Climetrics fondpris

Utdelat av

CDP

Mottagare

Fisher Investments Institutional Group

Tilldelat år

2020

Fisher Investments fick erkännande av CDP, den ledande globala organisationen som mäter miljöeffekter från företag, investeringsfonder, städer, regioner och länder. CDP belönade Fisher Investments produkt Emerging Markets ex-Fossil Fuels Equity med ett Climetrics-pris 2021.

”Vi är hedrade över att vinna det prestigefyllda Climetrics-priset från CDP – den globala ledaren inom miljörapportering”, säger Aaron Anderson, analyschef på Fisher Investments. ”Fisher Investments har länge trott på att samarbeta med kunderna för att utveckla produkter som uppfyller deras finansiella, miljömässiga och sociala mål. Vi skapade produkten Emerging Markets ex-Fossil Fuels tillsammans med kunder som är intresserade av lockande investeringsmöjligheter i tillväxtländer och främjande av positiv miljöpraxis med betoning på klimatet.”

”Europa är världsledande inom ESG-investering och vi är stolta över att vara en av bara två USA-baserade kapitalförvaltare som belönas med det här priset”, säger Justin Arbuckle, senior vice vd för Fisher Investments institutionella investeringsenhet. ”Efter framgångarna med den här produkten samarbetade vi med kunder för att lansera liknande produkter med fokus på klimatinsatser och andra mål för hållbar utveckling.”

De årliga Climetrics-fondpriserna belönar de fem främsta aktieprodukterna inom kategorierna Globalt, Europa, USA, och Tillväxtmarknader med avseende på miljöresultat. Prisvinnarna väljs ut från en grupp med runt 20 000 produkter baserat på deras underliggande Climetrics-poäng. Climetrics-poängen är baserade på produktens portföljinnehav, investeringspolicy och styrning av miljöfrågor. Fisher Investments betalade inte någon avgift för att delta i pristävlingen.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.