Att investera efter att du gått i pension

Investeringar under pensionsåren kan vara absolut nödvändiga för att se till att pengarna inte tar slut. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på.

Slutsatser:

  • När du överväger investeringar under pensionsåren är det viktigt att tänka på tidshorisonten för din investering, inflation och hur ofta du behöver göra uttag
  • Om du behöver hjälp med hur du bör investera efter att du gått i pension kan du börja med att fundera på dina långsiktiga behov och målsättningar
  • Investeringsbeslut upphör inte bara för att du har gått i pension, och du måste fortsätta förvalta din portfölj så att den ger dig den avkastning du behöver

Att gå i pension kan vara spännande – en tid att upptäcka nya fritidsintressen, resa, tillbringa mer tid med nära och kära eller bara slappna av. Även om många investerare har pengar sparade inför pensionen (till exempel via ett personligt pensionssparande eller ett investeringskonto), och kan räkna med att få pensionsbetalningar från både stat och arbetsgivare, så är det många som inte skapar en löpande ekonomisk plan för pensionsåren.

Men att investera under pensionen kan vara en viktig del av att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål. Under arbetsåren fram till pensionen kanske du har investerat i aktier, obligationer, fonder eller andra typer av värdepapper. Varför sluta när du har pensionerat dig? Du kan behöva fortsätta investera i årtionden efter att du gått i pension för att se till att du kan leva bekvämt och nå dina långsiktiga mål.

Investerare som har gått i pension antar ofta att de kan slappna av. Men för många är investeringar under pensionsåren avgörande för att nå långsiktiga mål.

Investeringar under pensionsåren

Att pengarna ska ta slut är något som många pensionärer oroar sig över. Här följer ett antal överväganden som hjälper dig att undvika ett sådant scenario.

Tidshorisont för investeringar: Tidshorisonten för din investering är helt enkelt hur länge din investeringsportfölj behöver räcka. Den kan till exempel vara knuten till din livslängd, eller din partners eller barns livslängder. Om din tidshorisont är knuten till din förväntade livslängd bör du tänka på att medicinska framsteg och högre levnadsstandard innebär att människor i dag lever längre än tidigare. Detta kan leda till att du lever längre än du räknat med.

Om du underskattar din livslängd riskerar du att din investeringsportfölj tar slut i förtid. Din ålder när du går i pension är inte lika viktig som tiden pengarna måste räcka.

Livslängder varierar mellan olika människor och inom familjer, så i många fall är det praktiskt för par att ta med två livslängder i beräkningarna. Du bör även överväga mål som att lämna ett arv till efterföljande generationer, eller donationer till välgörenhet. Alla dessa faktorer påverkar hur din portfölj bör investeras.

Inflation: Underskatta inte inflationen. Din köpkraft minskar när inflationen ökar. Om vi föreställer oss att inflationen stiger med 4 procent per år måste en person som i dag behöver 550 000 kr för att täcka sina levnadskostnader öka sin årliga inkomst till runt 1,2 miljoner kr om 20 år för att behålla samma köpkraft.

Du måste ta med inflationen i beräkningarna när du utvärderar hur mycket tillväxt du behöver i din portfölj. Om din portfölj exempelvis växer med 6 procent per år och inflationen är 4 procent får du bara en reell årlig avkastning på 2 procent. Om du behöver större avkastning från dina investeringar kan du antingen se över dina prioriteringar, eller investera en större del av din portfölj i tillgångar som har relativt hög långsiktig avkastning, som till exempel aktier.

Uttagsbelopp: Hur ofta du gör uttag från din investeringsportfölj, och hur stora uttagen är, påverkar din övergripande pensionsplaneringsstrategi. Vissa investerare har orealistiska förväntningar på hur mycket de kan ta ut varje år. Kom ihåg att avkastningen varierar från år till år, så du kanske inte kan ta ut samma belopp varje år utan att dina tillgångar sinar.

Pensionsplanering

Dina långsiktiga ekonomiska målsättningar är allra viktigast när du fattar beslut om hur du ska investera efter att du gått i pension. Om du är osäker på dina långsiktiga mål kan du överväga följande frågor:

  • Vad hoppas du kunna använda dina pensionsbesparingar till? Du vill förmodligen inte att pengarna ska ta slut under din livstid. Du kanske vill fokusera på att täcka dina uttag eller att få dina investeringar att växa. Din specifika situation och dina behov påverkar den tillgångsfördelning som behövs för att uppnå dina ekonomiska mål.
  • Ligger din pensionsplan i linje med dina mål? Hur länge dina pensionspengar behöver räcka beror inte bara på din livslängd. Dina tillgångar kanske behöver generera inkomster under hela din livstid, eller ännu längre om du har en yngre partner. Om du vill lämna ett arv efter dig, kunna stödja barn och barnbarn ekonomiskt eller donera till välgörande ändamål måste du införliva dessa saker i din pensionsplan.
  • På vilket sätt kommer din portfölj att förändras över tid? Många investerare antar att de bör undvika kortsiktig volatilitet i sina portföljer. Som ett resultat av detta kanske de koncentrerar sina investeringar i tillgångar som ger lägre långsiktig avkastning jämfört med aktier, till exempel obligationer eller sparkonton. Men sådana investeringar kanske inte ger tillräcklig avkastning för att täcka dina långsiktiga behov – beroende på din situation. Investeringar under pensionsåren kan bli mycket viktiga, så det är av yttersta vikt att inte bortse från investeringsbeslut du måste fatta gällande din portfölj.
  • Hur mycket pengar behöver jag för att gå i pension? Det finns ingen formel som passar alla när det gäller att beräkna hur mycket pengar man behöver under pensionsåren. Alla har olika tidshorisonter för sina investeringar, olika livsstilar och olika målsättningar. Det handlar inte bara om hur mycket du har sparat eller hur stor inkomst du kan räkna med från pensioner och investeringar. Det handlar också om hur du får dina pengar att räcka samtidigt som de täcker dina behov.

Om du har identifierat dina behov och upprättat en investeringsstrategi för att hjälpa dig uppnå dina mål bör du kunna ta det ganska lugnt under pensionsåren. Du bör dock utvärdera dina mål och omständigheter med jämna mellanrum för att se om de kräver ändringar i din portfölj.

Utvärdera dina pensionsinvesteringar

När du har uppskattat hur mycket pengar du kommer att få ut från dina olika inkomstkällor kanske du upptäcker att du inte har tillräckligt för att täcka dina behov. Du måste kanske göra vissa justeringar. Om du redan har gått i pension, och du har en investeringsportfölj med rätt tillgångsfördelning för dina behov, kan du till exempel justera dina utgifter. Du kan till exempel minska dina frivilliga utgifter för resor, fritidsintressen eller mer exklusiva konsumtionsvaror. Du kan även överväga att jobba längre. På så sätt kan du undvika att behöva göra uttag från dina investeringskonton.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Investeringar under pensionsåren är inte det lättaste. Det kan vara komplicerat, stressigt eller både och. Men du måste fatta investeringsbeslut även efter att du gått i pension. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig med dina investeringsbeslut, oavsett om du redan gått i pension eller ser fram emot att göra det.

Kontakta Fisher Investments Norden för att prata med en av våra investeringskonsulter, eller ladda ner en av våra investeringsguider i dag.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.