera över dessa frågor när du planerar inför pensionen. Många investerare fokuserar enbart på inkomstgenererande tillgångar för sina pensioner, men det finns andra metoder att betala för pensionen som kanske ger mer flexibilitet och har högre tillväxtpotential. En heltäckande guide till pensionssparande hjälper dig att börja tänka på hur du ska betala för din pension.


77 pensionstips

Från att börja spara i tid till att bygga in en extra buffert på sparkontot – våra tips för pensionsplanering och investering kan hjälpa investerare att planera pensionen på ett bättre sätt. I den här guiden tillhandahåller vi en rad olika överväganden som underlättar din pensionsplanering.

Det är till exempel viktigt att precisera en långsiktig målsättning för dina investeringar. Du bör även tänka på att dina pengar sannolikt måste täcka ett långt liv. Den här guiden ger dig även mer information om specifika ämnen, till exempel förutfattade meningar, budgetering, resor, med mera.

Dessa och många andra tips hjälper dig att tänka på hur du kan anpassa din strategi och dina investeringar. Den här guiden ger dig verktygen du behöver för att göra en djuplodande analys av de faktorer som är viktigast för en lyckad pensionsplanering.


Nio sätt att undvika investeringsmisstag

Investeringsmisstag är tyvärr vanligt förekommande. Om du fattar känslomässiga, kortsiktiga beslut kan det få konsekvenser för dina långsiktiga ekonomiska målsättningar. Även mindre misstag kan ha stor inverkan över tid.

En övertro på din egen förmåga eller stora satsningar baserade på allmänt känd information, kan leda till större risker och potentiellt större förluster. Den här guiden avslöjar de vanligaste misstagen som investerare gör och hjälper dig att hålla rätt kurs för att nå dina mål.


Investeringsguider från Fisher Investments Norden

Det kan vara svårt att hitta rätt i investeringsdjungeln, och det är inte ovanligt att man får motstridig information från olika håll. Det är bara en av anledningarna till att Fisher Investments Norden strävar efter att utbilda investerare. Ett av de viktigaste stegen du kan ta mot att uppnå dina långsiktiga mål är att se till att du sitter inne på rätt information.

Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom en av de här guiderna när du planerar din ekonomiska framtid. Skulle det kännas rätt hoppas vi att du överväger att prata med Fisher Investments Norden om våra tjänster. Om du är intresserad av att få kostnadsfria exemplar av våra guider kan du ladda ner dem här eller kontakta oss för att prata med en av våra investeringskonsulter.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.