Information om regler och föreskrifter

Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Storbritannien VAT NO:752084243

För att se Fisher Investments Europe Limited i Finansinspektionens företagsregister, vänligen klicka här.

Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.

MiFID II

De fem största mäklarna och deras utförandekvalitet (data för kalenderåret 2017)

Nedan ser du de fem största handelsplatserna per finansiellt instrument för föregående år för våra Fisher Investments Europe-kunder. Vårt bolag levererar denna information varje år i enlighet med MiFID II-reglerna.

Mäklare Rankning efter utförandepoäng % av nominellt handlade aktier % av nominellt handlade räntepapper % av nominellt handlade fondandelar % av nominellt handlade fonder % av nominellt handlade derivat Rankning efter handelsvolym
Nordnet Bank 14 26,5 % 25,8 % 22,5 % 54,3 % 0,0 % 1
Insinger Gilissen 11 23,8 % 23,9 % 16,4 % 22,5 % 19,5 % 2
Avanza Bank 6 14,2 % 14,6 % 29,9 % 0,0 % 0,0 % 3
Banco Inversis S.A. 5 7,7 % 7,6 % 0,0 % 11,8 % 3,1 % 4
UBS Europe SE (Succursale Italia) 1 6,9 % 7,1 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 5

*Genomsnittlig rankning efter utförandepoäng: Samtliga utföranden av varje godkänd mäklare mäts enligt tre jämförelseindex:

  • Handelsdatum, öppning
  • Volymviktat genomsnittspris (VWAP)
  • Handelsdatum, stängning

Skillnaderna mellan de genomsnittliga priserna och jämförelseindexen uttrycks i procent (skillnaden delat med handelsvärdet) och läggs samman av mäklaren till en viktad genomsnittlig procentuell skillnad mot vart och ett av de tre jämförelseindexmåtten. Alla fjorton godkända mäklare har rankats med de tre olika jämförelseindexmåtten (en topprankning innebär den minsta procentuella skillnaden mot jämförelseindexet). En viktning tillämpas på rankningen för varje jämförelseindex (handelsdatum, öppning = 70 %, VWAP = 15 %, handelsdatum, stängning = 15 %), och den genomsnittliga rankningen läggs samman till en slutlig ”genomsnittlig rankning efter utförandepoäng”.

Exempel:

Mäklare X

  • Rankning per handelsdatum, öppning: 5
  • Rankning per volymviktat genomsnittspris (VWAP): 10
  • Rankning per handelsdatum, stängning: 15
  • Rankning efter utförandepoäng = (70 % x 5) + (15 % x 10) + (15 % x 15) = 7

Varje vecka granskas utförandekvaliteten av handelsteamet med hjälp av programvara som analyserar handelskostnaderna (Trade Cost Analysis, TCA). En sammanfattning av TCA tas fram kvartalsvis och granskas i detalj tillsammans med vår Trading Practices Committee. Eventuella avvikelser granskas för att bedöma vilka faktorer som bidragit till utföranderesultatet och om dessa faktorer legat inom mäklarens kontroll.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.