Generera investeringsinkomster under pensionen

När du närmar dig pensionen är det viktigt att balansera dina utgifter och inkomster. Om du kommer att behöva inkomster från din investeringsportfölj kan det vara värt att överväga att sälja av dina aktier för att frigöra kontanter.

Slutsatser:

  • När du närmar dig pensionen eller går i pension är det viktigt att balansera dina utgifter och inkomster
  • Om du kommer att behöva inkomster från din investeringsportfölj kan det vara värt att överväga att sälja av dina aktier för att frigöra kontanter.
  • Din portföljs totala avkastning kan vara viktigare än de utdelningar och den ränta den producerar.

Om du har kommit fram till att du behöver inkomster från din portfölj under pensionen kan det vara ett bra, och ofta förbisett, alternativ att använda aktier för att generera den inkomsten – eller snarare för att skapa ett kassaflöde. Innan vi ger oss in på hur du kan använda en investeringsportfölj för att generera vad vi kallar för ”hemgjord” utdelning – att med omsorg sälja av aktier för att frigöra kontanter – bör vi ta ett kliv tillbaka och överväga följande: dina förväntade utgifter jämfört med dina förväntade inkomster, och också vilka andra alternativ du har för att generera inkomst under pensionen.

Balansera ekvationen

När du närmar dig pensionen bör du noggrant jämföra dina månatliga utgifter med dina inkomstkällor. På utgiftssidan av denna ekvation bör du inkludera oundvikliga utgifter som levnadsomkostnader (boende, mat, räkningar), avbetalningar på skulder och skatter. Du bör också inkludera frivilliga utgifter som resor, fritidsintressen, andra inköp (stora som små) som inte är nödvändiga och eventuella pengar du vill ge till barn, barnbarn eller välgörenhet.

På inkomstsidan av denna ekvation bör du inkludera pensionsförmåner, lön (om du planerar att jobba under pensionen) och inkomster från fastighets- eller affärsinvesteringar. Om dina utgifter överstiger dina inkomster kommer du antingen att behöva dra ner på utgifterna eller göra uttag från din investeringsportfölj för att täcka upp för skillnaden. Vi kommer att gå igenom de potentiella källorna för att frigöra pengar mer detaljerat i nedanstående stycke.

Att göra denna form av grundläggande ekonomisk planering i stället för att hoppas på det bästa eller lita på magkänslan kan göra din pensionsplan tydligare.

Källor för pensionsinkomst

Nedan följer inkomstkällor som många nyttjar under pensionen:

  • Pension: Pensionsutbetalningar i form av statlig pension, tjänstepension eller ett privat pensionssparande utgör ofta en stor och viktig del av inkomsten för pensionärer. Att veta exakt hur stora dessa inkomster är och kommer att vara i framtiden är inte alltid lätt. Det är viktigt att veta hur din pensionsinkomst kommer att beskattas och om din pension är fast eller följer inflationen.
  • Arbete: Vissa pensionärer planerar att arbeta deltid under pensionen – eller att påbörja ett nytt heltidsjobb. Innan du börjar jobba igen bör du se till att förstå hur detta kommer att påverka dina pensionsförmåner och ta reda på hur dina inkomster kommer att beskattas.
  • Räntepapper: Många pensionärers investeringsmål kräver investering i räntepapper som kan vara utfärdade av stater, kommuner eller företag. Dessa investeringar tenderar att ha lägre volatilitet än andra under kortare tidsperioder, men tänk på att även räntepapper medför risker – höjda räntor gör ofta att ränteinvesteringar tappar i värde och det finns också en återinvesteringsrisk, det vill säga att det inte går att hitta en annan investering med liknande risk och avkastning när tiden för din ränteinvestering löper ut.
  • Fastigheter/affärsinvesteringar: Om du äger fastigheter eller en andel i ett företag kanske du förväntar dig regelbundna inkomster från detta. Men det är värt att ha i åtanke att denna typ av investeringar inte alltid levererar regelbundna inkomster eftersom de tenderar att vara känsliga för ekonomiska förändringar.

Hemgjord utdelning och total avkastning

En annan källa för kontanter som inte anses vara en traditionell inkomstkälla är hemgjord utdelning. Pensionärers investeringsmål kräver ofta viss investering i aktier. I stället för att fokusera för mycket på andra investeringar, som räntepapper, kan det vara ett lämpligt alternativ att förvalta en aktieportfölj för att dra nytta av den tillväxtpotential som finns på aktiemarknaden. Detta kan bidra till att täcka dina inkomstbehov under pensionen. Innan du överväger några av de potentiella fördelarna med detta alternativ bör vi reda ut ett vanligt missförstånd.

Vissa pensionärer kan vara tveksamma till att sälja av tillgångar i sin portfölj för att generera penninguttag, men regelbundna uttag som genererar de pengar du behöver är inte nödvändigtvis av ondo. Att sälja tillgångar och göra uttag minskar förvisso storleken på din portfölj, och om du i stället har en portfölj som fokuserar för mycket på räntepapper eller aktier med utdelning för att skapa regelbunden inkomst kan din totala avkastning bli lägre – och det kan också leda till alltför stor koncentration av risk. Total avkastning mäter inkomst (från exempelvis räntepapper och aktieutdelningar) och faktisk ökning av kapital. Om du maximerar inkomstpotentialen för din portfölj kan det leda till att den totala avkastningen begränsas.

Den huvudsakliga fördelen med hemgjord avkastning är att den gör det möjligt att fortsätta äga aktier – vilket är lämpligt för många typer av långsiktiga investeringsmål. Att behålla aktier i din portfölj medan du gör uttag kan ha följande fördelar:

  • Aktier har historiskt sett haft större årlig avkastning. En portfölj som mestadels inkluderar räntepapper eller räntebärande investeringar kan begränsa din tillväxtpotential. Om din portfölj behöver tillväxt under pensionen kan aktier vara attraktiva – eller rent av nödvändiga.
  • Aktier är mindre volatila under längre perioder. Investerare måste göra enavvägning mellan risk och avkastning, och ränteplaceringar är mindre volatila på kort sikt. Men aktier har faktiskt varit mindre volatila än ränteplaceringar sett över 30-årsperioder mätt med standardavvikelse (ett vanligt förekommande mått för volatilitet). Om du har en längre tidshorisont eller behöver högre avkastning innebär detta att du måste ha en större andel aktier än du tidigare hade tänkt dig. Detta blir särskilt relevant när uttag under din pension vägs in.
  • Aktier kan vara ett smart skattedrag. Vinstskatt på långsiktig värdeökning för aktier kan vara lägre än skatt på räntepapper eller aktieutdelningar. Och om du säljer en aktie med förlust kan du eventuellt använda detta för att kompensera för realiserade kapitalvinster. Detta kan göra det till en skatteeffektiv strategi med ökad flexibilitet att sälja av utvalda aktier.*

Behöver du hjälp med att planera och förvalta din investeringsportfölj?

Att investera för total avkastning och förlita sig på hemgjord avkastning för tillräckliga inkomster kan vara komplicerat. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra hur stort penningflöde din portfölj kan ge över tid. Du kommer att vilja etablera en hållbar nivå för uttag så att du inte tömmer din portfölj när den behöver fortsätta jobba för dig. Vi rekommenderar också att du alltid har tillräckligt med kontanter i din portfölj för flera månaders utgifter. På så sätt kommer du inte att vara tvungen att sälja aktier varje månad och du kan vara strategisk och selektiv när det gäller vad du säljer och när. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att planera och finansiera en behaglig pension. Pensionsplanering kan vara komplicerat och vi finns här för att hjälpa dig med varje steg längs vägen. Att förstå dina troliga utgifter och inkomstkällor under pensionen är ett avgörande första steg. Därefter kan vi hjälpa dig att förstå din pension och de ekonomiska alternativ du har när du väl går i pension. Vi kan också skapa en holistisk och anpassad långsiktig plan för ekonomi och investeringar som passar dig och din familj.

Ring oss i dag och prata med en av våra konsulter, eller ladda ner vår Definitiva guide för pensionsinkomst för att läsa mer.

*Detta ska inte betraktas som skatterådgivning. Kontakta din skatterådgivare.

[i] Källa: Global Financial Data, Inc., per 2018-12-31. Baserat på 10,24 % årlig avkastning för GFD:s World Index från 1926 till 2018. GFD:s World Return Index i GBP. World Return Index baseras på GFD:s beräkningar av total avkastning före 1970. Dessa uppskattningar har gjorts av GFD för att räkna ut värdet för World Index innan 1970 och utgör inte officiella värden. GFD använder särskild viktning för att räkna ut total avkastning för World Return-indexet till och med 1969, och officiella data från 1970 och senare.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.