Marknadssyn

Inom investeringar betyder information makt. Målet med marknadssyn och artiklarna nedan är att hjälpa dig se meningsfulla nyheter och investeringstips mer korrekt än andra.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.

Ett annorlunda perspektiv på politisk risk

Observera: Våra politiska kommentarer är per definition inte partipolitiska och vi anser att det kan leda till riskfyllda felbeslut att ta politisk ställning vid investeringar. Vi förhåller oss neutrala till partier, enskilda politiker eller ideologier och utvärderar endast politiska händelser utifrån deras eventuella marknadsinverkan.

Läs mer

Olika sätt att avläsa investerares förtroende

Även om rubrikerna i finansmedier ofta tycks domineras av ekonomiska och politiska händelser tror vi att investerarnas förtroende – och hur det förhåller sig till verkligheten – är viktigare när det gäller att förutse marknadens troliga riktning. Förtroendet, även kallat sentiment, kan vara svårt att mäta eftersom det är en kvalitativ drivkraft. Men våra undersökningar pekar på att det kan finnas saker som investerare kan titta på för att bättre förstå rådande förtroende.

Läs mer

Kommer populism att prägla valen till EU-parlamentet?

I maj röstar EU-medborgarna i valen till det europeiska parlamentet. Dessa val sker vart femte år, och väcker sällan särskilt mycket uppmärksamhet. Men det här året kan bli mer uppseendeväckande än vanligt. Under de senaste veckorna har finansmedier uttryckt oro över att populistiska, EU-kritiska partier ska vinna tillräckligt många platser för att bryta ner EU inifrån. Det är möjligt att populister kommer att få fler platser – men oron för ett populistiskt maktövertagande påminner oss om hur det såg ut 2017, när många fruktade att valen i Nederländerna, Italien och Frankrike skulle leda till en populistisk våg i Europa. Men valen kom och gick – och antingen förlorade populistpartierna, eller misslyckades med att få tillräckligt mycket makt för att ha någon större inverkan. Det ledde till att osäkerheten minskade och att de europeiska börserna gick bättre än resten av världens.[i] Vi tror att samma scenario kan upprepas senare i år och att resultaten i EU-valen kommer att avlägsna rädslan för populismen och minska investerarnas oro.

Läs mer

Det långsiktiga perspektivet

Vår uppfattning är att en av de största utmaningarna för en investerare är att hålla huvudet kallt när volatiliteten slår till. Hur kan man hålla huvudet kallt när rubrikerna larmar om undergången – och varnar för att små svängningar på marknaden kan vara början på något värre? Vi tror att det enda botemedlet är att behålla ett långsiktigt perspektiv och minnas att avkastningen från aktier under mycket längre perioder historiskt sett har brukat jämna ut sig. Den ger många investerare den tillväxt de behöver för att finansiera sina pensioner, även om den kortsiktiga avkastningen kan variera ordentligt. Om du har en tillräckligt lång tidshorisont för dina investeringar, tror vi inte att allt står och faller med volatiliteten.

Läs mer

Att hålla rätt kurs när det blåser på marknaden

Ifrågasätter du din portföljstrategi när det blåser hårt på marknaden? Du är inte ensam. Volatilitet på marknaden skapar utmaningar för många investerare. Kraftiga marknadsnedgångar får många investerare att snabbt sälja sina aktieinnehav medan kraftiga uppgångar gör investerare ivriga att haka på den senaste trenden. Rädslan för nedgångar – och för att missa stora uppgångar – har en påtaglig inverkan på investerare. Båda två är reaktioner på tidigare resultat – ett stort potentiellt misstag när det gäller investeringar, eftersom tidigare resultat inte garanterar framtida resultat. Om du inte låter dig påverkas av tidigare resultat (oavsett om det handlar om positiva eller negativa marknadsutvecklingar) kan du minska risken att fatta felaktiga beslut.   

Läs mer