Ekonomisk planering inför pensionen

Hur kommer dina ekonomiska behov att förändras när du går i pension? Fisher Investments Norden går igenom grunderna.


Pensionsplanering är mycket mer än att bara stoppa in pengar på ett sparkonto och sedan vänta på att gå i pension. Det handlar om att förstå dina nuvarande ekonomiska omständigheter, samt att överväga hur en trygg och meningsfull pension ser ut för dig. För att göra detta måste du se din situation ur ett holistiskt perspektiv, förstå dina målsättningar och identifiera en investeringsstrategi som hjälper dig att uppnå dessa mål. Om du har begränsad erfarenhet av pensionsplanering, eller om du föredrar att fokusera på andra aspekter av dina pensionsår, kan det vara en bra idé att söka professionell ekonomisk rådgivning.

I den här artikeln tillhandahåller vi några tips för att hjälpa dig komma igång med din pensionsplanering.

Etablera en pensionsplan

För att trygga din ekonomiska framtid bör du etablera långsiktiga spar- och investeringsstrategier så tidigt som möjligt. Den här processen innebär att du planerar för din egen pension, men kanske även för din partners pension och eventuella arvingar.

Du måste också överväga dina långsiktiga investeringsmål. Om du behöver tillväxt för att uppnå dina långsiktiga mål kan du behöva investera i tillgångsklasser som har högre, långsiktig avkastning. Glöm inte att planera för oförutsedda händelser. Dina planer kanske kommer att ändras över tid – ditt hem kanske behöver repareras, eller en familjemedlem kanske behöver ekonomisk hjälp. För dessa potentiella omständigheter kan det vara fördelaktigt att planera för mer långsiktig tillväxt, men det beror naturligtvis på din individuella situation.

Det första steget är dock att identifiera dina långsiktiga investeringsmål. Här följer några vanliga målsättningar som du kanske överväger:

  • Skydda ditt kapital – Många investerare är oroliga över att pengarna ska ta slut under pensionsåren. Om du har placerat större delen av ditt kapital i sparkonton eller obligationer kanske du inte uppnår den tillväxt som krävs för att pengarna ska räcka under pensionsåren.
  • Bibehålla köpkraft – För att bibehålla eller öka din köpkraft över tid måste tillväxten i din portfölj vara större än inflationen. Dina pensionsutbetalningar kanske inte räcker till. För att täcka dina förväntade och oförutsedda kostnader under pensionsåren kanske du behöver högre tillväxt än du tror.
  • Öka ditt välstånd – Ett ökat välstånd ger dig mer flexibilitet senare i livet, och potentiellt även ett arv som kan föras vidare till efterföljande generationer om du så önskar. Den här målsättningen kräver tillväxt i din investeringsportfölj och en tillgångsfördelning som är inriktad på högre långsiktig avkastning. Kommer dina pensionsfonder att ge dig vad du behöver?
  • Spendera allt – Vissa människor är inte alls oroliga över att pengarna tar slut under pensionsåren och är heller inte intresserade av att lämna ett arv efter sig. De planerar istället att spendera hela sin portfölj. Den här målsättningen har ett antal unika risker, bland annat risken att pengarna tar slut före investeringens tidshorisont. Sinande ekonomiska tillgångar kan vara förödande under pensionsåren, så det är väldigt viktigt att vara omsorgsfull med den ekonomiska planeringen.

Beräkna tidshorisonten för din investering

Hur länge måste dina pengar räcka när du har gått i pension? Eller med andra ord: hur mycket kommer dina pensionsår att kosta? Det här handlar inte bara om uppskattad livslängd, även om det är en viktig faktor. Människor lever i dag längre än tidigare generationer, så om du planerar för en genomsnittlig livslängd ökar risken att pengarna tar slut (om du lever längre). Den genomsnittliga livslängden är som sagt bara ett genomsnitt, och du kanske kommer att leva mycket längre. Dessutom kanske du också vill ta hänsyn till din partners livslängd och dina barns framtid i din pensionsplanering.

Hur stor tillväxt?

För att avgöra hur stor tillväxt du behöver för att uppnå dina långsiktiga pensionsmål måste du börja med att titta på din nuvarande ekonomiska situation. På så sätt kan du uppskatta hur du ligger till i förhållande till dina långsiktiga ekonomiska mål. Sedan kan du avgöra ungefär hur stor tillväxt du kommer att behöva för att uppnå dina målsättningar, samt identifiera en strategi för att sätta kurs mot målen.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Fisher Investments Norden förstår att varje kunds situation är unik. Vi förstår också att investerare behöver långsiktiga pensionsstrategier som är anpassade efter deras behov för att öka sannolikheten för trygga och lyckliga pensionsår. Ju tidigare du börjar spara och planera, desto större chans att du kommer att uppnå dina långsiktiga mål.

Fisher Investments Norden erbjuder investerarutbildning och kan kanske hjälpa dig med din ekonomiska pensionsplanering. Kontakta oss i dag för att prata med en av våra investeringskonsulter eller ladda ner en av våra investeringsguider för att få veta mer.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.