Training Top 100

Utdelat av

Tidningen Training

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2021

År 2021 tog tidningen Training – den ledande facktidningen för fortbildnings- och utvecklingsexperter – med Fisher Investments på dess lista Training Top 100 (tidigare Training Top 125). Listan Training Top 100 rangordnar företag efter hur framstående deras interna fortbildnings- och utvecklingsprogram är. Fisher Investments rankades på 53:e plats 2021.

Detta är tredje året i rad som tidningen Training lyfter fram Fisher Investments som ledande inom intern fortbildning – Fisher Investments var även med på tidningens Training Top 125-listor 2019 och 2020.

Listan Training Top 100 rangordnar företag efter hur framstående deras interna fortbildnings- och utvecklingsprogram är, och är baserad på en rad faktorer och riktmärken, inklusive:

  • Omfattningen på fortbildningsprogrammen som erbjuds
  • Detaljerade formella och informella fortbildningsprogram
  • Fortbildning kopplad till verksamhetens/avdelningens mål
  • Hur effektiv fortbildningen är
  • Verksamhetsresultat kopplade till fortbildningen
  • Samlad fortbildningsbudget och procent av lönekostnaderna

”Vi är stolta över att få erkännande för våra interna fortbildnings- och utvecklingsprogram för tredje året i rad”, säger Fisher Investments’ vd Damian Ornani. ”Training Top 100-priset är ett kvitto på vårt löpande arbete med att bygga livslånga karriärer.”

Rangordningen på Top 100-listan avgörs genom en bedömning av en rad kvantitativa och kvalitativa faktorer, inklusive finansiella investeringar i medarbetarutveckling, utvecklingsprogrammens omfattning, hur nära sådana utvecklingsinsatser är kopplade till verksamhetsmålen, och hur effektiva de är vad gäller inverkan på verksamheten. Företag som vill kandidera till Top 100-listan fyller i en detaljerad ansökan, som poängsätts kvantitativt av en extern analys- och statistikfirma och kvalitativt av redaktionen på tidningen Training samt representanter för företagen på Top 10-listan. Fisher Investments betalar en deltagaravgift och en administrativ avgift för att kandidera till det här priset. Mer information finns på: Training magazine Announces 2021 Training Top 100 Winners.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.