Tidningen Training

Fisher Investments kan med stolthet meddela att vi har erhållit flera priser från tidningen Training. Följ länkarna nedan för mer information:

Training är en väletablerad tidning om kompetensutveckling som främjar fortbildning och utveckling av medarbetare som ett affärsverktyg – i synnerhet inom ämnen som ledarskap, rekrytering och utbildning. Mer information om tidningen Training finns på: About Us.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.