En av de 30 mest inflytelserika rådgivarna

Utdelat av

Investment Advisor

Mottagare

Ken Fisher

Tilldelat år

2010

År 2010 togs Ken Fisher med på Investment Advisor’s lista ”Thirty for Thirty” över de 30 mest inflytelserika personerna i och kring kapitalförvaltningsbranschen under de senaste t30 åren.

Listan omfattar de personer som Investment Advisor konstaterar har haft störst inflytande på utvecklandet av den oberoende investeringsrådgivarrollen. Investment Advisor lyfte fram dessa trettio personer i följande kategorier: Pioneers & Practitioners, Iconoclasts & Visionaries och Partners & Politicians. Ken Fisher togs med i kategorin Pioneers & Practitioners. På listan syntes även Benjamin Graham, John Bogle och Roger Ibbotson.

I intervjun som Ken Fisher gav med Investment Advisor diskuterade han rådgivningsbranschens rötter och de största förändringarna som han har sett i branschen under de senaste 30 åren. Han diskuterade även några av skillnaderna mellan genomsnittliga registrerade investeringsrådgivningsfirmor och Fisher Investments. Ken pekade i synnerhet ut separationen mellan sälj- och serviceavdelningarna och fördelarna som det ger för kunderna. Han lyfte även fram Fisher Investments ”fullständiga globala orientering”, som är något som många andra i branschen inte har anammat. Slutligen nämnde Ken det fokus på innovation som Fisher Investments har, där detaljhandeln, inte finansvärlden, står som modell för framgångsrik innovation.

Läs hela ”Thirty for Thirty”-artikeln i Investment Advisor här.

Investment Advisors lista ”Thirty for Thirty” räknar upp de 30 mest inflytelserika personerna i och kring kapitalförvaltningsbranschen under de tre senaste årtiondena, och omfattar personer som Investment Advisor konstaterar har betytt mest för att bygga upp yrkesgruppen oberoende rådgivare. Investment Advisor lyfter fram de trettio personerna i följande kategorier: Pioneers & Practitioners, Iconoclasts & Visionaries och Partners & Politicians. Ken Fisher togs med i kategorin Pioneers & Practitioners. Mer information finns på: 30 for 30 Interviews: Ken Fisher | ThinkAdvisor.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.