Training Top 125

Utdelat av

Tidningen Training

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2019–2020

År 2020 tog tidningen Training – den ledande facktidningen för fortbildnings- och utvecklingsexperter – för andra året i rad med Fisher Investments på dess lista Training Top 125. Listan Training Top 125 rangordnar företag efter hur framstående deras interna fortbildnings- och utvecklingsprogram är. Fisher Investments hamnade på 107:e plats 2019 och på 66:e plats 2020.

Priset är ett kvitto på vårt löpande arbete med att bygga livslånga karriärer. Våra skräddarsydda fortbildnings- och kompetensutvecklingsprogram är ett av många sätt som vi stöder våra medarbetare när de bygger givande karriärer hos Fisher Investments.

Erkännande som dessa bekräftar att vi har en positiv, engagerande arbetsmiljö, där medarbetare kan växa samtidigt som de ger enastående service åt våra kunder. Våra fortbildningsprogram fortsätter att vara ett viktigt verktyg för vår framgång.

Rangordningen på Top 125-listan avgörs genom en bedömning av en rad kvantitativa och kvalitativa faktorer, inklusive finansiella investeringar i medarbetarutveckling, utvecklingsprogrammens omfattning, hur nära sådana utvecklingsinsatser är kopplade till verksamhetsmålen, och hur effektiva de är vad gäller inverkan på verksamheten. Företag som vill kandidera till Top 125-listan fyller i en detaljerad ansökan, som poängsätts kvantitativt (73 poäng) av en extern analys- och statistikfirma och kvalitativt (52 poäng) av redaktionen på tidningen Training samt representanter för företagen på Top 10-listan. Fisher Investments betalar en deltagaravgift och en administrativ avgift för att kandidera till det här priset. Mer information finns på: Training magazine Announces 2020 Training Top 125 Winners.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.