När marknaden stiger

Den nuvarande tjurmarknaden fyllde åtta år i mars och har potential att fortgå så länge som (eller till och med överträffa ) den längsta tjurmarknaden vi någonsin upplevt. För varje tjurmarknad kommer dock en björnmarknad.
Denna infographic hjälper till att åskådliggöra olika livscykler som kännetecknar tjur och björnmarknaderna. Den visar också några viktiga egenskaper som du som investerare bör hålla ett extra öga på.

infographic

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.