En investerares guide till det spanska valet i april

Reds. anm: Fisher Investments föredrar inte några politiker eller partier i något land. Ur ett globalt perspektiv anser vi att politisk partiskhet förblindar och leder till felaktiga investeringsbeslut. Vi utvärderar enbart global politik utifrån potentiell inverkan på ekonomin och marknaden.

Flera europeiska länder – och Europaparlamentet – går till val i år. De stundande valen har lett till en intensiv diskussion i finanspressen som handlat om populister, splittrade parlament och risken för att politisk omvälvning ska skaka om Europas finansmarknader. Spanien är först ut med val 28 april, och osäkerheten kan växa i takt med att valdagen närmar sig. Men vi tror att osäkerheten kommer att avta snabbt. Det är sannolikt att valresultatet leder till fortsatt status quo – ett politiskt dödläge som är positivt för aktiemarknaden.

Spanien har haft en minoritetsregering med begränsad handlingskraft sedan valet i december 2015. Valresultatet ledde till ett nyval i juni 2016 och nio månader utan en regering. Till slut kunde den sittande premiärministern Mariano Rajoy och det borgerliga Partido Popular (PP) bilda en minoritetsregering – men den hade bara 170 av underhusets 350 platser och åstadkom inte mycket. I juni 2018 uppdagades en korruptionsskandal inom PP som till slut fällde regeringen. In kom en regering ledd av socialdemokratiska PSOE med Pedro Sánchez som premiärminister – och en ännu mindre minoritet som krävde stöd från katalanska och baskiska separatister för att behålla regeringsmakten. Dödläget bestod och även denna regering åstadkom väldigt lite; så lite att den misslyckades med att få igenom en budget efter att separatisterna dragit tillbaka sitt stöd för regeringen när flera separatister ställdes inför rätta för en illegal folkomröstning för självständighet 2016. Regeringens fall och Sánchez sorti utlöste nyvalet som väntar i april.

Opinionsundersökningarna inför valet i april pekar på att inget parti har en tydlig möjlighet att regera ensamt eller i en stark koalition. Dödläget kommer sannolikt att bestå. PSOE och PP, de två dominerande mittenpartierna hade 25,4 respektive 22,8 procent i de senaste mätningarna.[i] De mindre populistpartierna, Ciudadanos i mitten och Podemos till vänster, har ett stöd på 18,1 respektive 14,3 procent.[ii] Med andra ord är inget av de två större partierna i närheten av en regeringskoalition, även om de går ihop med de partier som står dem närmast ideologiskt. PSOE och Podemos, som har utbredd samsyn, når sammanlagt 39,7 procent.[iii] På högerkanten är PP och CS tillsammans marginellt större med 40,9 procent. [iv] Denna situation kan öppna för att Vox – ett polariserande, EU-skeptiskt parti långt ut på högerkanten – bildar koalition med PP och CS. Vi anser dock att en sådan koalition vore väldigt tungrodd. Vox har inte mycket gemensamt med potentiella koalitionspartner, vilket leder till dödläge. Dessutom är det inte alls säkert att en sådan trevägskoalition skulle få en majoritet – tillsammans har de bara 50,6 procent av rösterna i opinionsmätningarna, med flera veckor kvar till valet. [v]

Ett fortsatt dödläge verkar också sannolikt om man tittar på andra potentiella koalitioner med flera partier. Partierna till vänster ser fortsatt ut att behöva stöd från separatisterna, men Sanchez regering ser inte ut att ha några planer på att lägga ner åtalet mot ledare inom självständighetsrörelsen. Vi förväntar oss därför att regeringsbildningen kommer att bli en långdragen process – med en skakig koalition eller ännu en minoritetsregering som troligt resultat.

När det gäller det politiska dödlägets faktiska inverkan har Spaniens ekonomi blomstrat under denna period. Sedan första kvartalet 2016, när den politiska splittringen uppstod, har Spaniens BNP haft en årlig tillväxt på 2,7 procent. Euroområdets BNP har i genomsnitt ökat med 2,0 procent under samma period.[vi] Vi anser att en stor del av tillväxten är knuten till de arbetsmarknadsreformer som genomfördes i kölvattnet av Spaniens lågkonjunktur. Liberaliseringen av arbetsmarknaden har gjort det möjligt för företag att effektivisera sina verksamheter. Dödläget lär stoppa politiker från att dra tillbaka dessa reformer.

Ett politiskt dödläge begränsar vanligtvis också risken för ny, omvälvande lagstiftning och affärsklimatet förblir oförändrat – vilket gör det lättare för företag att planera långsiktigt. Många väljare vill se en aktiv regering och politik som främjar tillväxt, men vi anser att regeringar som aktivt förändrar lagstiftning och regler för företag ofta skapar vinnare och förlorare – vilket i sin tur skapar osäkerhet. Vi tror att den här typen av skiftande förutsättningar skapar ovisshet och gör det svårare att investera, något som också kan skada tillväxten. Nya regleringar skapar ofta större utgifter för företag som måste anpassa sig till en ny verklighet, vilket kan dämpa vinstmöjligheterna. Därför anser vi att ett politiskt dödläge är bra för aktiemarknaden, och hjälper företag att blomstra. Detta scenario verkar sannolikt i Spanien senare i vår.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

[i] Källa: Eldiaro.es, per 2019-03-14. Opinionsundersökningarna genomfördes mellan 4 och 11 mars. 

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Källa: FactSet, per 2019-03-14. Årlig tillväxt för euroområdet och Spanien från första kvartalet 2016 till fjärde kvartalet 2018.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.