Fisher Investments Nordens omdöme om vad valet till Europaparlamentet innebär för börsen

Fisher Investments Nordens marknadsperspektiv

Av Fisher Investments Norden — 2024-05-29 

Obs! Våra politiska kommentarer är avsiktligt opartiska. Vi främjar inte något politiskt parti eller någon kandidat och bedömer den politiska utvecklingen enbart med avseende på potentiella ekonomiska och marknadsmässiga effekter.

Vart femte år är det val till Europaparlamentet – en av de tre EU-institutionerna som ansvarar för att lägga fram och anta lagförslag. Innan och efter valet är frågetecknen säkert många. En fråga som många undrar över handlar om de etablerade, mittenorienterade partiernas minskande inflytande. Är det ett hot mot EU:s framtid, och vad skulle det betyda för börsen? Enligt oss skulle ett ökat inflytande för populistpartier förmodligen leda till samma politiska låsningar och bristande handlingskraft som vi redan har i många nationella parlament i Europa – och det begränsar lagstiftningsrisken på börsen. I den här artikeln går vi in i detalj på den här trenden och vad den innebär för börsen.

Mitten tunnas ut

Under flera decennier låg tyngden i Europaparlamentet i mitten, och partierna på ytterkanterna av det politiska spektrumet hade klent stöd från väljarna. Samma mönster syntes i många nationella parlament. Som framgår av figur 1 satt mittenorienterade partier på runt 70 procent av mandaten i Europaparlamentet från det första parlamentsvalet 1979 fram till och med 2009. Men mittenpartiernas majoritet har krympt i stadig takt i de senaste valen, från 76 procent 2004 till 58 procent 2019. Samtidigt har partierna långt ute på höger- och vänsterkanterna tillsammans tredubblat sina mandat. Många räknar med att den här trenden håller i sig i Europaparlamentsvalen 2024.

Figur 1: Politiskt spektrum i Europaparlamentet per mandatperiod

Källa: Fisher Investments analysavdelning, Europaparlamentet, pollsofpolls.com, per 2019-04-10. Partipolitisk orientering i Europaparlamentet per mandatperiod sedan 1979 (% av mandaten). Obs! I figuren visas uppgifter från 1979 och framåt, eftersom Europaparlamentet inrättades långt innan EU formellt bildades 1993.

Förståsigpåare har länge hävdat att populisternas framryckningar i Europa kommer hota samarbetet inom EU och destabilisera ekonomipolitiken, men verkligheten har regelbundet visat sig vara mindre dramatisk. I takt med att färre ledamöter i Europaparlamentet hör till den politiska mittfåran blir allt mindre gjort. Det här är en del av en bredare trend med politiska låsningar i hela Europa. Sådana här låsningar kan vara frustrerande för väljarna och medborgarna, men de är oftast glädjande för börsen – låsningarna minskar risken för nya lagar och reformer, så näringslivet har mindre osäkerhet att tampas med när de planerar inför framtiden.

Kommer valen till Europaparlamentet påverka börsen?

Valen till Europaparlamentet verkar inte förändra den bredare politiska miljön för börserna i Europa eller världen i någon större utsträckning. Det är inte så underligt, eftersom större delen av den lagstiftande makten ligger hos de respektive EU-ländernas nationella parlament. Så enligt vår uppfattning bör valen till Europaparlamentet förlänga det rådande läget med parlamentariska dödlägen i Europa. Som framgår av figur 2 har europeiska aktier i allmänhet stigit i samma takt som globala aktier före och efter valen till Europaparlamentet sedan 1979. Så vi räknar med att Europas börser fortsätter att slå nya rekord, tillsammans med börserna världen över, när tjurmarknaden klättrar vidare i år.

Figur 2: Europeiska och globala aktier kring EU-valen

Källa: FactSet och Global Financial Data, per 2024-05-13. Prisavkastningsindexen MSCI World och MSCI Europe ex UK, månatliga, 1978-07-31 till 2020-04-30. Angivet i euro. Valutafluktuationer mellan euron och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Vill du fördjupa dig?

I den här artikeln diskuterade vi de politiska trenderna i Europaparlamentsvalen och hur de spelar in på börsen. Om du vill ha fler insikter om de allt mer utbredda politiska låsningarna i EU kan du titta på Ken Fishers video på YouTube: Fisher Investments Reviews How European Parliamentary Elections Could Impact Markets.

Om du vill ha fler insikter om marknaden från Fisher Investments kan du läsa våra senaste artiklar.

Investeringar i aktier medför en risk för förlust. Tidigare resultat är aldrig en garanti för framtida resultat. Resultaten för olika portföljer och för olika tidsperioder kan variera beroende på marknadsförhållanden och portföljens sammansättning. Investeringar på utländska börser omfattar ytterligare risker, exempelvis risken för valutafluktuationer. Det föregående utgörs av Fisher Investments och Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd. Inget häri är avsett att vara en rekommendation. Åsikterna som uttrycks kan komma att ändras utan meddelande.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag