Så kan det politiska dödläget gynna aktierna

Så här fungerar demokratin under vad vissa statsvetare anser vara dess idealiska (och mycket förenklade) form: Som väljare föredrar du en viss politik framför en annan. Du lägger din röst på politiker som stöder denna politik – och om tillräckligt många röstar likadant, börjar dessa politiker omsätta politiken du förespråkar till lagar i landet. Naturligtvis lever inte verkligheten upp till detta ideal. I stället verkar politikerna mest tjafsa och gapa och inte få mycket gjort. Situationen beskrivs bäst som ett politiskt dödläge och är förstås knappast populärt. Vi tror däremot att investerare kan ha nytta av att förstå de möjliga fördelarna med dödläget. Trots dödlägets dåliga rykte, menar vi att det på flera sätt kan vara positivt för aktier. Årets politiska utveckling i Tyskland, Italien och USA bör utvidga dödläget till hela den industrialiserade världen, vilket vi anser vara ett av skälen till att den nuvarande tjurmarknaden fortsätter.

Vi anser att det brukar vara upplagt för dödläge i ett tvåpartisystem som det amerikanska om det ena partiet har presidentposten och det andra har makten i den ena(eller båda) av kongressens kamrar. Den senaste tiden visar att egen majoritet inte nödvändigtvis räcker för att på kort tid genomföra omfattande reformer. USA:s republikanska parti har presidentposten och egen majoritet i bägge de lagstiftande församlingarna. Ändå har de flesta lagförslagen fördröjts av strider inom partiet. Det enda betydande lagförslag som gått igenom, skattereformen, var en urvattnad version av det ursprungliga förslaget.

I parlament med flerpartisystem, vilket är vanligt i Europa och på andra håll, är det ofta koalitioner som leder till dödläge. För att nå en överenskommelse måste de medverkande partierna ofta svika eller göra avkall på sina vallöften. Efter att Nederländerna varit utan regering i nästan sju månader, efter fjolårets val i mars, har premiärminister Mark Rutte till exempel lyckats få ihop en regering i form av en fyrpartikoalition som tillsammans har parlamentarisk majoritet. Medierna beskriver det som ett konvenansparti som hålls ihop av en koalitionspakt full av kompromisser och blygsamma politiska målsättningar. Rapporteringen antyder att Rutte har tvingats ge upp hoppet om en reviderad skattelagstiftning för att i stället nöja sig med måttliga sänkningar.

Vi anser att dödläget är ett bra resultat för aktier eftersom större lagändringar löper hög risk att skrämma marknaderna. Den mänskliga naturen driver många människor att se lagstiftningen ur ett partipolitiskt perspektiv, medan marknaderna i allmänhet struntar i partiprogram och ideologier, och i stället tar hänsyn till den sannolika effekten. Oavsett regeringarnas ideologi och avsikt, kan genomgripande nya lagar förändra äganderätt och regelverk. Det skapar vinnare och förlorare – och späder på osäkerheten. Den banbrytande beteendeekonomiska studien av nobelpristagarna Daniel Kahneman och Amos Tversky visar att förlorare tenderar att uppleva dubbelt så stor smärta över en förlust jämfört med den glädje som vinnarna känner över motsvarande vinst. Detta fenomen kallas närsynt förlustaversion och kan belasta investerarnas sentiment, vilket är en viktig drivkraft för aktier. Dessutom kan vinnarna undra om det är de som kommer att drabbas nästa gång det blir förändringar. Vi tror att detta kan göra investerare mer obenägna att ta risker i samma grad som en regering är aktiv och benägen till radikal lagstiftning.

Vare sig skatten eller regelverket i ett visst land är ”optimala” (vilket vi ser som en smaksak) genom att sannolikheten för genomgripande förändringar minskas, kan dödläget göra det möjligt för företag och investerare att ta risker. Om man till exempel överväger att utvidga sin affärsverksamhet, är utbytet troligen inte omedelbart. Det kan ta månader eller år innan den faktiska investeringen leder till vinst. Om man uppfattar att sannolikheten är hög för att skatten på dessa framtida vinster ska bli en annan, och inte vet hur den kommer att förändras, är det rimligtvis svårare att bedöma om investeringen är en bra idé. Då kanske man avstår och väntar och ser vad som händer, eller är mer återhållsam med expansionsplanerna för att minska risken. Med en inaktiv lagstiftare i bakgrunden kan dessa osäkerheter minska, vilket uppmuntrar till investeringar.

Detta innebär troligen inte att företagsägare eller investerare i länder med politiskt dödläge vaknar varje dag och tackar sin lyckliga stjärna. Det är mer sannolikt att de är lika irriterade som alla andra över handlingsförlamning och inbördes strider. Politiken handlar i grunden om problemlösning. Det är vad lagstiftarna har betalt för att göra. Käbblande politiker tycks få lön för ingenting medan problemen gror – raka motsatsen till en välfungerande regeringsmakt. Det är förståeligt att frustrationen växer och att det är svårt att se fördelar med dödläget. För marknaderna är det mer av en omedveten insikt. Vi tror att detta hjälper till att förklara varför dödläget fortsätter att vara en underskattad positiv kraft: Eftersom den är så allmänt ogillad är det inte säkert att aktiekurserna tar hänsyn till dess fördelar.

I dag tror vi att denna lärdom är särskilt relevant för USA, Italien och Tyskland. I det sistnämnda fallet regerar en ”storkoalition” med kristdemokrater och socialdemokrater. Båda befinner sig i den politiska mitten, men har ändå olika åsikter i många frågor. Det skulle inte förvåna oss om deras tid vid makten visar sig bli lika händelselös som den förra mandatperioden (2013–2017). Italien har sannolikt något liknande att vänta efter valen i mars. Även om partier som motsätter sig etablissemanget har gjort bra ifrån sig, har inget parti lyckats vinna en majoritet. Med tanke på de avsevärda ideologiska skillnader som råder mellan de två populistiska grupperingarna, liksom mellan partierna i stort, tror vi att det är mycket osannolikt att någon efterföljande koalition skulle vara tillräckligt enad och stark för att kunna driva igenom större förändringar. Chansen att man lämnar euroområdet, vilket getts stor uppmärksamhet, är ännu mindre. Amerikanska väljare röstar i mellanårsval till kongressen i november, vilket vi tror kommer att leda till ett dödläge, oavsett vilket parti som vinner. Såvida inte republikanerna vinner stort, kommer splittringen inom partierna troligen att bestå. Om demokraterna tar över någon av de lagstiftande församlingarna är det ganska sannolikt att de kommer att motsätta sig den republikanske presidenten Donald Trump. Sammantaget innebär detta att den industrialiserade världen har ytterligare dödläge och inaktivitet att vänta. Vi anser att detta gynnar aktier och är en av många faktorer som upprätthåller den globala tjurmarknaden.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.