25 mest inflytelserika personerna inom rådgivningssfären

Utdelat av

Investment Advisor

Mottagare

Ken Fisher

Tilldelat år

2011

År 2011 togs Ken Fisher med på Investment Advisors årliga lista över de 25 mest inflytelserika personerna inom rådgivningssfären.

År 2011 publicerade Investment Advisor en rangordnad lista över de 25 mest inflytelserika personerna i och kring rådgivarbranschen. Listan var baserad på interna kriterier. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset.

Mer information finns på: Special Report: The 2011 IA 25 Most Influential People in the Advisor Community | ThinkAdvisor.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.