Skillnaden med Fisher

Investeringsrådgivare verkar i en bransch med hög konkurrens och det kan vara svårt att veta vad man ska titta närmare på när man jämför investeringsrådgivare. Nedan listas några av anledningarna till varför vi anser att Fisher Investments Norden och moderbolaget Fisher Investments Luxemburg, Sàrl skiljer sig från andra investeringsrådgivare, kapitalförvaltare och banker.

Privat ägande

Fisher Investments Norden, Fisher Investments Luxemburg, Sàrl och Fisher Investments är alla privatägda företag. Detta gör det möjligt för den globala Fisher-koncernen att kontrollera sitt eget öde och fokusera på vad som är bäst för kunderna.

Flexibel metod

Fisher Investments Luxemburg, Sàrl, som i Sverige bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Norden, erbjuder sina kunder professionella investeringsråd och delegerar aktiviteter kopplade till portföljförvaltning till Fisher Investments i USA. Många kapitalförvaltare och fonder fokuserar på smala marknadskategorier vars popularitet kan skifta, men till skillnad från dessa aktörer kan Fisher Investments anpassa sin investeringsstrategi utifrån en framåtblickande analys av marknadsförhållandena.

Ingen investeringsrådgivare har rätt varje gång – det gäller även Fisher Investments – men de läxor vi lärt oss under årtionden av investeringsförvaltning och många marknadscykler ger oss ovärderliga insikter.

Globala investeringar

Fisher Investments Norden strävar efter att maximera möjligheterna och minimera riskerna genom att investera globalt. Vissa svenska investeringsrådgivare kan exempelvis föreslå att enbart investera i svenska aktier. Men Sverige utgör bara en liten del av den omfattande globala aktiemarknaden.

Fisher Investments Luxemburg, Sàrl hjälper kunder att uppnå smart diversifiering med hjälp av globala investeringar. Risk är en självklarhet vid investering, men med hjälp av diversifiering kan investeringsrådgivare hjälpa dig att minska din utsatthet när det gäller enskilda länder, regioner, branscher eller företag. Genom att skapa en mix av tillgångar anser vi att en investeringsrådgivare kan hjälpa dig att skapa en portfölj som bättre står emot volatilitet än en portfölj som fokuserar på ett enskilt område.

Direkt och engagerad kundservice

Som en investeringsrådgivare måste Fisher Investments Luxemburg, Sàrls hålla kunderna uppdaterade och välunderrättade om sina investeringar och portföljstrategier. Fisher Investments Nordens kundrelationer bygger på kommunikation. Fisher Investments Luxemburg, Sàrls kunder får en personlig investeringsrådgivare som fungerar som deras länk till Fisher Investments investeringskommitté (IPC). Din investeringsrådgivare kommer att hålla dig uppdaterad om IPC:s nuvarande syn på marknaden.

Etablerade historiska resultat

Fisher Investments investeringskommitté (IPC) har över 150 års sammanlagd branscherfarenhet. Fisher Investments Luxemburg, Sàrls ordförande och direktör Ken Fishers karriär som investeringsrådgivare och marknadsguru spänner över nästan fyra årtionden. Ken är också styrelseordförande och biträdande investeringsdirektör för Fisher Investments. Han skriver regelbundet för flera tidningar, bland annat New York Post (USA), Daily Telegraph (Storbritannien), The Australian (Australiens mest lästa dagstidning), Børsen (Danmarks ledande näringslivstidning), The Business Post (Irland), The Business Times (Singapore), Caixin (ofta kallad Kinas svar på Bloomberg), Chosun Weekly Biz (Sydkoreas största näringslivstidning), De Telegraaf (den största dagstidningen i Nederländerna), Diamond Weekly (Japan), El Economista (Spaniens största näringslivswebbplats och dagstidning), Focus Money (Tyskland), The Globe and Mail (Kanadas mest lästa dagstidning), Handelszeitung (Schweiz’ ledande näringslivstidning), Il Sole 24 Ore (Italiens tredje största dagstidning och ledande näringslivstidning), L’Opinion (Frankrike), La Libre (Belgien), Hong Kong Economic Journal (Hongkong), Business Weekly (Taiwan), The National (Förenade Arabemiraten) och Trend (Österrike). Fisher Investments grupp för privatkunder i USA har över tjugo års erfarenhet och Ken Fisher har under trettio års tid publicerat investeringskrönikor i Forbes.

Konkurrenskraftig och transparent avgiftsstruktur

Fisher Investments Norden och moderbolaget Fisher Investments Luxemburg, Sàrl strävar efter att vara så uppriktiga som möjligt när det gäller avgifter. Fisher Investment Nordens konkurrenskraftiga löpande förvaltningsavgift baseras på storleken på de tillgångar som förvaltas. På så sätt ligger Fisher Investments Nordens intressen i linje med dina egna.

Analys och utvärdering av portfölj

Fisher Investments Norden kan förse dig med en omfattande portföljanalys och till skillnad från andra investerare tar vi oss tid att hjälpa dig med att identifiera dina långsiktiga ekonomiska mål och utvärdera din nuvarande portfölj. Den här processen erbjuder en grundlig genomgång av dina specifika omständigheter och en rekommendation som bygger på tidshorisonten för dina investeringar samt dina långsiktiga mål och kassaflödesbehov, för att hjälpa dig maximera sannolikheten för att uppnå dina mål.

Ta reda på mer om Fisher Investments Norden i dag

Är du på rätt spår för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål? Har din nuvarande investeringsrådgivare dina intressen i åtanke? Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att bättre förstå investeringar och pensionsplanering. Ladda ner en av våra guider eller kontakta oss för att få veta mer!

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

*Marknadsprognoserna i Forbes återspeglar Ken Fishers personliga prognoser för marknaden i stort och utgör ingen indikation för Fisher Investments Luxembourg, Sàrls eller Fisher Investments resultat. Det finns inga garantier för marknadsprognosers tillförlitlighet och investeringsstrategiers framgångar. Alla prognoser kanske inte är lika tillförlitliga som tidigare prognoser.

Investeringar i aktier medför förlustrisker och det finns inga garantier för att det kapital som investerats kommer att återbetalas. Tidigare resultat garanterar inte på ett tillförlitligt sätt framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomst varierar med globala aktiemarknader och internationella valutakurser.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.