Vad man bör göra när volatiliteten slår till

Marknadsvolatiliteten återkom med ordentlig kraft i början av 2018, långt ifrån 2017 års relativa lugn. USA:s aktiemarknader föll med över 10 procent under tio handelsdagar, mätt i amerikanska dollar – och tog sig officiellt över gränsen för att vara en korrigering.[i] Eurozonens marknader låg inte långt efter. Vad bör en långsiktig investerare göra när en plötslig och brant volatilitet slår till? Vi tror att det allra viktigaste för en investerare är att behålla sitt lugn och undvika oövervägda handlingar – detta är av yttersta vikt för framgångsrika investeringar.  

En korrigering eller en björnmarknad?

Volatilitet är normalt. Det sker vanligtvis många korrigeringar (branta, sentimentsdrivna fall på 10  till 20 procent) och mindre nedgångar under en tjurmarknad. Men detta hindrar inte aktiemarknaderna från att fortsätta stiga under tjurmarknadens gång. En korrigering bör inte hindra en investerare som är ute efter långsiktig tillväxt från att nå sina mål. Enligt vår mening kan det göra mer skada än nytta om man försöker undvika den.

Korrigeringar skiljer sig betydligt från björnmarknader – alltså utdragna nedgångar på 20 procent eller mer, som drivs av fundamenta. En björnmarknad börjar ofta långsamt och inger investerarna en falsk känsla av säkerhet, då aktiemarknaderna börjar ta hänsyn till negativa fundamenta (dvs. en recession som tornar upp sig) vid prissättningen. Den svåraste tiden utgörs vanligtvis av björnmarknadens sista tredjedel, så om en investerare känner igen en björnmarknad tillräckligt tidigt, då har denne troligtvis tid på sig att göra de ändringar som krävs. Korrigeringar är däremot sentimentdrivna – de beror alltså på känslosvängar – och vi tror därför inte att det är möjligt för någon att pricka in en korrigering på ett förutsägbart sätt. Vi tror därför att den bästa åtgärden är att rida ut stormen.   

Behåll ditt lugn

Att reagera på volatilitet med att sälja efter att den redan slagit till kan kännas bra, men enligt vår mening är detta riskabelt. Känslan av att man behöver ”göra någonting” när marknaderna är volatila är helt naturlig. Det låter dig känna att du utövar ett visst mått av kontroll under en annars osäker period, och detta kan kännas tryggt. Men det kan även vara farligt och potentiellt skada din portfölj. Om du säljer dina aktier efter att nedgången börjat, då permanentar du dina förluster. Många gånger återhämtar sig en korrigering lika snabbt som den uppstod. Denna återhämtning lämnar de som sålde bakom sig, eftersom de missar möjligheten till återhämtning tillsammans med marknaden. Om man säljer (och sedan köper tillbaka) drar man dessutom på sig transaktionskostnader och andra avgifter. Man måste med andra ord pricka in tiden mycket, mycket exakt för att det ska vara till hjälp under en korrigering. Vi har inte sett någon i branschen – ingen penningförvaltare, hedgefondförvaltare, analytiker, nyhetsbrevsguru, nej, ingen – som gång på gång lyckats pricka in korrigeringar.

Hur svårt det än kan kännas tror vi alltså att den bästa åtgärden är att inte göra någonting. 2003–2007 års tjurmarknad var med om två korrigeringar, men de globala aktiekurserna hade trots detta en avkastning på 102,8 procent.[ii] Innan årets volatilitet började hade MSCI World varit med om tre korrigeringar sedan dess start den 9 mars 2009: Trots detta hade indexet en avkastning på 299,9 procent under samma tidsperiod.[iii] Aktier kan skapa den långsiktiga tillväxt som investerare behöver, men detta innebär att man måste fånga upp den avkastning som uppstår på en tjurmarknad. Alltför många investerare blir rädda och säljer aktier under en korrektion. De sitter sedan där med kontanter när aktiekurserna återhämtar sig och fortsätter stiga. Att gå miste om en sådan möjlighet är en verklig kostnad.

Kom ihåg dina långsiktiga mål

När volatiliteten slår till och du börjar undra om du borde göra förändringar i din portfölj, ska du försöka komma ihåg anledningen till att du äger aktier. Historiskt sett har aktier varit den bästa investeringsformen för att uppnå långsiktig tillväxt. Om dina pengar behöver skapa ett kassaflöde under 10, 20, 30 år eller mer, då måste du ha en betydande del av portföljen i aktier. Dessa långsiktiga vinster kommer emellertid till ett visst pris: du kan få uppleva en hel del obekväm volatilitet på kort sikt. Det kommer att fresta på ditt tålamod och vara prövande för dina nerver. Men kom ihåg: avkastningen på en tjurmarknad omfattar alla dessa besvärliga nedgångar, försäljningar och korrigeringar. Ingenting som rör investeringar är enkelt, men om du kan hålla huvudet kallt trots att marknaden blir turbulent och medierna börjar prångla ut skräckhistorier, bör din portfölj ha betydligt bättre möjlighet att ge dig den avkastning du behöver.

Om du börjar känna impulsen att agera under en volatil marknad, gör dig själv en tjänst och låt inte allt oväsen få dig att handla. Försök att inte logga in på ditt konto varje dag för att studera din dagliga aktivitet. Stäng av nyheterna – de brukar bara berätta de största och otäckaste historierna utan särskilt mycket kontext eller nyanser. Vi menar inte att man bör gömma sig under täcket tills volatiliteten har passerat. Men om man inte har en fundamentsdriven anledning att hålla sig borta från aktier – det vill säga, om man ser en björnmarknad utvecklas – då tror vi att investerare vars mål kräver aktielik avkastning bör behålla sin exponering mot aktier. 

[i] Källa: FactSet per 2018-02-15. S&P 500 Total Return Index, 2018-01-26–2018-02-08.

[ii] Källa: FactSet per 2018-02-15. MSCI World Index, avkastning med nettoutdelning i euro, 2003-03-12–2007-06-15. 

[iii] Källa: Ibid. MSCI World Index, avkastning med nettoutdelning i euro, 2009-03-09–2018-01-23.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.