När marknaden stiger

Den nuvarande tjurmarknaden fyllde åtta år i mars och har potential att fortgå så länge som (eller till och med överträffa ) den längsta tjurmarknaden vi någonsin upplevt. För varje tjurmarknad kommer dock en björnmarknad.
Denna infographic hjälper till att åskådliggöra olika livscykler som kännetecknar tjur och björnmarknaderna. Den visar också några viktiga egenskaper som du som investerare bör hålla ett extra öga på.

infographic

Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.