Vad som gör oss annorlunda

Nedan berättar vi om de egenskaper som skiljer oss från andra kapitalförvaltning och banker.


Tore Lindsö, Regional Sales Manager | Vad är det som gör oss unika?


Oberoende

Fisher Investments Norden och dess moderbolag, Fisher Investments, är helt oberoende av alla andra institut. Detta gör det möjligt för den globala Fisher-organisationen att styra sitt eget öde, minimera intressekonflikterna och fokusera på det som är bäst för kunderna.

En flexibel approach

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltningsansvaret till moderbolaget, Fisher Investments. Till skillnad från andra förmögenhetsförvaltare, banker och fonder, som fokuserar på smala marknadskategorier vilkas framgångar kan variera, kan Fisher Investments justera investeringsstrategin utifrån sin framåtblickande uppfattning om marknadsförhållandena. Om Fisher Investments exempelvis förväntar sig att storbolagsaktier kommer att göra bättre ifrån sig än småbolagsaktier kommer stora bolag att få större vikt i din portfölj. Det kan även hända att mindre vikt läggs vid aktier för att istället läggas på räntebärande och/eller likvida medel, för att mildra effekten av fallande aktiekurser om Fisher Investment förutspår en bear-marknad. Ingen kapitalförvaltning har rätt varje gång, så inte heller Fisher Investments; men vi tror att de läxor vi lärt oss genom förvaltningen av investeringar under många marknadscykler ger oss ovärderlig insikt.

Globala investeringar

Fisher Investments Norden söker maximera möjligheterna och hantera risker genom att investera globalt. Många svenska investerare fokuserar enbart på svenska aktier. Sverige utgör dock enbart en mycket liten del av globala aktiemarknader.

Direkt och proaktiv kundservice

Den proaktiva förvaltningen av investeringskontona medför ett ansvar för att hålla kunderna uppdaterade och välinformerade om hur det går för deras investeringar. Kommunikation är själva grunden för Fisher Investments Nordens kundrelationer. Som kund tilldelas du en personlig investeringskonsult, som håller dig uppdaterad och som även är din kontakt med Fisher Investments Investment Policy Committee. Fisher Investments Norden kommer även att skicka dig kvartalsrapporter. Transparens i form av tydliga och regelbundna personliga rapporter är grundläggande för vår verksamhet.

Bevisade historiska resultat

Fisher Investments Investment Policy Committee (IPC) har över 100 års sammanlagd branscherfarenhet. Grundaren, Ken Fisher, har närmare 40 års erfarenhet. Ken är styrelseordförande och investeringsdirektör för Fisher Investments och ordförande och direktör för Fisher Investments Europe. Han är författare med flera böcker på New York Times bästsäljarlista och har skrivit för Ken Fisher skriver regelbundet krönikorI flertalet tidsskrifter, vilka inkluderar Financial Times i Storbrittanien, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederländerna, Focus Money i Tysksland samt USA Today.

En enkel och transparent avgiftsstruktur

Till skillnad från många banker och investeringsfirmor tar varken Fisher Investments Norden eller Fisher Investments ut courtage. Din årliga förvaltningsavgift är konkurrenskraftig och transparent och ser till att Fisher Investments Nordens intressen ligger i linje med dina egna.

Portföljanalys och utvärdering

Fisher Investments Norden kan erbjuda heltäckande portföljanalyser och råd till kunder. Genom att erbjuda en heltäckande portföljanalys och råd samt delegera portföljförvaltningen till Fisher Investments kan Fisher Investments Norden uppnå synergieffekter som i allmänhet inte går att förverkliga. Vi granskar dina individuella förhållanden och skapar rekommendationer som är utformade för att maximera sannolikheten för att du uppnår dina investeringsmål.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.