När marknaden stiger

Den nuvarande tjurmarknaden fyllde åtta år i mars och har potential att fortgå så länge som (eller till och med överträffa ) den längsta tjurmarknaden vi någonsin upplevt. För varje tjurmarknad kommer dock en björnmarknad.
Denna infographic hjälper till att åskådliggöra olika livscykler som kännetecknar tjur och björnmarknaderna. Den visar också några viktiga egenskaper som du som investerare bör hålla ett extra öga på.

infographic

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.