Investment Advisor

Ken Fisher har tagits med på flera prominenta listor över de mest inflytelserika personerna i kapitalförvaltningsbranschen framtagna av Investment Advisor. Läs mer här:

Mer information om tidningen Investment Advisor finns på: https://www.thinkadvisor.com/investment-advisor/issue-gallery/.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.