Påminnelse inför det nya året: Historiska resultat går inte att köpa för pengar

Många investerare väljer att göra en utvärdering av sin investeringsportfölj vid årets slut. Vi anser att det är mycket lämpligt att du ser över dina investeringar, en eller flera gånger om året. Vi misstänker dock att en årlig granskning kan leda till frestelsen att stuva om investeringarna baserat på förra årets resultat, vilket i ett längre perspektiv inte nödvändigtvis är ett bra beslut. Vi anser att investerare bör granska sina portföljer genom att utvärdera huruvida deras övergripande strategi ligger i linje med deras långsiktiga mål, behov av penningflöde, risktolerans och tidshorisont (hur länge dina tillgångar måste räcka) – inte genom att ödsla tid på vilka aktiekategorier som gick bäst eller sämst under året.

Med tanke på skillnaden mellan europeiska och globala aktieresultat kommer frestelsen att göra ändringar baserade på historiska resultat säkerligen att vara stor efter årets slut.  Indexet MSCI EMU (Ekonomiska och monetära unionen) har gått ner med -7,2 % hittills i år.[i] Indexet MSCI World har gått upp med 4,8 %, mycket tack vare den positiva utvecklingen på USA:s aktiemarknad.[ii] Detta kan leda till att investerare drar slutsatsen att europeiska aktier inte är en smart investering och därför säljer sina tillgångar i euroområdet för att köpa amerikanska aktier. På ett liknande sätt kanske investerare väljer att lämna en sektor som råvaror och istället koncentrera sina tillgångar i sektorer som IT och sjukvård, som gått upp med 12,4 % respektive 18,3 % hittills i år.[iii]

Enligt vårt synsätt kan såna här tankar sätta griller i huvudet på investerare. Historiska resultat dikterar inte framtida resultat. En historisk tillbakablick på aktiemarknaden visar att resultaten hela tiden varierar för olika länder och sektorer. De kategorier som gick bra förra året kanske inte kommer att gå bra nästa år. Kategorierna som gick sämst förra året kanske kommer att återhämta sig nästa år. Europeiska aktier ligger efter de amerikanska i år, men förra året var det tvärtom. De senaste 10 åren har indexet MSCI World för sektorer och regioner skiftat mellan olika vinnare på ett inkonsekvent sätt, något som bevis 1 och 2 tydligt visar.

Bevis 1: Avkastning per sektor enligt indexet MSCI World

SE Chart 1

Källa: FactSet, per 2018-11-28. Nettoavkastning per sektor enligt indexet MSCI World, från 2007-12-31 till 2017-12-31. Sektorerna för fastigheter och kommunikationstjänster har exkluderats eftersom de inte har existerat under de senaste 10 åren. Den sektor som gick bäst är skuggad i grönt, medan den sektor som gick sämst är skuggad i rött.

Bevis 2: Avkastning per region enligt indexet MSCI World

SE Chart 2 

Källa: FactSet, per 2018-11-28. Nettoavkastning per region enligt indexet MSCI World, från 2007-12-31 till 2017-12-31. Den region som gick bäst är skuggad i grönt, medan den region som gick sämst är skuggad i rött.

Istället för att se årets slut som ett tillfälle att göra justeringar med hänsyn till sektorer och länder, anser vi att investerare tjänar på att ställa sig en mycket enklare och framåtblickande fråga: Överensstämmer min portfölj fortfarande med mina behov? Ligger din tillgångsfördelning i linje med dina långsiktiga målsättningar, ditt behov av penningflöde, din tidshorisont och din allmänna toleransnivå för risk och kortsiktig volatilitet? Om någon av dessa faktorer har ändrats under året som har gått kan det vara en bra idé att diskutera saken med din investeringsrådgivare och överväga huruvida du bör göra ändringar i din portfölj. När du har slagit fast rätt tillgångsfördelning rekommenderar vi att du ser över dina sektorer och länder – inte för att jaga tidigare års resultat, utan för att se till att du inte har för stora koncentrationer inom några få tillgångsklasser. Rikta in dig på diversifiering, inte på de senaste trenderna. Man kan inte köpa historiska resultat.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

 [i] Källa: FactSet, per 2018-11-31. Nettoavkastning enligt indexet MSCI EMU från 2017-12-31 till 2018-11-30.

[ii] Källa: FactSet, per 2018-11-30. Nettoavkastning enligt indexen MSCI World och MSCI USA, 2017-12-31 till 2018-11-30.

[iii] Källa: FactSet, per 2018-11-30. Nettoavkastning för sektorerna IT och sjukvård enligt indexet MSCI World, 2017-12-31 till 2018-11-30.

 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.